stock_all
no Stock Mkt. Ind Sec Name Business
124CSmaiPROPCON-บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)จำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
22SSETINDUSSTEELบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)แปรรูปเหล็กรูปพรรณ และจัดหาเหล็กรูปพรรณเพื่อจำหน่าย
33K-BATSETINDUSAUTOบริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ 2) แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ 3) แบตเตอรี่สำหรับรถฟอล์คลิฟท์ 4) แบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟ 5) แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ และ 6) แบตเตอรี่แสงสว่าง
47UPSETRESOURCENERGบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจสถานีบริการแก๊สและน้ำมัน 2) กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน 3) กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค
5ASETPROPCONPROPบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1) โครงการบ้านเดี่ยว โดยจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้น หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ 2) โครงการทาวน์เฮาส์ และ 3) โครงการคอนโดมิเนียม โดยเน้นทำเลใจกลางเมืองบริษัทมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือคอมมิวนิตี้มอลล์ ในชื่อว่า Pickadaily Bangkok
6A5maiPROPCON-บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีนโยบายลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Holding Company)
7AAISETAGROFOODบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ธุรกิจรับจ้างผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet food) อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผนึก (Human food) และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแปรรูปปลาทูน่า
8AAVSETSERVICETRANSบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว สำหรับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services)
9ABMmaiRESOURC-บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)จัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กะลาปาล์ม 2) ไม้สับและส่วนอื่นๆของไม้ 3) ขี้กบ ขี้เลื่อย และฝุ่นไม้ 4) ชีวมวลอัดแท่ง และ 5) สินค้าอื่น เช่น แกลบ ใยปาล์ม ทะลายปาล์ม ซังข้าวโพด เหง้ามัน มันสำปะหลังเส้น แป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น
10ACAPmaiFINCIAL-บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ธุรกิจการให้สินเชื่อ แบ่งเป็น สินเชื่อภาคธุรกิจ (Corporate Loan) และสินเชื่อรายย่อย (Retail Loan)
11ACCSETRESOURCENERGบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจ 7 ธุรกิจ คือ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์และให้กู้ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจกัญชงกัญชา ธุรกิจการจัดจำหน่าย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้เพิ่มการลงทุนไปยังหลายๆ ธุรกิจเพี่อเป็นการกระจายความเสี่ยง และเพิ่มช่องทางการหารายได้ โดยบริษัทเลือกธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง มีความมั่นคงด้านรายได้ และเป็นธุรกิจใหม่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในอนาคต
12ACESETRESOURCENERGบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำและธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องโดยมีบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ACP) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นบริษัทแกน
13ACGSETINDUSAUTOบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (?ฮอนด้ามะลิวัลย์?) เป็นบริษัทผู้จำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า 2. บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด (?ออโตคลิก?) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการรถยนต์ทุกยี่ห้อประเภทเร่งด่วน (Fast Fit)
14ADBmaiINDUS-บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)ADB และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสายไฟ สายเคเบิ้ล พื้นรองเท้า 2) ผลิตภัณฑ์กาว จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้างและกลุ่มยานยนต์ โดยมีการจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และรับจ้างผลิตให้กับตราสินค้าชั้นนำ และ 3) ผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็ก จำหน่ายทั้งในรูปแบบชนิดหลอด (Cartridge) บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม และกาวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน โดยมีการจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
15ADDmaiSERVICE-บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
16ADVANCSETTECHICTบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยรวมถึงธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส
17ADVICESETSERVICECOMMบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)จำหน่ายปลีก-ส่งสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์ประกอบ (D.I.Y) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป (Desktop) และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ผ่านช่องทางสาขาและช่องทางออนไลน์ และให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร
18AEONTSSETFINCIALFINบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อ
19AFmaiFINCIAL-บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)ให้บริการสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับธุรกิจ เช่น สินเชื่อแฟคตอริ่ง (รับซื้อลดลูกหนี้การค้า) . สินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในธุรกิจ
20AFCSETCONSUMPFASHIONบริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไนล่อนทั้งชนิดเม็ดและเส้นใย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปั่นด้าย ทอผ้าและถักผ้า มีผลิตภัณฑ์และบริการหลัก 5 ประเภท 1. เม็ดไนล่อน (Nylon Chip) ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแหอวน 2. เส้นใยสังเคราะห์ (Filament Yarn) ใช้ในการทอผ้า และผลิตด้ายยืด 3. เส้นด้ายยืด (Textured Yarn) ใช้ผลิตผ้าถักและถุงเท้า 4. ผ้าย้อมและตกแต่ง (Fabric) ทอขึ้นจากเส้นใยสังเคราะห์และผ่านการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ 5. การบริการย้อมและตกแต่งผ้า (Service) ให้บริการแก่โรงงานอื่น
21AGESETRESOURCENERGบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งทางบกโดยรถบรรทุกและทางน้ำโดยเรือลำเลียง
22AHSETINDUSAUTOบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)ธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการหลังการขาย และธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และ IoT (Internet of Things)
23AHCSETSERVICEHELTHบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน จ.ชลบุรี ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 ด้านครบวงจร ได้แก่ บริการตรวจรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ
24AISETRESOURCENERGบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม(แบบ 56-1)/ 2562
25AIESETRESOURCENERGบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล น้ำมันพืช กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ จากน้ำมันปาล์มดิบ
26AIMCGSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรทลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการยูดี ทาวน์ โครงการ 72 คอร์ทยาร์ด และโครงการพอร์โต้ ชิโน่ และลงทุนในกรรมสิทธิ์ในห้องชุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ในโครงการ โนเบิล โซโล
27AIMIRTSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรทลงทุนในกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงในที่ดิน อาคารคลังสินค้า อาคารคลังห้องเย็น และถังเก็บสารเคมีเหลว รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน
28AIRAmaiFINCIAL-บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจประเภทโฮลดิ้ง ลงทุนในบริษัทอื่น นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ จะลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านการเงินเป็นหลัก ทั้งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75 ของเงินลงทุน และนอกเหนือจากธุรกิจการเงิน บริษัทฯสามารถลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ได้ เพื่อกระจายความเสี่ยง แต่ต้องสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด การลงทุนของบริษัทฯ จะเป็นการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยรับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลและกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเมื่อได้รับผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ปัจจุบัน บริษํทฯ มีบริษัทย่อย 10 บริษัท และ บริษัทร่วม 2 บริษัท
29AITSETTECHICTบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา
30AJSETINDUSPKGบริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม ได้แก่ แผ่นฟิล์ม BOPP BOPET BOPA (Nylon) CPP และ METALLIZED ซึ่งใช้แปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เช่น ซองบรรจุอาหาร สิ่งของ เป็นต้น รวมทั้งใช้เคลือบกระดาษ ผิวไม้เฟอร์นิเจอร์ ฉนวนป้องกันความร้อนภายในอาคาร
31AJASETCONSUMPHOMEบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "AJ" โดยแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual: AV) และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Home Appliance: AP)
32AKPmaiSERVICE-บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)ได้รับสิทธิเข้าบริหารและประกอบการศูนย์บริหาร จัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ ("ศูนย์ฯ") จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเวลา 20 ปีนับแต่วันลงนามในสัญญา คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2571 และมีสิทธิขอให้ต่ออายุสัญญาได้อีก 10 ปี โดยเป็นการ spin off มาจาก BWG
33AKRSETRESOURCENERGบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและบริการซ่อมบำรุงรักษา รับออกแบบติดตั้งรวมทั้งก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย รวมทั้งผลิตและจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
34AKSSETPROPCONPROPบริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)พัฒนาและค้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบและแนวสูง และบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
35ALLmaiPROPCON-บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมและทาวน์โฮม ให้บริการเป็นตัวแทนและนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์สาหรับตลาดต่างประเทศ ลงทุนและซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างแล้วเสร็จจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่น และให้บริการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด
36ALLASETINDUSIMMบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)เป็นผู้นำเข้า ผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครนและรอกไฟฟ้า (Crane and Hoist) สะพานปรับระดับและประตูอุตสาหกรรม (Dock Leveler and Industrial Door) ม่านริ้วพีวีซีและม่านตัดอากาศ (PVC Strip Curtain and Air Curtain) ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management Systems) และระบบโซลาเซลล์ (Solar Cell Systems) สำหรับเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า หรือสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงมีการให้บริการต่างๆ ได้แก่ บริการหลังการขาย เช่น งานซ่อม งานเปลี่ยนอะไหล่ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และบริการศูนย์ฝึกอบรมการใช้เครน
37ALLYSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไลลงทุนในสิทธิการเช่า/เช่าช่วงในศูนย์การค้า 13 โครงการ ได้แก่ 1. คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 2. เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา 3. เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ 4. อมอรินี่ 5. แอมพาร์ค 6. เพลินนารี่ มอลล์ 7. สัมมากรเพลส รามคำแหง 8. สัมมากรเพลส รังสิต 9. สัมมากรเพลส ราชพฤกษ์ 10. เดอะ ซีน 11. กาดฝรั่ง วิลเลจ 12. เดอะ คริสตัล ชัยพฤกษ์ 13. เดอะ ไพร์ม หัวลำโพง
38ALPHAXmaiCONSUMP-บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ (CPOA) สำหรับไบโอดีเซลและน้ำมันเพื่อการบริโภคให้คำปรึกษาและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสารตั้งต้นและสารสกัดจากพืชกัญชง และ/หรือ พืชกัญชาธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์มือสอง และเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศลาว
39ALTSETTECHICTบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)ALT ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการวางระบบและก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน ได้แก่ บริการสร้างสถานีฐานและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมบริการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน และบริการอื่นๆ 2. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคมและพลังงานทดแทน ได้แก่ จำหน่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง,ตู้โทรคมนาคมและสถานีโทรคมนาคมเคลื่อนที่,มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน,สายอากาศและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่นๆ และ แผงโซล่าเซลล์3. ธุรกิจให้เช่าหรือให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานทดแทน
40ALUCONSETINDUSPKGบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ่มใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผม เวชภัณฑ์ ครีม กาว เป็นต้น ภาชนะสำหรับบรรจุเครื่องสำอาง น้ำหอม หลอดอลูมิเนียมชนิดแข็ง สำหรับบรรจุยาเม็ด ตัวปากกาเคมีเมจิ เหรียญอลูมิเนียม รวมทั้งงานประดิษฐ์ทางเทคนิคปั๊มขึ้นรูป
41AMAmaiSERVICE-บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)1) บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางเรือระหว่างประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคเอเชียตะวันออก2) บริษัทย่อยให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางรถในประเทศ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100
42AMANAHSETFINCIALFINบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์เป็นประกัน
43AMARCmaiSERVICE-บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)ธุรกิจการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเกษตร อาหาร ยา และสิ่งแวดล้อม อย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบ รับรอง ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล
44AMARINSETSERVICEMEDIAบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)3 ธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2) ธุรกิจมีเดีย แอนด์ อีเว้นต์ 3) ธุรกิจสำนักพิมพ์
45AMATASETPROPCONPROPบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการหลังการขาย ทั้งน้ำประปา กระแสไฟฟ้า และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
46AMATARSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานจำนวน 88 อาคาร ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง
47AMATAVSETPROPCONPROPบริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นใน Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (บริษัทแกน) ร้อยละ 89.99 ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Amata City Bien Hoa ประเทศเวียดนาม โดยมีรายได้จาก 1) การขายที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย 2) การให้บริการเช่าโรงงานสำเร็จรูป อาคารสำนักงาน 3) การบริการสาธารณูปโภค
48AMCSETINDUSSTEELบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร โดยผลิตและจำหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด
49AMRSETTECHICTบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)ให้บริการงานวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น รวมถึงบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงแบบครบวงจร และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
50ANANSETPROPCONPROPบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1) คอนโดมิเนียมติดสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2) บ้านจัดสรรแนวราบ นอกจากนี้ บริษัทยังประกอบธุรกิจภายใต้บริษัทย่อยอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจการเป็นตัวแทนการซื้อขายห้องชุด ธุรกิจรับบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้กับนิติบุคคลบ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด
51ANISETSERVICETRANSบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent: Cargo GSA) ("GSA") ให้แก่กว่า 20 สายการบินใน 8 ประเทศและเขตบริหารพิเศษในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ ไทย สิงค์โปร์ เวียดนาม เขตบริหารพิเศษฮ่องกงฯ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย กัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครอบคลุมเส้นทางการบินปลายทางในทุกภูมิภาคทั่วโลก
52AOTSETSERVICETRANSบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ
53APSETPROPCONPROPบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
54APCOSETCONSUMPPERSONบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากสารสกัดจากธรรมชาติ จากผลงานการวิจัยและพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ไทย
55APCSSETPROPCONCONSบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทเป็นกลุ่มกิจการด้านวิศวกรรม โดยมี EPC เป็นธุรกิจหลัก เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการก่อสร้างพลังงานทางเลือกและระบบสาธารณูปโภคประเภทต่างๆ แบบครบวงจร รวมถึงให้บริการด้านดำเนินการและการบำรุงรักษา (O&M) และบริษัทดำเนินธุรกิจอื่นประกอบด้วย ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง (Precision Metal Parts) และธุรกิจระบบสาธารณูปโภค (Utilities)
56APEXSETPROPCONPROPบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นอาคารชุดโรงแรม อาคารชุดพักอาศัย และที่ดินจัดสรรพร้อมบ้านพักตากอากาศ รวมถึงให้บริการจัดการให้เช่าห้องชุด หรือบ้านพักตากอากาศที่ลูกค้าซื้อบางส่วนนำออกให้เช่าในระบบโรงแรม โดยบริษัทจะเก็บค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ และมีผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อตามที่ระบุในสัญญา
57APPmaiTECH-บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)จัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์การออกแบบด้านอุตสาหกรรม และด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
58APURESETAGROFOODบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยดำเนินธุรกิจผ่านทางบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ผัก ผลไม้สดและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
59AQUASETSERVICEMEDIAบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริหารการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ
60ARINmaiPROPCON-บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
61ARIPmaiSERVICE-บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ดังนี้ 1)ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ 2)ธุรกิจการจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดครบวงจร 3)ธุรกิจบริการการตลาดดิจิทัล
62ARROWmaiPROPCON-บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟและข้อต่อต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Arrowpipe" "Arrowtite" และ "Union" และผลิตท่อน้ำประปาและข้อต่อต่างๆ จากพลาสติกโพลิโพรพิลีน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ArrowPP-R" และบริษัทย่อย (JSVT)ผลิตและจำหน่ายท่อระบายอากาศภายภายใต้เครื่องหมายการค้า "Arrow duct" และท่อสำหรับงานก่อสร้างที่ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสี และอุปกรณ์ก่อสร้างในระบบPost tension ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ARROWparts" และท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า และสายสื่อสารใต้ดิน ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ARROW RTRC? โดยลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 75 และ โรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 25
63ASSETSERVICEMEDIAบริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน)บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งจัดจำหน่ายเกมพีซี
64ASAPSETFINCIALFINบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)บริษัทมีบริการรถยนต์ให้เช่า 7 รูปแบบ คือ 1) บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว ให้บริการลูกค้านิติบุคคล ทำสัญญาระยะเวลาประมาณ 3 ปี ถึง 5 ปี 2) บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา 3) บริการรถยนต์ให้เช่าพร้อมคนขับ (Limousine) ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่ารถยนต์ระยะยาวแก่ลูกค้านิติบุคคล 4) บริการรถยนต์ให้เช่าผ่านแอปพลิเคชัน (asap App) ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล บริษัทกำลังพัฒนาแอพพลิเคชั่นภายใต้ชื่อ asap app ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่เน้นขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อย (B2C) ให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การจองรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น และรถยนต์ให้เช่าตามการใช้งานจริง และ ในอนาคตยังสามารถใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อซื้อรถยนต์มือสองและขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้อีกด้วย 5) ไลฟ์สไตล์ สตรีทมอลล์ (asap Auto Park) ศูนย์บริการรถเช่าและรถยนต์มือสองครบวงจร รวมถึงแหล่งรวมอาหาร-เครื่องดื่ม และ 6) แฟรนไชส์ asap Select ศูนย์บริการให้เช่ารถระยะสั้นและจำหน่ายรถมือสอง 7) นายหน้าประกันภัย
65ASEFASETINDUSIMMบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และติดตั้งผลิตภัณฑ์กระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยสินค้าหลักคือ สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าแรงดันปานกลาง แรงดันต่ำ และแผงควบคุมระบบไฟฟ้า รวมถึงบริการจัดหา จัดจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ตั้งแต่แหล่งจ่ายไฟฟ้าจนถึงอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าปลายทาง
66ASIASETSERVICETOURISMบริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)ธุรกิจประเภทโรงแรมโดยให้บริการด้านห้องพักและภัตตาคาร ศูนย์การค้าให้เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
67ASIANSETAGROFOODบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง จำหน่ายและส่งออก ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า
68ASIMARSETSERVICETRANSบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)ซ่อมเรือและต่อเรือ รวมถึงกิจการก่อสร้างงานด้านวิศวกรรมอื่น ๆ เช่น งานโครงสร้างเหล็กทางเดินผู้โดยสารสนามบิน การสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้น
69ASKSETFINCIALFINบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภทและสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ และบริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีรถยนต์ บริษัทย่อยบริษัทแรกดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซึ้อเครื่องจักรและยานพาหนะ สินเชื่อแฟคตอริ่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และบริการจด/โอนทะเบียนและต่อภาษีเครื่องจักรและยานพาหนะ บริษัทย่อยแห่งที่สองดำเนินธุรกิจนายหน้าประกัน
70ASNmaiFINCIAL-บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมุ่งเน้นการขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยได้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต และถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการจับคู่ผู้ให้กู้ยืมเงินและผู้กู้ยืมเงิน
71ASPSETFINCIALFINบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยธุรกิจหลักในปัจจุบันประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน
72ASWSETPROPCONPROPบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งประเภท โครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ
73ATP30maiSERVICE-บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)บริการ
74AUmaiAGRO-บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)1. ร้านขนมหวาน 2. การขายสินค้าและวัตถุดิบ 3. การขายและการจัดงานนอกสถานที่ 4. แฟรนไชส์
75AUCTmaiSERVICE-บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเป็นคนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งให้บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เช่น การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ทำการประมูล การประสานงานกับสถาบันการเงินในการหาแหล่งเงินทุนในการซื้อทรัพย์สินแก่ผู้ประมูล การรับฝากขายทรัพย์สินที่เข้าประมูล แต่ไม่สามารถจบการประมูลได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การให้บริการด้านอื่น ๆ นั้น เป็นการให้บริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ประมูลซื้อ
76AURASETCONSUMPFASHIONบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)ค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชรและอัญมณี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นที่มีบริการแบบครบวงจร (One Stop Service)
77AWCSETPROPCONPROPบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรในประเทศไทย อันประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail and Commercial) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail & Wholesale) และกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน (Office)
78AYUDSETFINCIALINSURบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
79BSETSERVICETRANSบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบริการพิธีการศุลกากร
80B-WORKSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานและพื้นที่เกี่ยวข้องของโครงการทรู ทาวเวอร์ 1 และทรู ทาวเวอร์ 2 ระยะเวลา 30 ปี
81B52SETSERVICECOMMบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย Consumer Products Distribution Network จากทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน 2) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce business) ซึ่งรวมถึงการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ภายใต้ e-paltform ชื่อ abcpoint และการให้บริการเป็นตัวแทนชำระเงิน (e-Payment collection service) ผ่าน WeChat Pay และ Alipay และ 3) ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
82BASETSERVICETRANSบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน ได้แก่ การให้บริการกิจการภาคพื้นดิน การให้บริการอาหารบนเที่ยวบิน และการให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ ให้กับสายการบินของบริษัทและสายการบินอื่นๆ
83BAFSSETRESOURCENERGบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ให้บริการระบบจัดเก็บ และเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
84BAMSETFINCIALFINบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย
85BANPUSETRESOURCENERGบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)?บริษัทพลังงานแบบครบวงจร? โดยสร้างการเติบโตครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียน ไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บ้านปูฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
86BAREITSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบของทรัพย์สินบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินงานสนามบิน ภายในโครงการสนามบินสมุย
87BAYSETFINCIALBANKธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ปัจจุบันธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศในด้านสินทรัพย์ สินเชื่อและเงินฝาก และยังเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ธนาคาร บริษัทย่อยและการร่วมค้ารวม 23 บริษัท (กรุงศรี กรุ๊ป) มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ (ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ธุรกิจญี่ปุ่น บริษัทข้ามชาติ ตลอดจนลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย) และกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย นอกจากนี้ ยังให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านบริษัทย่อย และการร่วมค้า ทั้งในด้านการบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต ประกันวินาศภัย การบริหารสินทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ
88BBGISETRESOURCENERGบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจดังนี้ 1) ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และ 2) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
89BBIKmaiTECH-บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
90BBLSETFINCIALBANKธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคล โดยมีสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก
91BCmaiPROPCON-บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1. ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบสร้าง - ดำเนินงาน - ขาย (Build-Operate-Sell: BOS) อสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานให้เช่า 2. ให้บริการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
92BCHSETSERVICEHELTHบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 15 แห่ง และโพลีคลินิก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดและในสปป.ลาว เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิ-ตติยภูมิ ภายใต้ 4 กลุ่มโรงพยาบาล คือ 1.กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 2.กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 3.กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ 4.กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช เพื่อให้บริการครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ป่วยทั่วไป ชาวต่างชาติ และผู้ป่วยในโครงการประกันสังคม
93BCPSETRESOURCENERGบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและการค้าน้ำมัน และธุรกิจการตลาด รวมถึงลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่
94BCPGSETRESOURCENERGบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
95BCTSETINDUSPETROบริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายคาร์บอนแบล็คทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หลายชนิด เช่น สี หมึกพิมพ์ แบตเตอร์รี่ ตัวนำไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ
96BDMSSETSERVICEHELTHบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น
97BE8maiTECH-บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ให้บริการแบบครบวงจรในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ของบริษัทชั้นนำ เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, และ Tableau
98BEAUTYSETSERVICECOMMบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)จำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิว ปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม 9 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Make-up) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (Facial care) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสุขลักษณะส่วนบุคคล ( Body Hygiene ), ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ( Body Care ),ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ( Hair Care) , น้ำหอม ( Perfume) , ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ( Beauty Drink &Food Supplement ) ,อุปกรณ์เสริม (Beauty Accessories)และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย ( Men?s Care )ภายใต้แนวคิด 3 รูปแบบ ได้แก่ บิวตี้ บุฟเฟต์(BEAUTY BUFFET), บิวตี้ คอทเทจ (BEAUTY COTTAGE), และ เมด อิน เนเจอร์ (MADE IN NATURE) ซึ่งแต่ละแนวคิดจะมีความแตกต่างกันในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจำหน่าย และตำแหน่งทางการตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน
99BECSETSERVICEMEDIAบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก คือ1) กลุ่มธุรกิจคอนเทนต์ - แพลตฟอร์มโทรทัศน์, ดิจิทัลแพลตฟอร์ม, การจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ, บริการจัดหา ผลิตรายการบันเทิงและสารคดี2) กลุ่มธุรกิจสนับสนุน
100BEMSETSERVICETRANSบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
101BEYONDSETSERVICETOURISMบริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุน พัฒนา และดำเนินธุรกิจโรงแรมและการบริการ โดยมุ่งเน้นโรงแรมที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ
102BGCSETINDUSPKGบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อาหาร และยา
103BGRIMSETRESOURCENERGบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
104BGTmaiCONSUMP-บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ธุรกิจค้าปลีกเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove โดยการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าของตนเองและทางห้างสรรพสินค้า
105BHSETSERVICEHELTHบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
106BIGSETSERVICECOMMบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ค้าปลีกอุปกรณ์ถ่ายภาพและโทรศัพท์เคลื่อนทีี่
107BIOTECSETSERVICETRANSบริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน)1) ธุรกิจน้ำมันปาล์ม (ธุรกิจหลัก) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากปาล์ม2) ธุรกิจพาณิชย์นาวี ประกอบธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือทะเลอย่างครบวงจร
108BISmaiSERVICE-บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง
109BIZSETCONSUMPPERSONบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service)
110BJCSETSERVICECOMMบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)1.กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ - ดำเนินกิจการด้านการจัดการบริหารห้างค้าปลีกสมัยใหม่รวมถึงร้านค้าออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการผสานช่องทางทั้งหมดของธุรกิจเข้าด้วยกัน (Omni-Channel Model) รวมถึงธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้เช่าและบริการพื้นที่ (Dual Retail Property Model) แก่ผู้ที่มีความสนใจเช่าภายในบริเวณห้างค้าปลีกของบริษัท2. กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ - ดำเนินกิจการด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด การกระจายสินค้า และจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงภาชนะแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก3. กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค - ดำเนินกิจการด้านการผลิต การตลาด และการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มอาหารและกลุ่มเครื่องใช้ส่วนตัว ทั้งที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้สัญญากับบริษัทอื่น4. กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค - ดำเนินกิจการด้านการกระจายสินค้าและบริการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ 5.กลุ่มธุรกิจอื่นๆ - ดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแสวงหาโอกาสในการควบรวมการซื้อกิจการ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
111BJCHISETPROPCONCONSบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างผลิต และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทสามารถผลิตสินค้าและบริการรองรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พลังงาน โรงกลั่นน้ำมัน โรงฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และเหมืองแร่ เป็นต้น โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication), งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization), งานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) และงานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete)
112BKDSETPROPCONCONSบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)1) รับเหมาตกแต่งภายในอาคาร ประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ2) ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อลูกค้า
113BKISETFINCIALINSURบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)ธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยอันได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยยานยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ
114BKKCPSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอกกองทุนลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) ห้องชุดสำนักงานและห้องชุดพาณิชยกรรมในอาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 และ อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
115BLASETFINCIALINSURบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน โดยการประกันชีวิตเป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น จะได้รับเงินตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้รับผลประโยชน์
116BLANDSETPROPCONPROPบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยธุรกิจค้าปลีก การให้บริการดูแลและบริหารอาคาร ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และให้บริการและบริหารศูนย์นิทรรศการเอนกประสงค์
117BLCSETCONSUMPPERSONบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
118BLESSmaiPROPCON-บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่พักอาศัยเพื่อขาย แบ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมชั้นเตี้ย (Low rise)
119BLISSSETTECHICTบริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึงงานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งให้บริการทั้งด้าน Software และ Hardware
120BMmaiINDUS-บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย (1) รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (2) ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ (3) ตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า (4) โลหะเชื่อมประกอบ (5) แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ และ (6) ชิ้นส่วนโลหะ
121BOFFICESETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 26 ปี 9 เดือน นับแต่วันที่จดทะเบียนการเช่า ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนการเช่า
122BOLmaiSERVICE-บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านโอกาสและความเสี่ยงในการทำธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลเชิงลึกผ่านซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัย ตลอดจนเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาโซลูชั่นสำหรับผู้ประกอบการและสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
123BPPSETRESOURCENERGบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันมีรายได้หลักมาจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Conventional power generation) และได้มีการขยายการลงทุนไปยังโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable power generation) โดยลงทุนในโรงไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบและในหลายประเทศ
124BRSETAGROFOODบริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดแบบครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตอาหารจากเนื้อเป็ดที่มีคุณภาพในระดับพรีเมี่ยม และจำแนกธุรกิจของกลุ่มบริษัทออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์เป็ด 3) ธุรกิจโรงฟักไข่เป็ด 4) ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดเนื้อ และ 5) ธุรกิจโรงงานชำแหละและแปรรูปเนื้อเป็ด เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปปรุงสุกจากเนื้อเป็ด รวมถึงผลพลอยได้อื่นๆ โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง กลุ่มบริษัทมีฐานการผลิตแบบครบวงจรทั้งในประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์
125BRISETPROPCONPROPบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ได้แก่ บ้านเดีี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม
126BROCKSETPROPCONPROPบริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อจำหน่าย ในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ตและสมุทรปราการ
127BROOKmaiFINCIAL-บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
128BRRSETAGROFOODบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งดำเนินธุรกิจจำนวน 6 บริษัท โดยมีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย โดยมีบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เป็นบริษัทแกน 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด, บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โดยบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด 4) ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากชานอ้อย และเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอื่น โดย บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด เเละ 5)ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์และบริการขนส่ง โดยบริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
129BRRGIFSETRESOURCENERGกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์BRRGIF ลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิของโรงไฟฟ้าชีวมวล (กากอ้อย) ของบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด และบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (BRR) ทั้งนี้ระยะเวลาของสัญญาโอนสิทธิรายได้ดังกล่าวมีอายุประมาณ 18 ปี (สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 เมษายน 2578)
130BSBMSETINDUSSTEELบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย
131BSMmaiPROPCON-บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)ก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
132BSRCSETRESOURCENERGบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) อีกทั้งบริษัทฯ ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 120 ปี บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านทางเครือข่ายที่กว้างขวางของสถานีบริการน้ำมันค้าปลีกภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ รวมทั้งขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ค้าส่ง การบินและการเดินเรือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพี่อจำหน่ายไปยังต่างประเทศ
133BTGSETAGROFOODบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
134BTNCSETCONSUMPFASHIONบริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)จัดจำหน่าย ออกแบบ และผลิตสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสตรีและบุรุษภายใต้แบรนด์สินค้ามากมาย เช่น GUY LAROCHE, C&D, LOF.FI.CIEL, JOUSSE, GSP, UNIFORM SPECIALIZER, STEPHANIE, ADOLFO DOMINGUEZ,
135BTSSETSERVICETRANSบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ
136BTSGIFSETSERVICETRANSกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรทลงทุนในรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก (ได้แก่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายแรกเริ่ม ซึ่งครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ได้แก่ สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตรจากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน) ตามสัญญาสัมปทานนับจากวันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้นจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572 ซึ่งสัญญาสัมปทานดังกล่าวมีอายุสัมปทาน 30 ปี
137BTWmaiPROPCON-บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทแกน ประกอบธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก ตามประเภทงานดังนี้1) งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) เป็นการผลิตโครงสร้างเหล็กหรือระบบการผลิตของโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น เหมืองแร่ และ ก๊าซและปิโตรเลียม2) งานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) เป็นกระบวนการแปลงสภาพวัตถุดิบ เช่น เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และท่อเหล็ก เป็นชิ้นงานโลหะตามแบบทางวิศวกรรม เช่น Piping System, Pressure Vessel and Storage Tank และ Structural Steel3) งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor) เป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ ในการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ ก่อสร้างและบริหารโครงการ จนกระทั่งโรงไฟฟ้าสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าต่างๆ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
138BUISETFINCIALINSURบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)ธุรกิจประกันวินาศภัย
139BVGmaiTECH-บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจ 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการระบบแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน สำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ ("ระบบ EMCS") 2) ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ ด้านการรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวข้อง ผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน ("บริการ TPA")3) ธุรกิจการให้คำปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย 4) ธุรกิจการให้บริการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
140BWGSETSERVICEPROFบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)ให้บริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปรับคุณภาพและฝังกลบสิ่งปฏิกูลที่เป็นอันตราย บำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและวัตถุดิบทดแทน
141BYDSETFINCIALFINบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลัก คือ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทดังต่อไปนี้ (1) กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) กิจการค้าหลักทรัพย์ (3) กิจการที่ปรึกษาการลงทุน (4) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (5) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (6) การจัดการเงินร่วมลงทุน (7) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
142CAZmaiPROPCON-บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้1. บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร2. บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างและระบบ3. บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาและอาคาร4. บริการผลิต ประกอบ และบริการอื่น
143CBGSETAGROFOODบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผลิต ทำการตลาด จำหน่าย และบริหารจัดการการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร
144CCETSETTECHETRONบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อีเล็คโทรนิคส์ในรูปแบบของ Electronics Manufacturing Services (EMS) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก 2 ประเภทคือ อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
145CCPSETPROPCONCONMATบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนกรีตสำเร็จ และมีธุรกิจของ 6 บริษัทย่อย ได้แก่ 1. บ.ชลบุรีกันยง จำกัด ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง 2. บ.สมาร์ทคอนกรีต จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา ภายใต้ชื่อ Smart Block 3. บ.ตะวันออกการขนส่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่ายานพาหนะแก่บริษัทในเครือ 4. บ.ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินที่ดิน อาคารสำนักงานและโรงงานแก่บริษัทในเครือ
146CENSETINDUSSTEELบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 6 บริษัท ดังนี้ 1. บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ (RWI) ถือหุ้นร้อยละ 72.93 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (PC-wire) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (PC-Strand) และ ลวดเชื่อมไฟฟ้า (Welding Wire) 2. บมจ.สกาย ทาวเวอร์ (STOWER) ถือหุ้นร้อยละ 37.61 ดำเนินธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและไฟฟ้า และธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ (สถานีโทรคมนาคมให้เช่าและการให้บริการด้านโทรคมนาคม)3. บจก. เอ็นเนซอล (ENS) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน 4. บจก. ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง (PLE) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดิน และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด 5. บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส (EBM) ถือหุ้นในร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 6. บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ (WJC) ถือหุ้นร้อยละ 94.25 ประกอบธุรกิจงานบริการก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะ
147CENTELSETSERVICETOURISMบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)แบ่งเป็น 2 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ของตนเอง เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทารา เซ็นทรา โคซี่ และธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมภายใต้สัญญาบริหารโรงแรม 2. ธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ของตนเอง คือ เดอะ เทอเรส อร่อยดี สุกี้เฮ้าส์ ซอฟท์แอร์ เกาลูน และแฟรนไชส์ คือ มิสเตอร์โดนัท เคเอฟซี อานตี้แอนส์ เปปเปอร์ลันช์ โคลด์สโตนครีมเมอรี่ ชาบูตง โยชิโนยะ โอโตยะ เทนยะ และคัตสึยะ มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ
148CEYEmaiSERVICE-บริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน)ให้บริการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวสำหรับสื่อโฆษณา
149CFRESHSETAGROFOODบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง โดยมีการส่งออกสินค้าหลักส่วนใหญ่ ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ Seafresh, Sea Angel, Phoenix ,Thai Chia, Go-Go และผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า
150CGDSETPROPCONPROPบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
151CGHSETFINCIALFINบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นบริษัทแกน
152CHSETAGROFOODบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพ
153CHARANSETFINCIALINSURบริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)ธุรกิจประกันวินาศภัย
154CHASESETFINCIALFINบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)บริหารจัดการสินทรัพย์จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน
155CHAYOSETFINCIALFINบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
156CHEWAmaiPROPCON-บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)บริษัทและบริษัทย่อยมีการประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
157CHGSETSERVICEHELTHบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เริ่มก่อตั้งในปี 2529 จนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 11 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อำเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา-พนนสารครม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนน 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และอำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยรวม 793 เตียง
158CHICmaiSERVICE-บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)เป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน ที่นอนและเครื่องนอน อย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูปแบบ Stand Alone ภายใต้ชื่อ "ชิค รีพับบลิค (CHIC)" และ "รีน่า เฮย์ (Rina Hey)"
159CHOmaiINDUS-บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งผลิตและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถบัส รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน รถไฟ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถลำเลียงพล เรือรบหลวง เป็นต้น
160CHOTISETAGROFOODบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและส่งออกกุ้งแช่แข็ง
161CHOWmaiINDUS-บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) ให้แก่โรงรีดเหล็กภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปผลิตต่อด้วยการรีดเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (Long Products) ได้แก่ เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กลวด เป็นต้น โดยใช้เศษเหล็ก (Scrap) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล็กแท่งยาว และใช้เทคโนโลยีการหลอมเหล็กด้วยเตาหลอมเหล็กแบบเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า (Electric Induction Furnace: EIF)
162CISETPROPCONPROPบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจใน 4 ลักษณะ คือ 1. พัฒนาธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน, คอนโดมิเนียมอยู่อาศัยเพื่อขาย 2. ให้เช่าหรือขายอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า 3. ประกอบกิจการโรงแรม 4. รับบริหารอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
163CIGmaiINDUS-บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นทุกประเภท โดยเป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
164CIMBTSETFINCIALBANKธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย
165CITYSETINDUSSTEELบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)บมจ. ซิตี้ สตีล ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ และมีการลงทุนในบริษัทย่อย 4 บริษัท คือ บจก.สยาม ไอโซ โปร, บจก. มาร์ค เวิลด์ไวด์, บจก. ซิตี้ สตีล โปรดักส์, และ CT Universal Company Limited ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้าง, ผลิตภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง, ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะอื่นๆ, ผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูปและชิ้นส่วนโลหะ, และจำหน่ายโลหะและให้บริการแปรรูปโลหะครบวงจร รวมถึงจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
166CIVILSETPROPCONCONSบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยหลักจะเป็นโครงการในแนวราบ เช่น งานทาง งานทางรถไฟ งานท่าอากาศยาน งานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ และธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
167CKSETPROPCONCONSบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยรับงานจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน มีลักษณะกิจการเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) หรือลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการร่วมทุนแบบคอนซอร์เตียม (Consortium)และเป็นผู้ลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างครบวงจร
168CKPSETRESOURCENERGบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นบริษัทแกน
169CMSETAGROFOODบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)ผลิตและส่งออก ผักแปรรูปแช่แข็ง เช่น ถั่วแขกแช่แข็ง, ถั่วแระแช่แข็ง,ข้าวโพดหวานแช่แข็ง, ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และ ผักผสมแช่แข็ง
170CMANSETINDUSPETROบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "CHEMEMAN"
171CMCSETPROPCONPROPบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)CMC ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มดังนี้ 1. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว โดยเน้นพัฒนาโครงการประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลัก 2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อใหเ้ช่า 3. รับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และผนัง
172CMOmaiSERVICE-บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)รับจ้างจัดงานแสดงสาธารณะ งานนิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ
173CMRSETSERVICEHELTHบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ดำเนินการโรงพยาบาลเอกชน มีห้องตรวจโรคให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมอุปกรณ์การรักษาและวินิจฉัยโรค
174CNTSETPROPCONCONSบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)รับเหมาก่อสร้าง
175COCOCOSETAGROFOODบริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายกะทิ น้ำมะพร้าว มะพร้าวแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารเพื่อสุขภาพรวมถึงชีสและเนยจากโปรตีนพืช
176COLORmaiINDUS-บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ และสีผสมพลาสติกชนิดผง
177COM7SETSERVICECOMMบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอที ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการจำหน่ายหลัก รวมทั้งให้บริการศูนย์ซ่อมสินค้าแบรนด์ Apple.
178COMANmaiTECH-บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)COMAN ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนาเพื่อจำหน่ายและติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยจดทะเบียนลิขสิทธิ์โปรแกรม Comanche Hotel Software และ Data Base กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวในสถานที่ประกอบการของลูกค้า จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม และให้บริการหลังการขายโดยการให้คำปรึกษา การบริการซ่อมบำรุงต่างๆ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
179CPALLSETSERVICECOMMบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"
180CPANELmaiPROPCON-บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป และส่วนประกอบอาคารที่ผลิตจากคอนกรีตสำเร็จรูป
181CPAXTSETSERVICECOMMบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจค้าส่งภายใต้ชื่อ แม็คโคร ในประเทศไทยและต่างประเทศ และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรแม็คโครซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รวมทั้งร้านค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและสถาบันต่างๆ และธุรกิจฟูดเซอร์วิสนำเข้าและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและอาหารแช่เย็น ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็ก อีกทั้งบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจค้าปลีกและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ โลตัส ในประเทศไทยและต่างประเทศ
182CPFSETAGROFOODบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่จำแนกธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป (Farm-Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร
183CPHSETCONSUMPFASHIONบริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
184CPISETAGROFOODบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มประเภทต่างๆ อาทิ น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอิน เพื่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ มากมาย และ น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวด ปี๊บ และถุง ตรา "ลีลา" ที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล สำหรับใช้ในตลาดผู้บริโภคทั่วไป รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆ อาทิ ไขปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม และกากเมล็ดในปาล์ม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อีกด้วย
185CPLSETCONSUMPFASHIONบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจโรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริ่มตั้งแต่นำหนังวัวดิบหมักเกลือ นำมาฟอก ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญและประสบการณ์ เพื่อให้ได้หนังฟอกสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทุกประเภทที่ใช้หนังแท้เป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ หนังวัวฟอกสำเร็จรูป (cow finished leather) และหนังท้อง (cow split suede leather) ประเภทของหนังวัวฟอกสำเร็จรูปได้แก่ aniline leather, pigmented leather, oiled leather และ waterproof leather เป็นต้น ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตรองเท้ายี่ห้อดัง ๆ เช่น Adidas, Timberland, Marks & Spencer และ Puma เป็นต้น
186CPNSETPROPCONPROPบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมธุรกิจ พัฒนาศูนย์การค้า เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์อาหาร โรงแรม และที่พักอาศัยเป็นต้น รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNCG) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNREIT) และเป็นผ้บู ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ
187CPNCGSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรทลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ (ยกเว้น พื้นที่บางส่วนของชั้น G และชั้น 3 และพื้นที่ชั้นใต้ดิน B1-B3) และสิทธิในการใช้บริการพื้นที่จอดรถจำนวน 1,271 คัน รวมทั้งการซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องบนสิทธิการเช่าดังกล่าว
188CPNREITSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทลงทุนในกรรมสิทธิ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วง ในโครงการเซ็นทรัล พระราม 2 โครงการเซ็นทรัล พระราม 3 โครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้าและอาคารสำนักงานปิ่นเกล้า ทาวเวอร์เอ และบี โครงการเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โครงการเซ็นทรัล พัทยาและโรงแรมฮิลตัน พัทยา โครงการอาคารสำนักงานเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส โครงการอาคารสำนักงานยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ โครงการเซ็นทรัล มารีนา และโครงการเซ็นทรัล ลำปาง
189CPRmaiINDUS-บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยาง และยางติดเหล็ก สำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยผลิตจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
190CPTSETINDUSIMMบริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้ไฟฟ้า จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งตู้ไฟฟ้า และก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
191CPTGFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรทลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ในที่ดินและอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า รวมถึงส่วนควบของที่ดินและอาคาร งานระบบที่จำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ในอาคาร จำนวน 3 อาคาร โดยสิทธิการเช่ามีกำหนดระยะเวลา 30 ปีแต่วันจดทะเบียนการเช่าที่สำนักงานที่ดิน (ลงทุนวันที่ 4 ธ.ค.56) ได้แก่ 1) อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับลูกค้าทั่วไปและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์) เป็นอาคารเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 3) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับลูกค้าทั่วไป
192CPWSETSERVICECOMMบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงสินค้าแบรนด์ Apple และ Samsung ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) และศูนย์บริการซ่อมบำรุงอย่างเป็นทางการ ผ่านร้านค้าภายใต้การบริหารงานของบริษัท ได้แก่ 1.ร้าน .life (dotlife) จำหน่ายสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ 2.ร้านค้าปลีก Apple Brand Shop จำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ ร้าน iStudio by copperwired ร้าน Ai_ และร้าน U-Store by copperwiredและ 3.ร้าน iServe ศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากทาง Apple ให้บริการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่สินค้าแบรนด์ Apple4. ร?าน AIS by partner (ASP) เป?นตัวแทนซึ่งได?รับอนุญาตอย?างเป?นทางการจาก AIS5.ร?าน Samsung จำหน?ายสินค?าโทรศัพท?มือถือ แท็บเล็ต นา?ิกาอัจฉร??ยะ เฉพาะแบรนด? Samsung และจำหน?ายอ??ปกรณ?เสร??มต?างๆทั้งแบรนด?Samsung และแบรนด?สินค?าชั้นนำอื่น ๆร?าน Mi Authorized Store เป?นร?านจำหน?ายสินค?า Xiaomiและธุรกิจจัดจำหน?ายค?าส?งเชิงพาณิชย?สินค?ากลุ?มโทรศัพท?มือถือสินค?าโทรศัพท?มือถือ แท็บเล็ต แบรนด?ต?าง ๆ และอุปกรณ?เสริม
193CRANESETINDUSIMMบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)ให้บริการยกเคลื่อนย้ายและประกอบติดตั้ง เครื่องจักร และวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนใหม่ ยี่ห้อ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วคุณภาพดี สำหรับงานก่อสร้าง การยกและขนย้าย รวมถึงการขนส่งให้บริการซ่อม และจำหน่ายอะไหล่ สำหรับเครื่องจักรกลหนักทั้งใหม่และใช้แล้ว ให้บริการรับเหมางานก่อสร้างงานฐานราก เสาเข็มเจาะ
194CRCSETSERVICECOMMบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลายในประเทศไทย ประเทศอิตาลี และประเทศเวียดนาม และเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Omni-channel ในประเทศไทย ซึ่งช่วยเสริมสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกในการนำเสนอสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค
195CRDmaiPROPCON-บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างทั่วไป และงานระบบสาธารณูปโภค
196CREDITSETFINCIALBANKธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)ธนาคารพาณิชย์
197CSCSETINDUSPKGบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจำหน่ายฝาสำหรับปิดผนึกภาชนะประเภทขวด อาทิ ฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์ ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป ฝาวงแหวนแม็กซี่พีจี ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต สำหรับผนึกขวดบรรจุน้ำอัดลม น้ำดื่ม นม เบียร์ สุรา โซดา น้ำผลไม้ ซุปไก่สกัด รังนก และเวชภัณฑ์ รวมถึงเครื่องปิดผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยกและเครื่องปิดผนึกฝาแม็กซี่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นตราต่าง ๆ
198CSPSETINDUSSTEELบริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)1. ศูนย์บริการเหล็ก โดยดำเนินธุรกิจแปรรูปและจำหน่าย จัดหาเหล็กแผ่นชนิดม้วน และให้บริการแปรรูปเหล็ก ทั้งชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) และ รีดร้อน (Hot-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Plate) และเหล็กม้วน (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด 2. ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็กรีดเย็น/ร้อน ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
199CSRSETSERVICETOURISMบริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)บริการสนามกอล์ฟในนามของ สนามกอล์ฟนวธานี ตลอดจนให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ รถกอล์ฟอาคารสโมสรซึ่งประกอบไปด้วยภัตตาคาร ห้องล็อกเกอร์ ห้องเมมเบอร์เล้าจน์ ห้องรับรองแขก ร้านขายอุปกรณ์กอล์ฟ และเด็กแบกถุงกอล์ฟ (แคดดี้) ให้แก่นักกอล์ฟ โดยเน้นการให้บริการสมาชิก แขกสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกเป็นหลัก
200CSSSETSERVICECOMMบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ 1) การเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า และ 2) การให้บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบโทรคมนาคมและระบบป้องกันไฟลาม รวมทั้งให้บริการงานด้านบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม และการประสานงานด้านอื่นๆ
201CTARAFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) โครงการ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย
202CTWSETINDUSIMMบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียม สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง สายไฟฟ้าแรงดันสูง สายโทรคมนาคม สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ลวดอาบน้ำยา และไม่อาบน้ำยา รวมทั้งรับจ้างผลิต แลกเปลี่ยน แปรรูปสินค้าดังกล่าว
203CVSETRESOURCENERGบริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจด้านวิศวกรรม และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องด้านพลังงานแบบครบวงจร
204CWTSETINDUSAUTOบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทได้ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจคือ 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ เช่น Toyota Honda Nissan Isuzu Mazda Mitsubishi และ Chevrolet 2กลุ่มพลังงาน โดยบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ในสัดส่วน 100% โดยมีเป้าหมายเพื่อประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้น) บริษัท ในกลุ่มพลังงานทดแทน 3.กลุ่มออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ ซึ่งประกอบกิจการออกแบบและจัดจำหน่ายเรือ และรถโดยสารขนาด เล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม
205DmaiSERVICE-บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจร ในรูปแบบโรงพยาบาลทันตกรรม ศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรม และประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรม
206DCCSETPROPCONCONMATบริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคและรับซื้อสินค้าทั้งหมดที่ผลิตจาก บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน) มาจัดจำหน่าย รวมทั้งสั่งซื้อ กาวยาแนว กาวซิเมนต์ และบัวกาบกล้วย รวมทั้งรับซื้อสินค้าจาก บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) มาจัดจำหน่ายผ่านสาขาทั่วประเทศของบริษัท และส่งไปขายยังต่างประเทศด้วย
207DCONSETPROPCONCONMATบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล
208DDDSETCONSUMPPERSONบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจผลิต วิจัยและพัฒนา ทำการตลาด และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก อุปกรณ์ตกแต่งทรงผม อุปกรณ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องครัว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ต่างๆของบริษัท
209DELTASETTECHETRONบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้
210DEMCOSETRESOURCENERGบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลัก 5 ประเภท แบ่งเป็น 1) ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง และติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้าย่อย โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 2) งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 3) งานด้านอนุรักษ์พลังงาน 4) งานก่อสร้างเสาโทรคมนาคม งานก่อสร้างโครงข่ายการสื่อสาร ระบบอาณัติสัญญาณ 5) งานผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสาโทรคมนาคม และป้ายโฆษณา Bill Board
211DEXONmaiSERVICE-บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สำหรับตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม พลังงาน และอื่น ๆ
212DHOUSEmaiPROPCON-บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย
213DIFSETTECHICTกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัลกองทุนฯ เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจำนวน 16,059 เสา ประกอบด้วย เสาที่กองทุนฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จำนวน 9,727 เสา (ได้แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูและเสาโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4) และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจำนวน 6,332 เสา (ได้แก่ เสาโทรคมนาคมของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) เสาโทรคมนาคมของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (AWC) เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จำนวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกำหนดสัญญา HSPA และระบบใยแก้วนำแสง และระบบบอรดแบนด์ในพื้นที่ต่างจังหวัด
214DIMETmaiPROPCON-บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงสำหรับใช้ทาในงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสีอุตสาหกรรม เช่น สีพ่นถังก๊าซ เป็นต้น รวมถึงเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าทางเลือกอย่างยั่งยืนในอนาคต
215DITTOmaiTECH-บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)จำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร (Document and Data Management Solution) และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ
216DMTSETSERVICETRANSบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)บริหารโครงการสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดงจนถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมีรายได้หลักจากการจัดเก็บค่าผ่านทางภายใต้สัญญาสัมปทานในรูปแบบ Build-Transfer-Operate (BTO) อายุสัมปทานสิ้นสุดวันที่ 11 กันยายน 2577
217DODmaiCONSUMP-บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า
218DOHOMESETSERVICECOMMบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)ค้าปลีก ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
219DPAINTmaiPROPCON-บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร
220DREITSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานีกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
221DRTSETPROPCONCONMATบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้าโครงสร้างของบ้าน พร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส และตราเจียระไน
222DTCENTSETTECHICTบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)ออกแบบ วิจัย พัฒนา จัดจำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) และพัฒนาระบบไอโอที (IoT Solution) และ Artificial Intelligence (AI) ครบวงจร รวมถึงวิจัยและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารขนส่งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
223DTCISETCONSUMPHOMEบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตสินค้าประเภทเครื่องเขียน ได้แก่ ปากกาลูกลื่น เป็นสินค้าหลักภายใต้เครื่องหมายการค้า LANCER และ CANDY และผลิตสินค้าเครื่องเขียนอื่นๆ คือ ปากกาเคมี ดินสอดำ ดินสอสี และแท่นประทับตรา เป็นสินค้าเสริม
224DUSITSETSERVICETOURISMบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)โรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม
225DV8maiSERVICE-บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)เป็นผู้จัดหา ผลิต และ/หรือร่วมผลิตสื่อโฆษณา ณ จุดขาย / การจัดงานอีเว้นท์ / การผลิตผ่านสื่อออนไลน์
226EASETRESOURCENERGบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.) กลุ่มธุรกิจไบโอดีเซล 2.) กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน- โรงไฟฟ้าพลังงานลม - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3.) กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน- พัฒนา ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ -ธุรกิจบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า)- ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า4.) กลุ่มธุรกิจอื่นๆ - ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ - วิจัยและพัฒนา
227EASONSETINDUSAUTOบริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ได้แก่ สีพ่นรถจักรยานยนต์ หมึกพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ สีอุตสาหกรรมอื่นๆ และ การลงทุน
228EASTWSETRESOURCENERGบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)สาธารณูปโภคด้านน้ำ บริหาร และจัดการระบบท่อส่งน้ำดิบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
229ECFmaiCONSUMP-บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟแบบประกอบด้วยตนเอง เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีหนึ่งในบริษัทย่อยที่ลงทุนด้านพลังงานทดแทน
230ECLSETFINCIALFINบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัท ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และสินเชื่อให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบการซื้อรถยนต์ (Car Loan) บริการรับต่อกรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2527 และได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ 1 มีนาคม 2547 บริษัทมีการรับต่อทะเบียนรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า อีกทั้งเป็นการเสริมรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถยนต์และชีวิตของผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อของบริษัท
231EESETAGROAGRIบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน มีการประกอบธุรกิจเกษตรกรรมมันสำปะหลัง และร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
232EFORLmaiCONSUMP-บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
233EGATIFSETRESOURCENERGกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยEGATIF ลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคตของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 670 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี
234EGCOSETRESOURCENERGบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจ 1) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในฐานะรายใหญ่ (IPP-Independent Power Producer) และรายเล็ก (SPP-Small Power Producer) 2) ธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
235EKHSETSERVICEHELTHบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลเอกชัย"
236EMCSETPROPCONCONSบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมงานก่อสร้างและการวางระบบไฟฟ้าเครื่องกล ในแขนงต่าง ๆ ที่ครบวงจร โดยแบ่งสายงานเป็น 2 สายหลัก คือ งานด้านวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป และงานด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
237EPSETRESOURCENERGบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจ 2 ส่วนหลัก คือ 1) เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทังเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป และ 2) การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยโรงไฟฟ้ำแบบพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration)
238EPGSETPROPCONCONMATบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)EPG ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีการลงทุนหลักในธุรกิจแปรรูปพลาสติก ได้แก่ (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉนวนยางกันความร้อนและความเย็น ดำเนินการโดย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (AFC) ซึ่งเป็นบริษัทแกน ภายใต้เครื่องหมายการค้า "AEROFLEX" (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ ดำเนินการโดย บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (ARK) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "AEROKLAS" และ (3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดำเนินการโดย บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "EPP"
239ERWSETSERVICETOURISMบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงแรมที่สอดคล้องกับทำเล สถานที่ตั้ง และกลุ่มเป้าหมาย เป็นธุรกิจหลัก โดยมีธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และธุรกิจบริหารอาคาร
240ERWPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรทลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) โรงแรมไอบิส ป่าตอง และ โรงแรมไอบิส พัทยา ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ
241ESTARSETPROPCONPROPบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หรือให้เช่า และธุรกิจสนามกอล์ฟ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดระยอง
242ETCSETRESOURCENERGบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร
243ETEmaiSERVICE-บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) รวมถึงธุรกิจจัดจำหน่ายสินคาและบริการอื่น ๆ
244ETLSETSERVICETRANSบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Carrier) ระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และจีน ที่มีการเชื่อมต่อพรมแดนทางถนนและรางรถไฟ
245EUROmaiCONSUMP-บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจร ครอบคลุมทั้งเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง สินค้าและวัสดุเพื่อการตกแต่ง ของใช้ เครื่องนอน เครื่องออกกำลังกาย และสินค้าหรืออุปกรณ์เทคโนโลยี ภายใต้ชื่อร้าน "Euro Creations" และร้านภายใต้แบรนด์อื่นๆ
246EVERSETPROPCONPROPบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงพยาบาล
247F&DSETAGROFOODบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจหลักคือ ผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อส่งออกและขายในประเทศ โดยสินค้าอาหารดังกล่าว เป็นการแปรรูปผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์เป็นอาหารนานาชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ สินค้าที่ผลิตรวมถึง ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ อาหารบรรจุภาชนะปิดผนึก ผลิตภัณฑ์เนื้อปรุงรสบรรจุกระป๋อง และซอสเนื้อ ผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค (ready-to-eat) อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง น้ำผัก ผลไม้ และเครื่องดื่ม
248FANCYSETCONSUMPHOMEบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้และแปรรูปไม้ยางพารา
249FESETSERVICEMEDIAบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)มี 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 2) รับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณา เช่น ภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิตอล ฯลฯ 3) นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา เป็นตัวกลางระหว่างผู้ว่าจ้าง (ลูกค้า) และผู้รับจ้าง (เจ้าของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณาต่างๆ
250FLOYDmaiPROPCON-บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศ โดยเริ่มตั้งแต่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ และติดตั้งอุปกรณ์ภายในอาคาร
251FMTSETINDUSIMMบริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ และท่อทองแดงที่มีเกลียวภายในท่อ ที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
252FNSETSERVICECOMMบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า ประเภท ?เอ๊าท์เลท? โดยสินค้าที่วางจำหน่ายเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบริษัทจัดหาผ่านการสั่งผลิตจากผู้ผลิตสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศโดยตรง และตราสินค้าอื่นๆ ซึ่งบริษัทรับซื้อเพื่อมาวางจำหน่าย โดยสินค้าที่วางจำหน่ายมีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการซื้อของผู้ซื้อในทุกเพศทุกวัย
253FNSSETFINCIALFINบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้ (1) ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน (2) ธุรกิจการลงทุนโดยตรง (3) ธุรกิจด้านการเงิน
254FORTHSETTECHICTบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทมี 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจอีเอ็มเอสเป็นส่วนงานที่ทำการจัดหา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งงานสั่งผลิตและอุปกรณ์ทั่วไป 2) ธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์ เป็นส่วนงานที่รับงานโครงการจัดหา จัดจ้างและวางระบบต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน 3) ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส เป็นส่วนงานที่ให้บริการธุรกรรมการเงินออนไลน์ จำหน่ายสินค้าและบริการผ่านตู้อัตโนมัติ
255FPImaiINDUS-บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติก และเป็นศูนย์รวมในการจำหน่าย ทั้งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturer: REM) และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆ (Original Equipment Manufacturer: OEM) รวมทั้งให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูป ชุบ และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก
256FPTSETPROPCONPROPบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)พัฒนาและบริหารจัดการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบครบวงจร ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และฮอสพิทาลิตี้ รวมถึงลงทุนและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ (FTREIT และ GVREIT) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (GOLDPF)
257FSMARTmaiSERVICE-บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และบริการชำระเงินออนไลน์ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (ตู้เติมเงิน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "บุญเติม"
258FSXSETFINCIALFINบริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)FSX ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจหลักทรัพย์
259FTESETSERVICECOMMบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจร ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการให้บริการออกแบบ รับเหมา ติดตั้งระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
260FTISETCONSUMPHOMEบริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)นำเข้า ประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment) ครบวงจร ได้แก่ เครื่องกรองน้ำ จำหน่ายไส้กรอง สารกรอง ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
261FTREITSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) และสิทธิการเช่า (Leasehold) ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน
262FUTUREPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์คลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วน (leasehold) ของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ผนังภายนอกอาคารออกหาประโยชน์
263FVCmaiSERVICE-บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment System) และธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่ให้ความสำคัญต่อสุขอนามัยเป็นพิเศษ (Hygienic) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริการทางการแพทย์ด้านศูนย์ไตเทียม และคลินิกเวชกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม
264GABLESETTECHICTบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)ให้บริการโซลูชั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ และให้บริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม
265GAHREITSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้GAHREIT ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการโรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
266GBXSETFINCIALFINบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
267GCSETINDUSPETROบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)ตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติก และปิโตรเคมีรวมถึงสารเติมแต่งที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก และปิโตรเคมีอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีล่าสุดจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกจึงทำให้สามารถให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในด้านการผลิต
268GCAPmaiFINCIAL-บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเงินกู้ยืม สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
269GELSETPROPCONCONMATบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทฯประกอบธุรกิจหลัก คือ ผลิตวัสดุก่อสร้าง โดยมีผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง, เสาเข็มเจาะ, เสาเข็มดินซีเมนต์, ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับอาคาร, ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานสาธารณูปโภค, ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมใยแก้ว, เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และระบบพื้นไร้คาน
270GENCOSETSERVICEPROFบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม และธุรกิจรองด้านอสังหาริมทรัพย์
271GFCmaiSERVICE-บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร
272GFPTSETAGROAGRIบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจการเกษตรครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เนื้อไก่สด อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ และ อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน รวมถึง อาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ
273GGCSETINDUSPETROบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผลิตภัณฑ์ คือ เมทิลเอสเทอร์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้หลายประเภท
274GIFTSETINDUSPETROบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)GIFT ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา พัฒนาและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูป (Chemical Ingredient) สำหรับ1.กลุ่มธุรกิจ HPC (Home care ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรือน, Personal Care ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย, Cosmetic ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) 2.กลุ่มธุรกิจ FBS (Foods ผลิตภัณฑ์อาหาร, Beverage ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, Supplement ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)3.กลุ่มธุรกิจ TC (Traditional Medicine ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ, Conventional Medicine ผลิตภัณฑ์ยา แผนปัจจุบัน)4.กลุ่มธุรกิจ PC (Plastics ผลิตภัณฑ์พลาสติก, Coating ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว)
275GJSSETINDUSSTEELบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสายผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 2. เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับสภาพผิวชนิดม้วน 3. เหล็กแผ่นรีดร้อนล้างผิวและเคลือบน้ำมัน
276GLSETFINCIALFINบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และให้บริการสินเชื่อ(ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน) นอกจากนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทย่อยในต่างประเทศคือที่ปรึกษาด้านธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ การจัดการเงินลงทุน การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเชื่อร่วมทางการเงิน ในรูปแบบการให้บริการ ดิจิทัลไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการผสมผสานกันของรูปแบบการให้บริการทางเทคโนโลยี ด้วยซอฟแวร์ ?อี-ไฟแนนซ์? ที่มีมาแต่ดั้งเดิม กับรูปแบบการเปิดให้มีเครือข่ายของจุดให้บริการการขาย ที่หนาแน่นและครอบคลุมพื้นที่กว้าง
277GLANDSETPROPCONPROPบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
278GLOBALSETSERVICECOMMบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวนแบบควบวงจร (one stop shopping center) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า โกลบอล เฮ้าส์ (Global House) โดยนำระบบ Drive-through มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสินค้าโครงสร้างของลูกค้า
279GLOCONSETAGROFOODบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)ธรุกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลักประกอบด้วย(1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ เช่น พลาสติกชนิดอ่อนตัว, ขวดพีอีที และบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum เช่น ถาดบรรจุอาหาร เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)) (?GLOCON?) และ (บริษัท พร้อมแพค จำกัด) (?PP?)(2) ธุรกิจอาหาร โดยแบ่งประเภทเป็น (2.1)ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทาน (บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด)(?NPPFS?) (2.2) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลไม้อบแห้ง (บริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด) (?FD?) (2.3) ธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ (บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด) (?PSM?) และ (บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด) (?PSD?) นอกจากนี้ยังได้ลงทุนและประกอบธุรกิจอื่น ที่มีความต่อเนื่องและเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจเทรดดิ้ง (บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) (?GCI?)
280GLORYmaiSERVICE-บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่มุ่งมั่นในด้านการพัฒนานวัตกรรม เริ่มต้นจากแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ และขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น บริการโซลูชันในด้านเทคโนโลยี สื่อ สุขภาพ ความมั่นคงทางไซเบอร์ Virtual influencers และ AI Technology
281GPISETSERVICEMEDIAบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจดังนี้ 1. ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ 2. ธุรกิจสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ 3. ธุรกิจรับจ้างพิมพ์
282GPSCSETRESOURCENERGบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริิษัทฯ ประกอบธุรกิิจหลัักในการผลิิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆนอกจากนี้้ บริิษััทฯ ดำเนิินธุรกิิจในลัักษณะการเข้าถืือหุ้นในบริิษััทที่่ประกอบธุรกิิจผลิิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึึงธุุรกิิจ New S-curve ได้แก่ ธุรกิิจแบตเตอรี่่ ธุรกิิจพลัังงานอััจฉริิยะ และธุรกิิจที่่เกี่่ยวเนื่่องทั้งในและต่างประเทศ
283GRAMMYSETSERVICEMEDIAบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และร่วมลงทุนในธุรกิจอื่น
284GRANDSETSERVICETOURISMบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)ธุรกิจโรงแรม ให้เช่าสถานประกอบการศูนย์การค้า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
285GREENSETRESOURCENERGบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินกิจการในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพลังงานทางเลือก
286GROREITSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืนลงทุนในกรรมสิทธิ์ของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส โดยบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ROH) ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมของทรัพย์สินจะเป็นผู้เช่าและผู้ซื้อคืนทรัพย์สิน มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และเช่าต่ออีก 2 คราว คราวละ 1 ปี โดยมีข้อกำหนดในการขายทรัพย์สินคืนให้แก่ ROH เมื่อสิ้นสุดปีการเช่าที่ 3-5
287GSCmaiSERVICE-บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูล และธุรกิจติดตามและทวงถามหนี้
288GSTEELSETINDUSSTEELบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นหนา (slab) เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณที่ใช้ในการก่อสร้าง ภาชนะบรรจุน้ำมันหรือก๊าซหุงต้ม ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์เหล็ก เป็นต้น
289GTBmaiINDUS-บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง และจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Steam Boiler) และระบบเผาไหม้ (Combustion System) และเป็นผู้ให้บริการงานต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ระบบเผาไหม้ และวิศวกรรมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Engineering) อย่างครบวงจร โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ (1) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อไฟ เครื่องกำเนิดไอน้ำจากความร้อนทิ้ง และเครื่องทำน้ำมันร้อน และ (2) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลิขสิทธิ์การออกแบบจากเจ้าของเทคโนโลยี ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวล และเครื่องกำเนิดไอน้ำแบบท่อน้ำ
290GTVmaiRESOURC-บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และพัฒนาธุรกิจพลังงาน
291GULFSETRESOURCENERGบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
292GUNKULSETRESOURCENERGบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)1. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม และให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2. กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และTurnkey แบบครบวงจรการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบไฟฟ้าลงดิน เคเบิ้ลใต้น้ำ ระบบไมโครกริด และระบบกักเก็บพลังงาน3. กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และพลังงานทางเลือก4. กลุ่มธุรกิจ Ecosystem Business Platform & Innovationระบบนิเวศทางธุรกิจและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการทำธุรกิจของบริษัทร่วมกับพันธมิตร5. กลุ่มธุรกิจกัญชงและกัญชาแบบครบวงจร
293GVREITSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ลงทุนใน (1) สิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (ไม่รวมพื้นที่ของโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ) ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ และ (2) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคาร สาทร สแควร์ ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนนราธิวาสราชนครินทร์-สาทร
294GYTSETINDUSAUTOบริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์และยางเครื่องบิน การหล่อดอกยางเครื่องบินสำหรับตลาดในประเทศและเพื่อการส่งออก
295HANASETTECHETRONบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service-EMS)
296HARNmaiSERVICE-บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ระบบทำความเย็น ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ให้บริการพัฒนาระบบ IoT Products and Solutions รวมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมครบวงจร
297HEALTHmaiSERVICE-บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจค้าปลีก
298HENGSETFINCIALFINบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ และนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต
299HFTSETINDUSAUTOบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายยางนอกและยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก
300HLmaiSERVICE-บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบันลงทุนในธุรกิจร้านขายยา จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ และธุรกิจคิดค้น และพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอก รวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
301HMPROSETSERVICECOMMบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)จำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร
302HPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียลลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดินและโรงงาน (freehold) จำนวน 47 โรง พื้นที่อาคารโรงงานรวม 95,941 ตารางเมตร (64%ของพื้นที่อาคารโรงงาน) และสิทธิการเช่าที่ดินและโรงงาน (leasehold) จำนวน 57 โรง พื้นที่อาคารโรงงานรวม 54,176 ตารางเมตร (36%ของพื้นที่อาคารโรงงาน)
303HPTmaiCONSUMP-บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคระดับสากล
304HTCSETAGROFOODบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากโคคา-โคลา คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจียร์ ให้ผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า โคคา-โคลา แฟนต้า สไปร์ท และผลิตภัณฑ์อื่นที่โคคา -โคลา คัมปะนี เป็นเจ้าของ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มินิท เมด เครื่องดื่มอควาเรียส และน้ำดื่มน้ำทิพย์ มีขอบเขตการผลิตเพื่อจำหน่ายเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้
305HTECHSETINDUSIMMบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่ายเครื่องมือตัดเฉือนโลหะที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD และ Single Crystal Diamond หรือ SCD), PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) และคาร์ไบด์ (Carbide) สำหรับใช้ในการผลิตชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ (HDD), อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังรับจ้างผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีโรงงานผลิต 3 แห่ง ในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศสหรัฐอเมริกา และมีบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายใน 7 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา
306HUMANSETTECHICTบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่ายและให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรองค์กร รวมทั้งให้บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำบัญชี
307HYDROmaiPROPCON-บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)รับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. ระบบผลิตน้ำ ได้แก่ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ หรือผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้าย 2. ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้มาตรฐาน 3. ระบบกำจัดขยะ 4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน
308HYDROGENSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน (?กองทรัสต์ฯ?) เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ("พระราชบัญญัติฯ") ที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (?ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ?) ทำหน้าที่ดูแลจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ฯ กองทรัสต์ฯได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ซึ่งกองทรัสต์ฯจะนำเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า และ/หรือ ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ฯได้ลงทุนไว้ และ/หรือ การจัดหาผลประโยชน์ด้วยวิธีอื่นที่เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
309I2maiTECH-บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจบริการ System Integration (SI) แบบครบวงจร ได้แก่ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Infrastructure, Network, Transformation, อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสัญญาณดาวเทียมและเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงาน
310ICCSETSERVICECOMMบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)จำหน่ายสินค้าแฟชั่นในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เครื่องสำอางและเครื่องหอม สินค้าเพื่อสุขอนามัยของเส้นผม ผิวพรรณ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบวงจร ทั้งชุดชั้นใน ชุดชั้นนอก ชุดกีฬา และการออกกำลังกาย ผลิตภัณฑ์เพื่อการซักล้างและบำรุงรักษาเครื่องนุ่งห่ม สินค้าแฟชั่นเครื่องหนัง เป็นต้น
311ICHISETAGROFOODบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม อิชิตัน กรีนที, เครื่องดื่มสมุนไพร เย็นเย็น โดยอิชิตัน และเครื่องดื่มน้ำผลไม้ไม่อัดลม ?ไบเล่? ในปี 2557 บริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท พีที อาทรี่ แปซิฟิค (?AP?) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมลงทุนในบริษัท พีที อิชิ ตัน อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย และมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม แบรนด์ ?อิชิตัน? ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษัทและ AP เข้าลงทุนในกิจการร่วมค้าในอัตราส่วนที่เท่ากัน (อัตราร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของกิจการร่วมค้า)
312ICNmaiTECH-บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)1. ธุรกิจรับเหมาวางระบบ : ให้บริการออกแบบและวางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งให้บริการออกแบบและวางระบบงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้าอื่นๆ 2. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา : จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท และบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม
313IFECSETRESOURCENERGบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)การลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ธุรกิจบริหารจัดการขยะ และธุรกิจโรงแรม
314IFSSETFINCIALFINบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. บริการสินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือสินเชื่อแฟคเตอริ่ง 2. สินเชื่อลิสซิ่งประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน 3. สินเชื่อเช่าซื้อ 4. บริการเสริม เช่น Confirming LC/TR, inventory financing, floor plan, contract financing, block discounting
315IHLSETINDUSAUTOบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด(มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ หนังหุ้มเบาะรถยนต์ หัวเกียร์ และพวงมาลัยรถยนต์ ชิ้นงานหนังตัดขึ้นรูป เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า โดยใช้หนังโค กระบือและสุกรโดยผ่านกรรมวิธีการฟอกย้อมและนำมาตัดหรือเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องมือเครื่องจักรอันทันสมัย รวมถึงการนำวัตถุคงเหลือมารีไซเคลเป็นโปรตีนเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตร
316IIGmaiTECH-บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการดำเนินธุรกิจได้ ดังนี้ 1. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce 2. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle 3. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ (Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ 5. ธุรกิจด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ
317IIISETSERVICETRANSบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ที่ครอบคลุมการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทางอากาศ ทางทะเลและทางบก การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Supply Chain Management) ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทั้งกลุ่มสินค้าทั่วไปและสินค้าที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น การให้บริการโลจิสติกส์สำหรับกลุ่มสินค้าเคมีและสินค้าอันตราย เป็นต้น
318ILINKSETTECHICTบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)ธุรกิจของ ILINK และบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้ (1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Distribution) (2) ธุรกิจโทรคมนาคมและดาต้าเซ็นเตอร์ (Telecom) (3) ธุรกิจวิศวกรรมและโครงการพิเศษ (Engineering)
319ILMSETSERVICECOMMบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)1. ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจรในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ร้านค้า "Index Living Mall" และแบรนด์อื่น ๆ รวมทั้งจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอื่นๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่ครอบคลุมลูกค้าทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 2. ประกอบธุรกิจพื้นที่ให้เช่าภายใต้รูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ ภายใต้แบรนด์ "The Walk" "Little Walk" และ "Index Mall" รวมถึงพื้นที่เช่าในสาขาของ Index Living Mall
320IMHmaiSERVICE-บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)กลุ่ม โรงพยาบาล IMH ประกอบด้วย(1) โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ(2) โรงพยาบาล IMH ธนบุรี(3) IMH Medical Hub (เปิดให้บริการกลางปี 2568)
321IMPACTSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรทลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) ในที่ดิน และอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมของโครงการอิมแพ็คเมืองทองธานีจำนวน 4 อาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารดังกล่าว บนที่ดิน 192 ไร่ 2 งาน 88.6 ตร.ว. รวมพื้นที่ใช้สอย 167,162 ตร.ม.
322INDmaiPROPCON-บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ให้บริการงานวิศวกรรมออกแบบพร้อมก่อสร้างและวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบครบวงจร ทั้งด้านงานสำรวจ ศึกษาความเหมาะสมและวางแผนแม่บท งานออกแบบเบื้องต้นและออกแบบรายละเอียด งานบริหารโครงการและงานควบคุมการก่อสร้าง และงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง
323INETSETTECHICTบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)บริษัทเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 1. บริการ Cloud Solutions 2. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access ) 3. บริการ Co-Location
324INETREITSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ตลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล INET-IDC3 เฟส 1 (อาคาร Data Center) และสิทธิการเช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อย
325INGRSSETINDUSAUTOบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย โดยมีบริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทแกน ที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย
326INOXSETINDUSSTEELบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นในประเทศและต่างประเทศ
327INSETSETTECHICTบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)ผู้ให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจซ่อมบำรุงและให้บริการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
328INSURESETFINCIALINSURบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)รับประกันวินาศภัยทุกประเภท คือ อัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง รถยนต์และอุบัติเหตุเบ็ดเตล็ด
329INTUCHSETTECHICTบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)อินทัชประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company)
330IPmaiCONSUMP-บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)การพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์
331IRCSETINDUSAUTOบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจด้านการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานโลก
332IRCPmaiTECH-บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร
333IRPCSETRESOURCENERGบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ 1) ธุรกิจปิโตรเลียม โดยมีโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ จ. ระยอง เพื่อผลิตและจำหน่าย น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และน้ำมันเตา เป็นต้น 2) ธุรกิจปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ จำหน่ายให้ผู้ประกอบการนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ 3) ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล 4) ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่า
334ITSETSERVICECOMMบริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีก (Retail Superstore) จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อุปกรณ์ต่อพ่วง โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) อุปกรณ์เสริม ตลอดจนสินค้ากลุ่มใหม่ ๆ อย่าง ไอโอที และเกมมิ่ง แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า "ไอที ซิตี้, ซี เอส ซี, เอซ, และ ไอที ดอท"
335ITCSETAGROFOODบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง
336ITDSETPROPCONCONSบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ที่มีความชำนาญในงานก่อสร้างทุกประเภท มีความพร้อมที่จะสร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้เทคนิคขั้นสูง และขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
337ITELSETTECHICTบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)ITEL ประกอบธุรกิจ1.ให้บริการเช่าโครงข่ายใยแก้วนำแสง2.ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และรับเหมางานโครงการสายใยแก้วนำแสงและโครงการสื่อสัญญาณโทรคมนาคม 3.ให้บริการเช่าพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์
338ITNSmaiTECH-บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)ผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการให้เช่าอุปกรณ์
339ITTHImaiCONSUMP-บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ประเภท IET รวมทั้งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
340IVLSETINDUSPETROบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจำหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (?EO&EG?) Purified Terephthalic Acid (?PTA?) Polyethylene Terephthalate (?PET?) เส้นใยและเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)
341JSETPROPCONPROPบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ดังนี้1. การบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ "IT Junction" 2. การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ "J Market" 3. การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน ภายใต้ชื่อ "The Jas"
342JAKmaiPROPCON-บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
343JASSETTECHICTบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่ม1. กลุ่มธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวี 2. กลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยี โซลูชั่น 3. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
344JASIFSETTECHICTกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมินJASIF มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 1,680,500 คอร์กิโลเมตร ซึ่งกองทุนซื้อจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) โดย TTTBB เป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงของกองทุนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และกองทุนได้เข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินกับ TTTBB โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพื่อให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงแทนกองทุน
345JCKSETPROPCONPROPบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
346JCKHmaiAGRO-บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
347JCTSETCONSUMPPERSONบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลัก ผลิต จำหน่ายและส่งออก เครื่องสำอาง ลูกอม ยาแผนปัจจุบัน ดังนี้1. ลูกอมภายใต้เครื่องหมายการค้า ?เจสัน จูจุ๊บ? 2. เครื่องสำอาง ได้แก่ น้ำหอม สบู่หอม ครีมอาบน้ำ แป้งหอมและเครื่องบำรุงสุขอนามัย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ตาบู? ?เคลีย? ?เคลียบายตาบู? และ ?ตราห้านกยูง?3. ยาและเวชภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมันยูคาลิปตัส ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ตราจิงโจ้? และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยเป็นผู้ผลิต ได้แก่ พลาสเตอร์ยา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?TENSOPLAST? พลาสเตอร์และเทปปิดแผล ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?TENSOPLASTIC? ?TENSOTAPE? ?TIGERPLAST? และ ?PHARMACARE?4. เครื่องมือแพทย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?OMRON? โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจาก Omron Healthcare (Thailand) Co., Ltd. ประเทศไทย 5. น้ำมันไฟแช็ค ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?รอนสัน?6. แผ่นประคบร้อน ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?เทอร์มา พลาสท์? 7.เทปไก่ชน ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?สิงห์ทอง?
348JDFSETAGROFOODบริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องปรุงรสอาหาร ซอส ไส้ขนม และอาหารอบแห้ง
349JKNSETSERVICEMEDIAบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจดังนีิ้ 1. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในประเทศ 2. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไปยังต่างประเทศ 3. ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า 4. ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 5. ธุรกิจการบริหารจัดการลิขสิทธิ์นางงามจักรวาล
350JMARTSETTECHICTบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ปัจจุบัน บริษัทมีสถานะเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี หรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีธุรกิจหลักของบริษัทแกนคือ จำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้บริการเครือข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
351JMTSETFINCIALFINบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ บริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี 2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้ 3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ และเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดา โดยเป็นการ spin off มาจาก JMART
352JPARKmaiSERVICE-บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่จอดรถ โดยแบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ (1) ธุรกิจให้บริการที่จอดรถ (2) ธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (3) ธุรกิจให้คำปรึกษาและรับติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ
353JRSETRESOURCENERGบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร และจำหน่ายอุปกรณ์รวมถึงบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
354JSPmaiCONSUMP-บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)พัฒนา ผลิตและจําหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ ลูกค้า และเครื่องหมายการค้าของบริษัท
355JTSSETTECHICTบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำ เนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหา ออกแบบ วางระบบสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง แบบครบวงจร ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และให้บริการด้าน Hyperscale Data Center รวมทั้ง ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
356JUBILEmaiCONSUMP-บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัต
357KmaiPROPCON-บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจออกแบบและตกแต่งงานอย่างครบวงจร 4 ประเภท คือ ธุรกิจงานตกแต่งภายใน ธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ธุรกิจการตลาดทางเลือก และธุรกิจงานพิพิธภัณฑ์และสวนสนุกแนวคิด (Museums & Thematic Park)
358KAMARTSETSERVICECOMMบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และผิวกาย, กลุ่มอุปกรณ์ความงาม, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอื่นๆ
359KASETmaiAGRO-บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)ผลิตสินค้าทางการเกษตร และเกษตรแปรรูป เช่น ข้าว วุ้นเส้น โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป และวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก
360KBANKSETFINCIALBANKธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาจำนวน 824 สาขา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทำธุรกรรมด้วยตนเอง 10,953 เครื่อง ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศรวม 16 แห่ง ใน 8 ประเทศ มีศูนย์กลางการดำเนินงานและให้บริการที่สำนักงานใหญ่
361KBSSETAGROFOODบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จากการผลิตน้ำตาลทราย ได้แก่ การขายกากน้ำตาล การขายไฟฟ้า
362KBSPIFSETRESOURCENERGกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรีลงทุนในผลประโยชน์คิดเป็นอัตรา 62% ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขนาดเล็ก (SPP) ประเภทพลังงานความร้อนร่วมซึ่งใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) (KBS)) โดยระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2582
363KCSETPROPCONPROPบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
364KCARSETFINCIALFINบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)ให้บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยให้บริการแก่ลูกค้าประเภทองค์กร และบริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น (Short Term Rental) ตั้งแต่รายวัน ถึงรายเดือน โดยให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคล โดยให้บริการแบบครบวงจรด้วยรถยนต์ที่ได้มาตรฐาน และมีรถยนต์ให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาด
365KCCmaiFINCIAL-บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)จัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย และการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย
366KCESETTECHETRONบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ซึ่งเป็นแผ่น Epoxy Glass ที่มีสื่อนำไฟฟ้า เช่น ตะกั่ว ทองแดงเคลือบอยู่ และผลิตแผ่น PCB หลายชั้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม อุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด
367KCGSETAGROFOODบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและขนมตะวันตก (Western foods) แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Dairy Products) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกอบอาหารและเบเกอรี่ (Food and Bakery Ingredients) และผลิตภัณฑ์บิสกิต (Biscuits)
368KCMmaiINDUS-บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจขึ้นรูปแผ่นเหล็กตามรูปแบบและขนาดตามความต้องการของลูกค้าสำหรับใช้เป็นแผ่นหลังคาและผนังเหล็ก รวมทั้งขึ้นรูปชิ้นงานเหล็กกล้าสำเร็จรูปสำหรับงานโครงสร้างหลังคาและผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน "รถถัง''(TANK) ซึ่งใช้วัตถุดิบแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีและอลูมิเนียมคุณภาพสูงผลิตจากเทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลีย และเครื่องหมายการค้า "คอมมานโด"(Commando) ซึ่งใช้วัตถุดิบแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีและอลูมิเนียมคุณภาพสูงผลิตจากเทคโนโลยีจากประเทศอื่น และให้บริการงานออกแบบและติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กกล้าสำเร็จรูปสำหรับอาคารสิ่งปลูกสร้างแบบครบวงจร และงานติดตั้งแผ่นหลังคาและผนังเหล็ก
369KDHSETSERVICEHELTHบริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี (เดิมชื่อ โรงพยาบาลกรุงธน 1) โดยให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงให้คำปรึกษา วินิจฉัยโรค และรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีศูนย์แพทย์เฉพาะทางต่างๆ และหน่วยบริการพิเศษไว้บริการผู้ป่วย เช่น สถาบันเต้านมสมิติเวช ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ศูนย์จักษุกรรมและเลสิก ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้ ศูนย์สุขภาพ และแผนกฉุกเฉิน เป็นต้น
370KEXSETSERVICETRANSบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน
371KGENmaiSERVICE-บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)ผลิตรายการทีวีดิจิตอลและให้บริการข่าวสาร โฆษณาผ่านสื่อทีวีดิจิตอล และสื่อรูปแบบใหม่ โดยเป็นการ spin off มาจาก NMG
372KGISETFINCIALFINบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (?สำนักงาน ก.ล.ต.?) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้(ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ข) ค้าหลักทรัพย์ (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์(จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์(ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน (ฌ) ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามขอบเขตที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
373KIATSETSERVICETRANSบริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)ธุรกิจขนส่ง
374KISSSETCONSUMPPERSONบริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจพัฒนา จ้างผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ?Rojukiss?, ?Best Korea?, ?PhD K-Derma? ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ?Sis2Sis? และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ?Qi? รวมทั้งสิ้นมากว่า 100 SKUs ซึ่งทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้คิดค้น พัฒนาสูตรและบรรจุภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตและนำมาจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
375KJLmaiINDUS-บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน)รับผลิตและจำหน่ายตู้ไฟ รางไฟ และอุปกรณ์ที่ใช้เดินสายไฟทุกชนิด
376KKmaiSERVICE-บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)ค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ชื่อร้าน "เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์"
377KKCSETINDUSIMMบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) สำหรับใช้กับตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ และผลิตCondensing unit เพื่อใช้กับ Commercial Refrigeration รวมทั้งผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าให้กับผู้ผลิตรายอื่นๆด้วย
378KKPSETFINCIALBANKธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)ธุุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุุรกิจตลาดทุุน และธุุรกิจที่่เกี่่ยวเนื่่องตามที่่ได้รับอนุุญาต ไว้ในพระราชบัญญัติธุุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่่เกี่่ยวข้อง
379KLINIQmaiSERVICE-บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)คลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังความงาม ศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพ
380KOOLmaiSERVICE-บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)KOOL ดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ และพัดลมอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า "MASTERKOOL" และ "Cooltop" นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการเช่าใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงออกแบบและติดตั้งระบบระบายความร้อน และระบบโอโซน
381KPNPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็นลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) ที่ดิน อาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ประกอบด้วย ที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 14.7 ตารางวา อาคารสำนักงาน สูง 27 ชั้น 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 59,839 ตารางเมตรและพื้นที่ให้เช่ารวม 25,978.43 ตารางเมตร
382KSLSETAGROFOODบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)บริษัท และบริษัทย่อยเเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง เช่น ไฟฟ้า เอทานอล และปุ๋ยอินทรีย์
383KTBSETFINCIALBANKธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลักของโลก
384KTBSTMRSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์1. ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้าและ/หรือโรงงาน 3 โครงการ คือ โครงการ ริช แอสเซ็ท โครงการเอสที บางบ่อ และโครงการเอสที บางปะอิน 2. ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน สิทธิการเช่าอาคารสำนักงานและคอมมูนิตี้มอลล์ โครงการซัมเมอร์ฮับและโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ 3. ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของศูนย์รับฝากข้อมูล (Data Center) โครงการ INTERLINK DATA CENTER
385KTCSETFINCIALFINบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลักด้านบัตรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจร้านค้ารับบัตร การให้บริการรับชำระเงินแทน และธุรกิจสินเชื่อบุคคล ซึ่งครอบคลุมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจรซึ่งครอบคลุมธุรกิ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยสำหรับการประกอบอาชีพ ธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจเช่าซื้อและธุรกิจลีสซิ่ง รวมถึงธุรกิจโฮลดิ้ง
386KTISSETAGROFOODบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรที่เกี่ยวกับผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทราย ได้แก่ โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานผลิตวัสดุปรับปรุงดินชีวภาพ
387KTMSmaiSERVICE-บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
388KUMWELmaiINDUS-บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับระบบต่อลงดิน, ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบป้องกันเสิร์จ:ไฟกระโชก, ระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้าผ่า ภายใต้ตราสินค้า "Kumwell"
389KUNmaiPROPCON-บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
390KWCSETSERVICETRANSบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) พัฒนาที่ดิน ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจคลังสินค้าและรับฝากเอกสาร 2) คลังสินค้า ดำเนินการโดยบริษัทย่อย 3) รับฝากเอกสาร ดำเนินการโดยบริษัทย่อย
391KWISETFINCIALINSURบริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
392KWMmaiINDUS-บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเกษตร ได้แก่ ใบผาล โครงผาล ใบเกลียวลำเลียง และใบดันดิน
393KYESETCONSUMPHOMEบริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้า มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม พัดลมระบายอากาศ และเครื่องปั้มน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
394L&ESETCONSUMPHOMEบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต การนำเข้า และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการออกแบบและแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มสินค้าหลัก 4 กลุ่ม คือ กลุ่มโคมไฟฟ้า กลุ่มหลอดไฟฟ้า กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และกลุ่มเสาไฟฟ้า และอื่นๆ ซึ่งจัดจำหน่ายทั้งตราสินค้าของบริษัทเอง คือ L&E และ LUMAX และตราสินค้าอื่น
395LALINSETPROPCONPROPบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
396LANNASETRESOURCENERGบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจถ่านหินในประเทศ : นำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นในประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่าย 2. ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ : เข้าไปร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยนำเข้าถ่านหินจากเหมืองร่วมทุนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศและส่งไปจำหน่ายยังประเทศอื่น ในแถบภูมิภาคเอเชีย
397LDCmaiSERVICE-บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรโดยทันตแพทย์เฉพาะทางโดยมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและระบบความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ภายใต้แบรนด์ "LDC" ปัจจุบันมีสาขาเปิดดำเนินการ 26 สาขา ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยมีเป้าหมายเปิดสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
398LEESETAGROAGRIบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)(1) ผลิตอาหารสัตว์(2) อบพืช กิจการไซโลและจัดจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์(3) ฟาร์มทดลอง(4) ฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้
399LEOmaiSERVICE-บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก (End - to - End Global Logistics Services) และให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics Services)
400LHSETPROPCONPROPบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)พัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามระดับความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับราคาที่แตกต่างกันไป โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และโครงการตามจังหวัดใหญ่ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ อยุธยา และภูเก็ต
401LHFGSETFINCIALBANKบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจของตนเอง(Non-operating Holding Company) โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบธุรกิจการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นปัจจุบันบริษัทถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดังนี้- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด - บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.90 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
402LHHOTELSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทลLHHOTEL ลงทุนใน1) สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เป็นระยะเวลา 25 ปี (ถึง 31 สิงหาคม 2583)2) สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ เป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี (ถึง 31พฤษภาคม 2581)โดย LHHOTEL นำทรัพย์สินดังกล่าวออกให้เช่าและให้เช่าช่วงแก่บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยกำหนดเงื่อนไขการต่ออายุอีก 2 คราวๆ ละไม่เกิน 3 ปี
403LHKSETINDUSSTEELบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)ผู้ให้บริการ จัดหา แปรรูป และจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น ผลิตและจำหน่ายท่อสเตนเลส ได้แก่ ท่อสเตนเลสสำหรับงานตกแต่ง ท่อสเตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แปรรูปและจำหน่ายเหล็กชุบสังกะสี และเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่น ให้บริการด้านการตัด เจาะ และขัดผิวสเตนเลส ตามความต้องการของลูกค้า
404LHPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ลงทุน freehold ในโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-ทองหล่อ และโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ และ leasehold ในโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
405LHSCSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จาก บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ เป็นระยะเวลา 26 ปี สิทธิการเช่าดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที่ 31 สิงหาคม 2583 มีพื้นที่รวม 97,905 ตร.ม. แบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่า 34,058 ตร.ม. โดย LHSC นำพื้นที่เช่าดังกล่าวออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการค้าปลีกและบริการประเภทต่างๆ และแต่งตั้ง บจก. แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ เป็นผู้บริหาร เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
406LITmaiFINCIAL-บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
407LOXLEYSETSERVICECOMMบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักของบริษัท แบ่งเป็น 5 สายธุรกิจ คือ 1) สายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ให้บริการครบวงจรสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 2) สายธุรกิจบริการ เป็นผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยครบวงจรและการบริหารจัดการงานสนามบิน งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3) สายธุรกิจพลังงาน เป็นผู้ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับระบบควบคุมการทำงานของสถานีไฟฟ้า ก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้า งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและธุรกิจก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา 4) สายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการเกี่ยวกับ ระบบสื่อสารโทรทัศน์และวิทยุ ระบบขนส่งทางพิเศษ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ 5) สายธุรกิจเทรดดิ้ง เป็นผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเคมีอุตสาหกรรม และธุรกิจร้านอาหาร
408LPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรทลงทุนในศูนย์การค้า เทสโก้ โลตัส จำนวน 22 แห่ง แบ่งเป็น (ก) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร (freehold) จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ โครงการศรีนครินทร์ กระบี่ ประชาชื่น รังสิต คลอง 7 ทุ่งสง สิงห์บุรี ปราณบุรี มหาชัย แม่สาย ระนอง ภูเก็ต ศาลายา และนครศรีธรรมราช (ข) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนและอาคาร (freehold) และมีสิทธิการเช่าในที่ดินอีกบางส่วน (leasehold) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โครงการสมุย และพิษณุโลก (ค) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าในที่ดิน (leasehold) และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โครงการอมตะนคร เพชรบูรณ์ ลำลูกกา คลอง 6 เสนา รังสิต-นครนายก และบางปู (ง) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคาร (leasehold) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โครงการพระราม 1
409LPHSETSERVICEHELTHบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)(1) กลุ่มธุรกิจบริการด้านการแพทย์ (2) ธุรกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยทางวิทยาศาสตร์ด้านเกษตร อาหาร ยา ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร (3) ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ การตลาด การขาย การบริหารสถานพยาบาลเฉพาะกิจนอกสถานที่(4) ธุรกิจสนับสนุนการให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
410LPNSETPROPCONPROPบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้น (Focus) การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยภายในเมือง ในราคาที่สามารถครอบครองได้ (Affordable Price) สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ในระดับกลางถึงกลาง-ล่าง เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด LPN Design ซึ่งคำนึงถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Product Value) การพัฒนาโครงการที่มีขนาดใหญ่เพื่อได้เปรียบในเรื่องของต้นทุน และยังคงสามารถควบคุมราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (Economy of Scale) ประกอบกับกระบวนการในการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่เน้นความรวดเร็ว (Economy of Speed) และการสร้างความแตกต่างด้วยกลยุทธ์ ?ชุมชนน่าอยู่? (Livable Community) ซึ่งเป็นคุณค่าด้านการบริการ (Services Value) ที่สามารถสร้างความประทับใจก่อให้เกิดความผูกพันต่อลูกค้าและผู้อยู่อาศัยใน ?ชุมชนลุมพินี?
411LRHSETSERVICETOURISMบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) คือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจร้านขายสินค้า ธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน และธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ
412LSTSETAGROFOODบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม น้ำมันพืช ไขมันพืชผสม และเนยเทียม ผักและผลไม้แช่แข็งหรือบรรจุกระป๋อง น้ำผลไม้ กาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ และซอสปรุงรส
413LUXFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ลงทุนในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น (freehold) ในโครงการ ซิกส์เซ้นส์ ยาวน้อย ตั้งอยู่ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
414MSETAGROFOODบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจร้านอาหาร "เอ็ม เค สุกี้" ร้านอาหารญี่ปุ่น "ยาโยอิ" ซึ่งได้รับสิทธิแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงร้านอาหารญี่ปุ่นแบรนด์อื่นๆ อีก 2 แบรนด์ ได้แก่ "ฮากาตะ" และ "มิยาซากิ" ร้านอาหารไทย "ณ สยาม" และ "เลอสยาม" ร้านกาแฟ/เบเกอรี่ "เลอ เพอทิท"
415M-CHAISETSERVICEHELTHบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)โรงพยาบาล
416M-IISETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโรงงาน (freehold) ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี จำนวน 16 โรง เนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 31.60 ตารางวา และโรงงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จำนวน 1 โรง เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 2.40 ตารางวา และลงทุนในสิทธิการเช่าและเช่าช่วง (leasehold) ในที่ดินเนื้อที่รวม 29 ไร่ 1 งาน 46.09 ตารางวาและกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจำนวน 18 โรง และที่ดินเนื้อที่รวม 25 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวาและกรรมสิทธิ์ในอาคารพาณิชย์-สำนักงานจำนวน 17 หลัง บนถนนกิ่งแก้ว
417M-PATSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ห้องชุด จำนวน 183 ยูนิต ในอาคารชุด "ป่าตองไนท์พลาซ่าร์" ซึ่งปัจจุบันใช้ดำเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้ชื่อ "โรงแรมป่าตอง เฮอริเทจ" (Patong Heritage Hotel) จำนวนห้องพัก 164 ห้อง รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมป่าตอง เฮอริเทจ M-PAT ได้นำทรัพย์สินของโรงแรม ป่าตอง เฮอริเทจ จัดหาผลประโยชน์ โดยให้ บริษัท ป่าตอง เฮอริเทจ จำกัด เช่าเป็นระยะเวลา 2 ปี
418M-STORSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ลงทุนโดยซื้อกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (freehold) ประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ ของบริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพาร์ท จำกัด บริษัทเกษตรเหนือ จำกัด บริษัท อะกรีเวิลด์ จำกัด และบริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งประกอบกิจการห้องเย็น และการรับฝากสินค้า
419MAJORSETSERVICEMEDIAบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ธุรกิจลานสเก็ตน้ำแข็ง ธุรกิจพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า ธุรกิจการสร้างและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ และธุรกิจบริการสื่อโฆษณา
420MALEESETAGROFOODบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
421MANRINSETSERVICETOURISMบริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)ธุรกิจโรงแรมเพื่อให้บริการที่พักอาศัย จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การประชุมสัมมนา การจัดเลี้ยงและการให้บริการอื่นๆอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม
422MASTERmaiSERVICE-บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านความงามที่ให้บริการศัลยกรรมครบวงจร
423MATCHSETSERVICEMEDIAบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ ธุรกิจ Content และการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภาพยนตร์
424MATISETSERVICEMEDIAบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจดังนี้-ธุรกิจการพิมพ์ โดยเป็นผู้พิมพ์หนังสือและนิตยสารต่างๆ ผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย 1) หนังสือพิมพ์รายวัน ได้แก่ มติชน ข่าวสด 2) หนังสือพิมพ์ราย 3 วัน ได้แก่ ประชาชาติธุรกิจ 3) หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ได้แก่ มติชนสุดสัปดาห์ 4)นิตยสารรายปักษ์ ได้แก่ เทคโนโลยีชาวบ้าน 5)นิตยสารรายเดือน ได้แก่ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม 6) หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก และหนังสือเฉพาะกิจประเภทต่างๆ -ธุรกิจกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ มติชนทีวี มติชนออนไลน์-ธุรกิจรับจ้างโฆษณาและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ -ธุรกิจศูนย์อบรมวิชาชีพ และรับจ้างพิมพ์-ธุรกิจรับจ้างจัดงานอีเวนต์ กิจกรรมสัมมนา-ธุรกิจศูนย์ข้อมูล
425MBAXmaiINDUS-บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์ในลักษณะผลิตตามคำสั่ง (Made to Order) ของลูกค้าเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ
426MBKSETPROPCONPROPบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการประมูล และศูนย์สนับสนุนองค์กร
427MCSETSERVICECOMMบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้บริหารตราสินค้า บริหารการขายและการตลาด การออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์ บริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า
428MCAmaiSERVICE-บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด พร้อมการให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดแบบครบวงจร โดยสามารถแบ่งบริการหลักออกเป็น 4 บริการ ดังนี้ 1) บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและดิจิทัล 2) บริการบรรจุและจัดส่งสินค้า 3) บริการพนักงานแนะนำสินค้า และ 4) บริการจัดเรียงสินค้า
429MCOTSETSERVICEMEDIAบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลักด้านกิจการส่ื่อสารมวลชน ซึ่งประกอบด้วยกิจการวิทยุโทรทัศน์ กิจการวิทยุกระจายเสียง หน่วยงานที่ให้บริการด้านข่าว สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่
430MCSSETINDUSSTEELบริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Structure Steel Fabrication) สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงสร้างเหล็กที่บริษัทผลิตมี 2 ประเภท คือ โครงสร้างเหล็กที่นำมาใช้เป็นเสา (Column-Box) และโครงสร้างเหล็กที่นำมาใช้เป็นคาน (Beam) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคาร
431MDXSETRESOURCENERGบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)บริษัทและบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน โครงการของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า โครงการผลิตน้ำประปา รวมทั้งรับบริหารโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์
432MEBmaiSERVICE-บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผู้จัดจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หนังสือเสียง (Audio Book) อุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Reader) และการบริการที่เกี่ยวข้อง
433MEGASETSERVICECOMMบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)MEGA เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods หรือ FMCG) ชั้นนำระดับสากล ณ ปัจจุบัน MEGA เป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำในประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ประเทศเมียนมาร์ เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งประเทศดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ MEGA มีการพัฒนา ผลิต ทำการตลาด และขายผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์และผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์สุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM ของบริษัทผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของบริษัทและผู้จัดจำหน่ายภายนอกใน 35 ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
434MENASETSERVICETRANSบริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถลากจูงหรือรถเทรลเลอร์ (Trailer) ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถผสมคอนกรีตหรือรถมิกเซอร์ (Mixer) และการขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
435METAmaiPROPCON-บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)1. ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน2. ธุรกิจรับเหมาและติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร3. ธุรกิจเหมืองและถ่านหิน4. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและการเงิน
436METCOSETTECHETRONบริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์
437MFCSETFINCIALFINบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน
438MFECSETTECHICTบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ โดยมุ่งออกแบบการให้บริการในเชิงลึก เพื่อตอบสนองความต้องการจำเพาะในการใช้งานของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบไปด้วย 1. Enterprise Solution 2. Hybrid Infrastructure Services 3. Transformation
439MGCSETINDUSAUTOบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งประกอบด้วย 1.) กลุ่มธุรกิจจำหน่ายยานยนต์ 2.) กลุ่มธุรกิจให้บริการหลังการขายและให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระ 3.) กลุ่มธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และคนขับ และ 4.) กลุ่มธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริการบริหารจัดการ (Shared Service) บริการทางการเงินสำหรับยานยนต์ นายหน้าประกันภัย และบริการทำความสะอาดและเคลือบสีรถยนต์
440MGImaiCONSUMP-บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและอาหาร และเป็นตัวแทนนายหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับศิลปิน
441MGTmaiINDUS-บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจบริการจัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร (Chemical Solution Provider)
442MICROSETFINCIALFINบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และสินเชื่อประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกัน
443MIDASETSERVICECOMMบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักคือการขายและให้บริการเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โรงแรม ให้เช่าสนามกอล์ฟ ให้เช่าป้ายโฆษณา ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน และธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย
444MILLSETINDUSSTEELบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) คือหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าแก่กลุ่มธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ผ่านแนวคิดการเป็นมากกว่าเหล็ก ?THINK BEYOND STEEL? ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (Construction Material) ด้วยการครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 2. มุ่งเน้นการผลิตเหล็กเกรดพิเศษ (Special Steel) เพื่อขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ 3. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Supporting Core Business) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทุกมิติของธุรกิจ
445MINTSETAGROFOODบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย
446MIPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ลงทุน (freehold) ในอาคารสำนักงานมาลีนนท์ทาวเวอร์ และอาคาร Production House ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4
447MITSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอพียูเค จำกัด (APUK) 100% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่ง APUK เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารประเภทคลังสินค้าที่ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Centre) รวมถึงส่วนควบและงานระบบต่างๆ โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวม 1,342 ตร.ม. และทรัพย์สินตั้งอยู่ที่เขตชาร์ลตัน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
448MITSIBmaiFINCIAL-บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการสินเชื่่อเช่าซื้อรถแท็กซี่
449MJDSETPROPCONPROPบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและธุรกิจโรงแรม โดยเน้นโครงการอาคารที่อยู่อาศัยประเภทอาคารสูง หรือ คอนโดมิเนียม ในระดับไฮเอนด์ ที่มีความหรูหราในการอยู่อาศัย
450MJLFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ในอาคารไลฟ์เอนเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ อาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และอาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และสิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน
451MKSETPROPCONPROPบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อการให้เช่าและบริการ
452MLSETFINCIALFINบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นประเภทรถยนต์มือสอง และรุ่นของรถยนต์ที่มีสภาพคล่องสูงในตลาดทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะ ให้บริการสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน (Floor Plan) ให้กับผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสอง ให้บริการหลังการขาย โดยการให้บริการรับต่อทะเบียนรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์และบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
453MNITSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานีลงทุน (freehold) ใน 1. Lakeshore-North Apartment Building ให้เช่า 2. Lakeshore-West Apartment Building ให้เช่า 3. ที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวพักอาศัย 2 ชั้น ของโครงการ Raintree Residence Project และ 4. ที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวพักอาศัย 2 ชั้น ของโครงการ Sunshine Place Project ซึ่งทั้ง 4 โครงการตั้งอยู่ใน Nichada Thani Project จังหวัดนนทบุรี
454MNIT2SETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2ลงทุน (freehold) ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องมือและทรัพย์สินอื่นๆ ดังนี้ 1) ที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ตั้งอยู่ใน The Regent Project 1 และ 2) ที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ตั้งอยู่ใน The Regent Project 2 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
455MNRFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ลงทุนโดยซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (freehold) 2 โครงการ และห้องชุดจำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการปาล์มทรีเพลส 2. โครงการนิชดา แอท อีสเทิร์น ซีบอร์ด 3. โครงการอาคารชุดดนิชาการ์เด้นท์คอนโดมิเนียม
456MODERNSETCONSUMPHOMEบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรครอบคลุมทั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์บ้าน เฟอร์นิเจอร์ชุดครัว และเฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศผ่านทีมขายตรง ผ่านโชว์รูม และตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ยังนำเข้าเฟอร์นิเจอร์และเป็นผู้นำเข้าวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และวัสดุเพื่อการตกแต่งภายในจากต่างประเทศ โดยบริษัทมีการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย
457MONOSETSERVICEMEDIAบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)บริษัทและบริษัทย่อยแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 5 ธุรกิจ ประกอบด้วย1. MONO29 ธุรกิจทีวีดิจิทัล 2. MONOMAX ธุรกิจวิดีโอออนดีมานด์ ทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ และธุรกิจผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ MONO Streaming 3. MONOCyber ธุรกิจสื่อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ MThai และให้บริการวางแผนและสร้างผลงานสื่อสารแบบองค์รวม (Holistic Communications) ให้กับแบรนด์เจ้าของสินค้า4. Master Content Provider ดำเนินการจัดหาคอนเทนต์และการตลาดเพื่อธุรกิจอินเตอร์แอ็กทีฟทีวี5. 29Shopping ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง
458MOONGmaiCONSUMP-บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) จำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ, 2) เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า และ 3) ธุรกิจร่วมค้า
459MOREmaiSERVICE-บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท1) ส่วนงานซื้อมาขายไป จัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy) (จำหน่ายเครื่องประหยัดพลังงานหมดในไตรมาส 3/2565)2) ส่วนง??านสาธารณูปโภค การผลิดและจำหน่ายน้ำประปา และงานวางระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะเสม็ด และบริเวณพื้นที่โดยรอบในอำเภอปลวงแดง จังหวัดระยอง ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท เสม็ดยูทิลิตี้ส์ จำกัด (?Samed Utilities?)บริษัท ปลวกแดง จำกัด (?PLD?)บริษัท เค วอเตอร์เวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (?KWATER?)3) ส่วนงานบริการ รับบริหารจัดการด้านบุคลากร 4) ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (?PROP?)5) ธุรกิจด้านเอ็นเตอร์เทนเมนท์ (Entertainment) ดำเนินการโดยบริษัท มอร์ แดน เอ็นเตอร์เทน จำกัด ("MDE") บริษัทย่อยโดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ให้เป็นตัวแทนในการบริหารงานคอนเสิร์ต และได้จัดหาผู้ร่วมทุนเพื่อการดำเนินการจัดคอนเสิร์ต Rolling Lound ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2566
460MOSHISETSERVICECOMMบริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าที่ตอบสนองต่อลักษณะการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม (สินค้าไลฟ์สไตล์) ภายใต้ชื่อทางการค้า "Moshi Moshi"
461MSCSETTECHICTบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทและบริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุสิ้เปลือง อุปกรณ์สำนักงาน และการบริการที่เกี่ยวข้อง
462MSTSETFINCIALFINบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์
463MTCSETFINCIALFINบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล
464MTISETFINCIALINSURบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)รับประกันวินาศภัย ได้แก่ การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
465MTWmaiINDUS-บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
466MUDmaiAGRO-บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม แบ่งเป็น (1) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิแฟรนไชส์ ได้แก่ แบรนด์ Dunkin' Donuts, Au Bon Pain และ Baskin Robbins และ (2) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ แบรนด์ Greyhound Cafe, Another-hound Cafe ครัวเอ็ม และ Le Grand Vefour รวมถึงธุรกิจอื่นคือ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ Greyhound ทั้งนี้ มีบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้สิทธิแฟรนไชส์ของแบรนด์ Dunkin' Donuts เป็นบริษัทแกน
467MVPmaiSERVICE-บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจดังนี้ 1. ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดงาน 2. ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ 3. ธุรกิจพาณิชย์และอิ่นๆ
468NAMSETCONSUMPPERSONบริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร
469NATmaiTECH-บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และรับเหมาวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
470NATIONSETSERVICEMEDIAบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายและจัดหา/ผลิตหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ และสื่อรูปแบบใหม่
471NCSETCONSUMPFASHIONบริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งหุ่มและเครื่องสำอาง จัดจำหน่ายในรูปแบบขายส่งและขายปลีก โดยเป็นบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล
472NCAPSETFINCIALFINบริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
473NCHSETPROPCONPROPบริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า ได้แก่ จัดสรรที่ดินและปลูกบ้านสำเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายในสโมสรหมู่บ้าน เป็นต้น
474NCLmaiSERVICE-บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ครบวงจร
475NDRmaiINDUS-บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์
476NEPSETINDUSPKGบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น
477NERSETAGROAGRIบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง
478NETBAYmaiTECH-บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนา Digital Business Technology Platform ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Business Services) และนำเสนอผลิตภัณฑ์นั้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบการให้บริการ (SaaS: Software as a Service) อย่างครบวงจรระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ (B2G) ระหว่างภาคธุรกิจและภาคธุรกิจ (B2B) และระหว่างภาคเอกชนและประชาชนหรือผู้บริโภค (B2C)
479NEWSETSERVICEHELTHบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา ให้บริการตรวจรักษา ฟื้นฟูป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มลูกค้าประกอบด้วยผู้ป่วย ซึ่งแบ่งการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยค้างคืน (ผู้ป่วยใน) ผู้รับบริการที่ไม่ป่วย ซึ่งเป็นการให้บริการสุขภาพในด้านป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ
480NEWSmaiSERVICE-บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยในส่วนของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่าย ติดตั้ง และให้คำปรึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ทั้งการวางระบบเครือข่าย และการจัดหาอุปกรณ์
481NEXSETTECHETRONบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)1. ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า 2.จำหน่าย/ให้เช่ารถบัสโดยสาร ซ่อมบำรุง จำหน่ายอะไหล่รถบัสโดยสาร 3.ลงทุนในบริษัทย่อย
482NFCSETINDUSPETROบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายแอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน รวมทั้งให้บริการคลังสินค้า โลจิสติกส์ และท่าเทียบเรือ
483NKISETFINCIALINSURบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)ประกันวินาศภัย
484NLSETPROPCONCONSบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัดประกอบกิจการให้บริการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างงานอาคารทุกประเภท รวมทั้งการติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ
485NNCLSETPROPCONPROPบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายและให้เช่า และการให้บริการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม
486NOBLESETPROPCONPROPบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับจ้างก่อสร้าง ให้เช่าและให้บริการ
487NOKSETSERVICETRANSบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจสายการบิน
488NOVASETRESOURCENERGบริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)ลงทุนในธุรกิจพลังงาน ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (RESOURC) หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)
489NPKmaiCONSUMP-บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายถุงน่องสตรี ถุงเท้า ชุดชั้นในสตรี และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
490NRFSETAGROFOODบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัตที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ
491NSLSETAGROFOODบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ อาหารรองท้อง และขนมขบเคี้ยว รวมทั้งนำเข้าและจำหน่ายเนื้อสัตว์และผักแช่แข็ง
492NTSCmaiAGRO-บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่าย วัตถุดิบ สารปรุงแต่ง และวัตถุเจือปนในอาหารคนและอาหารสัตว์
493NTVSETSERVICEHELTHบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง
494NUSASETPROPCONPROPบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
495NVSETCONSUMPPERSONบริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนประกอบหลักมาจากวัตถุดิบที่หลากหลาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (OEM) โดยบริษัทจะให้คำปรึกษาและบริการแบบครบวงจร
496NVDSETPROPCONPROPบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานในการพัฒนาโครงการในระดับ High-end และ Luxury ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม บริษัทให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้งของโครงการ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการแนวราบเป็นหลัก ภายใต้แบรนด์ "Nirvana" บนทำเลที่ดินศักยภาพสูงรอบๆกรุงเทพ ส่วนการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม จะเกิดขึ้นบนที่ดินใจกลางเมืองที่มีโอกาสและศักยภาพพิเศษเฉพาะตัว ที่สามารถสอดรับกับการอยู่อาศัยในรูปแบบของ Nirvana ได้ ปรัชญาในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเรา คือการพัฒนาชุมชนเมือง ที่มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและผลตอบแทนสูงสุดจากสินทรัพย์ของเรา ด้วยการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในหลากหลายรูปแบบบนที่ดินขนาดใหญ่ในบริเวณเดียวกัน โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่บางส่วนในเชิงพาณิชย์ เพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้า และยังสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยรอบ และเมื่อมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นตามเวลา พื้นที่เชิงพาณิชย์เหล่านี้จะถูกนำมาพัฒนาเป็นโครงการใหม่ที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อีกในอนาคต
497NWRSETPROPCONCONSบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลักรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท และผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น รวมทั้งผลิตเหล็กแปรรูป ใช้เป็นวัสดุในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และจำหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก
498NYTSETSERVICETRANSบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (Roll-on/Roll-off: Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป โดยมีท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการตั้งอยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือที่มีปริมาณการส่งออกรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทย โดยใน 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนรถยนต์ที่ส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย ลักษณะการให้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การให้บริการท่าเทียบเรือ 2) การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และ 3) การให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก
499OCCSETCONSUMPPERSONบริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า เวชภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในท้องตลาด อาทิ Covermark, KMA, KMA Professional, Sungrace, BSC Hair Care, Guy Laroche, Gunze, G&G, Paon, Iris Ohyama, Smileyhound, Paul&Joe
500OGCSETCONSUMPHOMEบริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)หนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องแก้วของเอเชีย โดยผลิตและจำหน่ายภาชนะเครื่องแก้วคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในบ้าน ร้านอาหารและโรงแรม การนำไปเป็นของขวัญ ของชำร่วย หรือใช้เป็นเครื่องมือการส่งเสริมการขาย
501OHTLSETSERVICETOURISMบริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
502ONEESETSERVICEMEDIAบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิง ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ คือการเป็นผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการ จนถึงปลายน้ำ คือ การเป็นเจ้าของช่องทางเผยแพร่ที่ครอบคลุมทั้งช่องทาง ออฟไลน์และ ออนไลน์
503ORSETRESOURCENERGบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่
504ORISETPROPCONPROPบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดแก่โครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเท่านั้น
505ORNSETPROPCONPROPบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันลงทุนในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งโครงการแนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ได้แก่ คอนโดมีเนียมแบบ Low rise และ High rise
506OSPSETAGROFOODบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)ธุรกิจผลิต ทำการตลาด และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและลูกอม และธุรกิจให้บริการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ (OEM)และธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
507OTOmaiSERVICE-บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ และให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน และมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ Contact Center และบริการให้เช่าซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที่ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บริการลูกค้า
508PACESETPROPCONPROPบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ ธุรกิจไลฟ์สไตล์รีเทลด้านอาหารและเครื่องดื่มกูร์เม่ต์ ภายใต้ของเครื่องหมายการค้า "ดีน แอนด์ เดลูก้า" โดยเป็นเจ้าของสาขาดีน แอนด์ เดลูก้าทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการมหานคร บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีลักษณะผสมผสาน (Mixed use) ทั้งโรงแรมระดับ 5 ดาว (บางกอก เอดิชั่น) อาคารพักอาศัยระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ (เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก) และไลฟ์สไตล์รีเทล (มหานคร คิวบ์ รีเทล ฮิลล์ และสกาย ออบเซอร์เวชั่น เดค) และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการนิมิต หลังสวน ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ บนถนนหลังสวน และโครงการมหาสมุทร ซึ่งเป็นวิลล่าตากอากาศ และคันทรี่ คลับสุดหรู ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
509PACOmaiINDUS-บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ทดแทนให้แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
510PAFSETCONSUMPFASHIONบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)การลงทุนในบริษัทต่างๆ
511PANELmaiPROPCON-บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัดผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย ผนังบานเลื่อนกันเสียง วัสดุกันเสียงสำหรับงานสถาปัตยกรรม รวมทั้งระบบประตูอัตโนมัติ และวัสดุสำหรับโรงพยาบาลและสาธารณสุข และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร
512PAPSETINDUSSTEELบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
513PATOSETINDUSPETROบริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สำหรับรูปแบบที่นำเข้าสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) รูปเทคนิคอลเกรด (Technical Grade) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดที่มีความเข้มข้นสูงต้องนำมาผสมปรุงแต่ง (Formulate) ให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามสูตรการผลิตต่อไป 2) รูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที การนำเข้าส่วนใหญ่จะมีทั้งเป็นของเหลวและของแข็งที่มีขนาดบรรจุใหญ่ ซึ่งการจำหน่ายจะต้องนำไปแบ่งบรรจุ (Repack) ให้มีขนาดเล็กลง
514PBSETAGROFOODบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ ฟาร์มเฮ้าส์ โดยมีสายธุรกิจแบ่งเป็น 1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง 2. ธุรกิจค้าปลีก 3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด 4. ขายต่างประเทศ (ผ่านผู้ค้าในประเทศ)
515PCCSETRESOURCENERGบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)ที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 3) ธุรกิจลงทุนผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
516PCSGHSETINDUSAUTOบริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ มีบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จำนวน 5 บริษัท บริษัทในประเทศเยอรมนีและฮังการี
517PDGmaiINDUS-บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด Polyethylene Terephthalate ("ขวด PET") กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการนำขวด PET ไปใช้งาน ได้แก่ 1)กลุ่มบรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด 2)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช 3)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด และ 4)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรส
518PDJSETCONSUMPFASHIONบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)Pranda Group ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย
519PEACESETPROPCONPROPบริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
520PERMSETINDUSSTEELบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)แปรรูปและจำหน่าย เหล็กรีดร้อนและรีดเย็น เหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า เหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง แผ่นหลังคาและผนังเหล็กเคลือบสี
521PFSETPROPCONPROPบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว โครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านแฝด และโครงการคอนโดมิเนียมในรูปแบบที่หลากหลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก โดยเน้นทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพสูง ใกล้แนวรถไฟฟ้า
522PGSETCONSUMPFASHIONบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประเภท เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก ชุดว่ายน้ำ ชุดกีฬา ชุดปั่นจักรยาน และชุดชั้นในชาย โดยผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าสากล (International Brand) ที่ได้รับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) เช่น Arrow Elle BSC Felix Buhler Mizuno Lecoq และ เครื่องแบบชุด Uniform
523PHGSETSERVICEHELTHบริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ให้บริการทางการแพทย์ภายใต้โรงพยาบาลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 และ โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต
524PHOLmaiSERVICE-บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และผู้จัดจำหน่าย และให้บริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง ให้บริการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค
525PICOmaiSERVICE-บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)การบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ทางธุรกิจแบบครบวงจร การให้บริการด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ และการผลิตสื่อและเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของดิจิทัลคอนเทนต์และมีเดีย
526PIMOmaiINDUS-บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์กำลังสำหรับอุตสาหกรรม และเครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปา โดยแบ่งเป็นการผลิตตามคำสั่งจ้างผลิต (OEM) และการผลิตจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า Pioneer Motor ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง
527PINSETPROPCONPROPบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่พาณิชยกรรม และประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้าเพื่อเช่าและขายสำหรับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงลงทุนและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (PPF)
528PJWSETINDUSPKGบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า
529PKSETINDUSIMMบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)ลักษณะการดำเนินธุรกิจหลัก คือ เป็นบริษัทวิศวกรรมสร้างเครื่องจักรทำความเย็น และเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปและการผลิตอาหารประเภทต่างๆ เช่น เครื่องทำน้ำแข็งหลอด ห้องเย็น สร้างเครื่องจักรและโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นของเหลว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ นมยูเอชที เครื่องดื่มชูกำลัง เบียร์ น้ำผลไม้ น้ำดื่มบรรจุขวด รวมถึงโรงงานยา และเคมีภัณฑ์ โดยบริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานวิศวกรรม จนถึงงานสร้าง และติดตั้ง และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จดสิทธิบัติแล้วเป็นจำนวนมาก
530PLSETFINCIALFINบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ให้เช่า (leasing) โดยเน้นลักษณะสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยมุ่งเน้นทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเป็นหลัก อาทิ รถยนต์ เครื่องบิน เรือ นอกจากนี้ยังให้เช่าทรัพย์สินประเภทอื่นๆ อาทิ เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทั่วไป
531PLANBSETSERVICEMEDIAบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประกอบด้วย สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง สื่อโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้ง สื่อโฆษณาภายในสนามบิน สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า สื่อโฆษณาออนไลน์
532PLANETmaiTECH-บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และดิจิตอลทีวี ครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) การจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจร (Solutions) ระบบสื่อสารโทรคมนาคมระบบแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบสื่อสารแบบโครงข่ายสายสัญญาณ (Wired Network) และระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ตลอดจนระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และดิจิตอลทีวี และผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm (2) การบริการ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบครบวงจร ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาถึงประเภทของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการออกแบบ ติดตั้ง ฝึกอบรม ตลอดจนบริการบำรุงรักษา และการซ่อมแซมระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ(3) เป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) ประกอบด้วย PlanetFiber: ให้บริการอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์สำหรับคอนโดมิเนียม PlanetCloud: ให้บริการ ?เหมาจ่ายรายเดือน?อุปกรณ์และระบบสำนักงาน พร้อมบริการผ่าน (Cloud Office)
533PLATSETPROPCONPROPบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)พัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและศูนย์อาหาร ประกอบด้วย 1. ธุรกิจให้เช่าและบริการ2. ธุรกิจโรงแรม3. ธุรกิจจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
534PLESETPROPCONCONSบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) ซึ่งงานจากการรับเหมาโดยตรงและรับเหมาช่วงนั้นอาจจะมาจากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) และกิจการค้าร่วม (Consortium) บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานและระบบที่ติดตั้งได้เป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่(1) งานก่อสร้างโยธา(2) ระบบไฟฟ้า(3) ระบบปรับอากาศ(4) ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย(5) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
535PLTmaiSERVICE-บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและรถบรรทุก
536PLUSSETAGROFOODบริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ได้แก่ น้ำมะพร้าว น้ำนมมะพร้าว น้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลักและเมล็ดเชีย และน้ำผลไม้ผสมอื่นๆ รวมทั้งเครื่องดื่มต่างๆ
537PMSETAGROFOODบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)จัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง โดยมีร้านค้ากว่า 130,000 แห่ง ทั่วประเทศ ติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัท และมีบริษัทย่อย 5 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด ผลิตและจำหน่ายสินค้าปลาเส้นและปลาแผ่น ?ปลาสวรรค์ทาโร? 2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำกัด ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสำเร็จรูปอื่นสำหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ และผลิตและจำหน่ายสินค้าซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงรสอื่น ตรา?คิงส์ คิทเช่น? 3. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จำกัด ให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น 4. บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการเพื่อสังคม และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกิจการเพื่อสังคมและผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ภายใต้ชื่อแบรนด์ ?มีวนา? 5. Shenzhen Premier Marketing Co.,Ltd. ขายและกระจายสินค้าในกลุ่มของบริษัททั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
538PMTASETINDUSPETROบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมี Baconco Company Limited ในประเทศเวียดนามเป็นบริษัทแกน ซึ่ง Baconco ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนา ผลิต ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ขายและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตร
539POLARSETPROPCONPROPบริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ทั้งแนวราบและแนวสูง
540POLYSETINDUSAUTOบริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาง พลาสติก ซิลิโคน แม่พิมพ์ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
541POMPUISET-REHABCOบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋องและอาหารในภาชนะปิดผนึกสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า ปุ้มปุ้ย และ ปลายิ้ม
542POPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างพร้อมซื้ออุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวเนื่องของอาคารยูบีซี 2 ลงทุนในกรรมสิทธิ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างพร้อมงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ และลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารสำนักงานจำนวน 4 อาคาร รวมพื้นที่จอดรถ และงานระบบภายในอาคารในโครงการบางนา ทาวเวอร์
543PORTSETSERVICETRANSบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)บริการ
544POSTSETSERVICEMEDIAบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมถึงช่องทางออนไลน์
545PPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์คลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารโรงงานและคลังสินค้า (freehold) ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ซึ่งประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ปิ่นทอง 1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ปิ่นทอง 2) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) (ปิ่นทอง 3) รวมจำนวน 90 ยูนิต บนที่ดิน 151 ไร่ 1 งาน 87.1 ตร.ว โดยมีพื้นที่อาคารให้เช่า 134,338.4 ตร.ม.
546PPMmaiINDUS-บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ทองแดง ทองเหลือง ลวดเหล็ก ลวดสเตนเลส อะลูมิเนียม ท่อทองแดง ข้อต่อ ฉนวนยาง ท่อปรับอากาศ ลวดเชื่อม อะลูิเนียมชีทสำหรับทำวัสดุมุงหลังคา และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
547PPPSETPROPCONCONMATบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)PPP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม เพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) เป็นบริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
548PPPMSETAGROAGRIบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจในธุรกิจจำหน่ายและผลิตอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง โดยแบ่งเป็น สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed) สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food)
549PPSmaiPROPCON-บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า, สื่อสาร, เครื่องกล, ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน
550PQSSETAGROFOODบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) แป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) และแป้งแปรรูปอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas)
551PR9SETSERVICEHELTHบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลพระรามเก้า"
552PRAKITSETSERVICEMEDIAบริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)3 ธุรกิจหลัก คือ 1) ลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจโฆษณา 2) ให้บริการเกี่ยวกับการให้คำแนะนำปรึกษา วางแผน จัดซื้อและจัดทำรายงานทางด้านสื่อโฆษณา 3) ให้บริการทางด้านงานบริหาร งานบัญชีและการเงิน งานบริหารงานบุคคล และอื่น ๆ ให้แก่ บริษัทร่วมบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่น
553PRAPATmaiINDUS-บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้ตราสินค้าหลัก "PEERAPAT" รวมทั้งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) อีกทั้งให้เช่าและให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท
554PREBSETPROPCONCONSบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)รับเหมาก่อสร้าง
555PRECHASETPROPCONPROPบริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออยู่อาศัย ทั้งแนวราบและแนวสูง
556PRGSETAGROFOODบริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารในประเทศ และเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ข้าวสารบรรจุถุงพลาสติก ขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม ข้าวสารบรรจุกระสอบพลาสติก ขนาด 15, 48, 49 และ 50 กิโลกรัม ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ข้าวมาบุญครอง?, ?มาบุญครอง พลัส?, และ ?ข้าวจัสมินโกลด์? และเป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์อาหาร และร้านอาหาร
557PRImaiPROPCON-บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์แก่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร (One Stop Service)
558PRIMESETRESOURCENERGบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำกัด (PRS) เป็นบริษัทแกน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทภายใต้การถือหุ้นของ PRA ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
559PRINSETPROPCONPROPบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหมู่บ้านจัดสรร และประเภทอาคารชุดพักอาศัย
560PRINCSETSERVICEHELTHบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
561PRMSETSERVICETRANSบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการเรือ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทธุรกิจหลัก ดังนี้ 1. ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมีเหลว (ธุรกิจเรือขนส่งฯ) 2. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมัน (ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU) 3. ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (ธุรกิจเรือ Offshore) 4. ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (ธุรกิจบริหารเรือ)
562PROSETSERVICEPROFบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)ให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ทั้งกากอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย โดยบริษัทฯ จะรับของเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้าและดำเนินการขนส่งเพื่อมาบำบัดที่ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปลอดภัย คำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม
563PROENmaiTECH-บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)1) ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (Information Communication and Technolgy: ICT) และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center และบริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์ (Could service)2) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับงานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Telecommunication and Infrastructure Service)
564PROSmaiPROPCON-บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
565PROSPECTSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียลPROSPECT ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone 1) และ กรรมสิทธิ์ในที่ดินอาคารโรงงานและสำนักงาน แบบ Built-to-suit โครงการ X44 Bangna Km. 18.
566PROUDmaiPROPCON-บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)อสังหาริมทรัพย์
567PRTRSETSERVICEPROFบริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ให้บริการจัดหาบุคลากรและบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Outsourcing) แบบครบวงจร และให้บริการสรรหาบุคลากร (Recruitment Services)
568PSGmaiPROPCON-บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)รับเหมาก่อสร้าง งานโครงการประเภท Engineering Procurement Construction (EPC) งานวิศวกรรมโยธา และงานระบบวิศวกรรม
569PSHSETPROPCONPROPบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
570PSLSETSERVICETRANSบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)ธุรกิจเดินเรือโดยเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง มีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมทั่วโลกในภูมิภาคสำคัญ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา-แอฟริกา อินเดียอนุทวีป-ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล และสินค้าพื้นฐานที่กองเรือขนส่งคือ สินค้าทางการเกษตร เหล็ก ปุ๋ย สินแร่และเนื้อแร่ ไม้ซุง ถ่านหินและอื่นๆ
571PSPSETINDUSIMMบริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)ให้บริการโซลูชันธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจร (Total Solution Provider) โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บและศูนย์กระจายสินค้า การให้บริการจัดการด้านโลจิสติกส์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
572PSTCmaiRESOURC-บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน, ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว, ธุรกิจออกแบบ จัดหาและรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โครงการ
573PTSETTECHICTบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ
574PTCmaiRESOURC-บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
575PTECHSETSERVICEMEDIAบริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)ธุรกิจการผลิต การพิมพ์เอกสารป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งได้แก่ เช็คธนาคาร แบบฟอร์มทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก
576PTGSETRESOURCENERGบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งเป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเริ่มแรกของบริษัท) และธุรกิจค้าปลีก 2. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG 3. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและการลงทุน 4.กลุ่มธุรกิจขนส่ง 5. กลุ่มธุรกิจบริหารและจัดการระบบ 6.กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 7.กลุ่มธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ และ 8) กลุ่มธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบวงจร
577PTLSETINDUSPKGบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตและส่งออกพลาสติกฟิล์มใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์(Packaging) อุตสาหกรรม(Industrial) และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical)
578PTTSETRESOURCENERGบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ประกอบด้วยกิจการที่ ปตท. ดำเนินการเอง ได้แก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อยและ/หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ได้แก่ ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจให้บริการ
579PTTEPSETRESOURCENERGบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง
580PTTGCSETINDUSPETROบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited) เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนนำของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.
581PYLONSETPROPCONCONSบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก คือ งานเสาเข็มเจาะ งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีการฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม
582Q-CONSETPROPCONCONMATบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาเพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออก รวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งประเภทไม่เสริมเหล็ก ได้แก่ บล็อค (Block) ขนาดต่างๆ และประเภทเสริมเหล็ก ได้แก่ คานทับหลังสำเร็จรูป (Lintel), แผ่นผนัง (Wall Panel), แผ่นพื้น (Floor Panel) และแผ่นบันได (Stair) โดยเป็นการ spin off มาจาก LH
583QHSETPROPCONPROPบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า บ้านพร้อมที่ดิน หน่วยในอาคารชุดพักอาศัย อาคารที่พักอาศัยให้เช่า (ธุรกิจเซอร์วิส อะพาร์ตเมนต์ โรงแรม) อาคารสำนักงาน รวมทั้งรับจ้างบริหาร และร่วมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
584QHHRSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ลงทุน freehold ในโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี และโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท และ leasehold ในโครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวน
585QHOPSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ที่ดินและอาคาร โครงการ โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ รวมทั้งซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการโรงแรมดังกล่าว
586QHPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ลงทุน leasehold ในโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โครงการเวฟ เพลส และโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต
587QLTmaiSERVICE-บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)ให้บริการทดสอบโดยไม่ทําลาย (Non-Destructive Testing)การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)และการทดสอบคุณสมบัติทางกลและโลหะวิทยา (Mechanical andMetallurgical Testing)
588QTCSETRESOURCENERGบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า(Made to Order) และให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า
589RABBITSETPROPCONPROPบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า บริการ จำหน่าย และบริหารอย่างครบวงจร
590RAMSETSERVICEHELTHบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)โรงพยาบาลเอกชนที่ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาลรามคำแหงมีโรงพยาบาลในเครือ 7 แห่ง เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาให้บริการในระดับสากล
591RATCHSETRESOURCENERGบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลัก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร
592RBFSETAGROFOODบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น อังเคิลบาร์นส์, เบสท์ โอเดอร์ และ super-find เป็นต้น
593RCLSETSERVICETRANSบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐานประกอบกิจการในประเทศไทย ดำเนิน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ 1. Shipper Owned Container 2. Carrier Owned Container และ 3. การให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติคส์ โดยมีเครือข่ายสำนักงานที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้ และตะวันออกกลาง
594READYmaiTECH-บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)ให้บริการแพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว (All-in-One Sales and Marketing Platofrm) ที่ครอบคลุมด้านเว็บไซต์ (Website), โฆษณาออนไลน์ (Online Advertising), ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และ ระบบจองโรงแรมโดยตรง (Hotel Direct Booking) โดยให้บริการผ่านแพลตฟอร์มที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาขึ้นเองพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา
595RICHYSETPROPCONPROPบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
596RJHSETSERVICEHELTHบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลราชธานี" และ "โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ"
597RMLSETPROPCONPROPบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมสำหรับลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน โครงการวิลล่าเฉพาะกลุ่มลูกค้า ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและแหล่งที่พักตากอากาศ
598ROCKSETCONSUMPHOMEบริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
599ROCTECSETSERVICEMEDIAบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)MACO คือ ผู้ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณานอกบ้าน (Out-of-Home Media) ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชันส์ด้านสื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยเราให้บริการด้านสื่อโฆษณาอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่การให้บริการผลิตและติดตั้งงานโฆษณา การจัดกิจกรรมทางการตลาด และการดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา นอกจากนี้ยังป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการวางโครงสร้างระบบ และการให้บริการออกแบบและวางระบบสื่อมัลติมีเดียครบวงจร
600ROHSETSERVICETOURISMบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ธุรกิจบริหารกิจการโรงแรม จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม Marriott International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
601ROJNASETPROPCONPROPบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจกิจผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม
602RPmaiSERVICE-บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสารและขนส่งทางเรือจำนวน 3 เส้นทางระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่างอำเภอเกาะสมุย-เกาะพะงัน ด้วยเรือเฟอร์รี่ที่มีในปัจจุบันจำนวน 14 ลำ รวมทั้งประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และรถตู้โดยสารบริการต่อเนื่อง
603RPCSETRESOURCENERGบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจหลัก (เดิม) ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันขนาด 17,000 บาร์เรลต่อวัน บริหารคลังน้ำมัน 1 แห่ง เพื่อจัดจำหน่ายน้ำมันดีเซล เบนซิน 91 แก๊สโซฮอลล์ 91 แก๊สโซฮอลล์ 95 แก๊สโซฮอลล์ E85 เคมีภัณฑ์ และน้ำมันเตา รวมถึงค้าปลีกน้ำมันสำเร็จรูป
604RPHSETSERVICEHELTHบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลราชพฤกษ์" โดยให้บริการครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอินโดจีน
605RSSETSERVICECOMMบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจพาณิชย์ ที่มีคอนเทนต์ และความบันเทิงที่ทรงพลัง จำหน่ายสินค้า รวมถึงมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และระบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง
606RSPSETSERVICECOMMบริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ ทั้งในประเทศไทย และประเทศกัมพูชา
607RTSETPROPCONCONSบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ งานก่อสร้างอุโมงค์ งานระเบิดหิน งานขุดเจาะโดยไม่ใช้ระเบิด งานพัฒนาเหมือง งานเจาะสำรวจ งานคอนกรีตโครงสร้าง งานวิศวกรรมโยธาทั่วไป และงานด้านธรณีวิทยา
608RWImaiINDUS-บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากลวดเหล็กแรงดึงสูงที่มีคุณภาพ
609SSETPROPCONPROPบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
610S&JSETCONSUMPPERSONบ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตเครื่องสำอางทุกประเภท เช่น แป้งฝุ่นโรยตัว ลิปสติก ครีมบำรุงผิว โคโลญจ์ ฯลฯ โดยรับผลิตให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ตามสูตรและมาตรฐานของลูกค้า หรือผลิตสินค้าซึ่งบริษัทเป็นผู้วิจัยและพัฒนาขึ้น
611S11SETFINCIALFINบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือบุคคลธรรมดารายย่อยทั่วไป ซึ่งมีรายได้มั่นคงระดับกลางถึงระดับล่าง โดยรถจักรยานยนต์ที่ให้บริการด้านเช่าซื้อเป็นรถจักรยานยนต์ใหม่ร้อยละ 96.20 และรถจักรยานยนต์ใช้แล้วร้อยละ 3.80 โดยส่วนใหญ่มีราคาเฉลี่ยคันละประมาณ 66,500 บาท เป็นรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นยี่ห้อที่มีความนิยมในตลาด ได้แก่ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ โดยกว่าร้อยละ 90 ของรถจักรยานยนต์ที่ทำการเช่าซื้อทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า
612SASETPROPCONPROPบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อจำหน่าย ทั้งประเภทโครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ และให้บริการบริหารงานนิติบุคคลให้กับโครงการต่างๆ ของบริษัท
613SAAMmaiRESOURC-บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 6 ธุรกิจ ภายใต้ 2 กลุ่มธุรกิจ ดังต่อไปนี้ กลุ่มธุรกิจ 1 : กลุ่มธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประกอบด้วย(1.1) ธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน(1.2) ธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย(1.3) ธุรกิจให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 2 : กลุ่มธุรกิจลงทุน(2.1) ธุรกิจลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน(2.2) ธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน(2.3) ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
614SABINASETCONSUMPFASHIONบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายสินค้าชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sabina และกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ายอดนิยมในยุโรป
615SABUYSETSERVICECOMMบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทยเริ่มแรกจากให้บริการระบบตู้เติมเงิน และได้ขยายธุรกิจหลากหลายด้านเพื่อต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) ธุรกิจผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายเข้าถึงลูกค้า (touchpoints) ที่มีระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของตัวเองที่ครบวงจรและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด ปัจจุบัน SABUY ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่นๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคคนไทยในยุคปัจจุบัน และก้าวข้ามขีดจำกัดที่ยังมีอยู่ ?เพื่อการเป็นผู้นำเทคโนโลยีในอนาคต? SABUY ได้สร้าง ecosystem ของตัวเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจต่างๆ ของ SABUY ที่รวมกันเป็นระบบนิเวศน์ของตัวเอง ประกอบด้วย 6 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1.Payments and Wallet 2.Enterprise & Life 3.Connext 4.Financial Inclusion 5.InnoTainment และ 6.Venture
616SAFmaiINDUS-บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)จำหน่ายและแปรรูปเหล็กกล้าเกรดพิเศษเพื่องานอุตสาหกรรมต่างๆ และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในส่วนการเลื่อยเหล็กกล้า
617SAFARISET-REHABCOบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการในรูปสวนสัตว์เปิด สวนน้ำ และ Theme Park
618SAFESETSERVICEHELTHบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ให้บริการด้านการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตั้งแต่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติการโดยผู้ดูแลลูกค้าส่วนบุคคล (personal assistant) ที่จะช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหามีบุตรยากมีบุตรตามความประสงค์และเติมเต็มครอบครัวโดยใช้เทคโนโลยีที่นำสมัยมีมาตรฐานและความปลอดภัย
619SAKSETFINCIALFINบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่ออื่น
620SALEEmaiINDUS-บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกโดยกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกและฉีดพลาสติก โดยมีบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจพิมพ์ฉลากสินค้าคุณภาพสูงและธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าพลาสติกประเภทของใช้ในครัวเรือน
621SAMSETINDUSSTEELบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก เพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยแบ่งลักษณะออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ ท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กชุบสังกะสี เหล็กโครงสร้าง ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ เหล็กแผ่นดำ
622SAMARTSETTECHICTบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจ 4 สายหลัก คือสายธุรกิจ ICT Solution and Service สายธุรกิจ Digital สายธุรกิจ Utilities and Transportations และสายธุรกิจ Technology Related Services
623SAMCOSETPROPCONPROPบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง พร้อมทั้งการให้บริการบำรุงรักษาโครงการภายหลังการขาย
624SAMTELSETTECHICTบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจ 3 สาย ดังนี้ 1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม 2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT และ 3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ
625SANKOmaiINDUS-บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมและสังกะสีในรูปแบบที่ลูกค้ากำหนดตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยกระบวนการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ฉีดหล่อความดันสูง (High-Pressure Diecasting หรือ "HPDC") และแบบ Gravity โดยบริษัทมีการให้บริการออกแบบและว่าจ้างบริษัทผู้ผลิตแม่พิมพ์เพื่อทำการผลิตแม่พิมพ์ให้กับลูกค้าเพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานตามที่ลูกค้ากำหนด
626SAPPESETAGROFOODบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ภายใต้ 24 ตราสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย1) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ และ เครื่องดื่มน้ำผสมวิตามินบลู 2) ผลิตภัณฑ์ประเภทผงพร้อมชงเพื่อสุขภาพและความงาม ได้แก่ เพรียว คอฟฟี่, เพรียว คลอโรฟิลล์, สลิมฟิต คอฟฟี่ และ กาแฟ แม็กซ์ทีฟ 3) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มน้ำผลไม้ (มีและไม่มีชิ้นเนื้อ)ได้แก่ โมกุ โมกุ, เซ็ปเป้ อโล เวร่า, น้ำมะพร้าวน้ำหอม ออลโคโค และ กุมิ กุมิ by โมกุ โมกุ 4) ผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพ ได้แก่ เซ็ปเป้ บิวติ เยลลี่, ซีแมกซ์, แม็กซ์ทีฟ เยลลี่, โมกุ โมกุ เยลลี่, กุมิ กุมิ เยลลี่, เพรียว พุดดิ้ง, ออลโคโค พุดดิ้ง, ลูกอมครูเพ็ญศรี, ลูกอมลิมิตเลส 5) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอื่นๆ ได้แก่ เซ็ปเป้ อินโน ซายน์, เซ็ปเป้ x ตะขาบ, รูบี้ เลดี้, เครื่องหอมสมุนไพร สูดสุด, คีฟ ชาสมุนไพรใบกัญชง
627SATSETINDUSAUTOบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นธุรกิจหลัก
628SAUCESETAGROFOODบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร ภายใต้เครื่องหมายการค้า ภูเขาทอง ประกอบด้วยซอสปรุงรส ซอสพริก น้ำส้มสายชูกลั่น ซอสมะเขือเทศ ซอสพริกผสมมะเขือเทศ ซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาว ซอสผง ซีอิ๊วผง ซอสพริก ตราศรีราชาพานิช และซีอิ๊วญี่ปุ่น ตรา คินซัน นอกจากนี้ยังผลิตตามเครื่องหมายการค้าของลูกค้าด้วย
629SAVSETSERVICETRANSบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือบริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จํากัด ("CATS") ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางอากาศทั่วน่านฟ้าประเทศกัมพูชาเพียงผู้เดียว
630SAWADSETFINCIALFINบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ" ซึ่งประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภท ทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน 2) สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับ 3) บริหารสินทรัพย์ 4) รับจ้างติดตามหนี้ 5) บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อ
631SAWANGSETCONSUMPFASHIONบริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับอัญมณีที่ทำด้วยทองคำและเนื้อเงิน และส่งออกอัญมณี ได้แก่ พลอยทับทิม และพลอยไพลิน เป็นต้น
632SBNEXTSETCONSUMPHOMEบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบบขายตรงเป็นหลัก
633SCSETPROPCONPROPบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรประกอบด้วย 1. ธุรกิจเพื่อขาย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัย 2. ธุรกิจเพื่อให้เช่าและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ 3. ธุรกิจที่ปรึกษาและบริหารงานด้านการบริหาร เทคนิควิศวกรรม และระบบงานสนับสนุน
634SCAPSETFINCIALFINบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)ธุรกิจสินเชื่อ
635SCBSETFINCIALBANKบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)SCBX จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุน (Holding Company) และเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทอื่น และเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์รวมของกลุ่ม มองหาโอกาสการลงทุน และจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และความบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ทั้งนี้ ขอบเขตการประกอบธุรกิจของ SCBX เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
636SCCSETPROPCONCONMATบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง
637SCCCSETPROPCONCONMATบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และปูนสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า อินทรี ทั้งในลักษณะผงและเม็ด รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร
638SCGSETRESOURCENERGบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle) ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 214 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 96 ตัน/ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนจากเชื้อเพลิงชีวมวล 2 โครงการ ณ สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ลำพูน กำลังการผลิตไฟฟ้า 9.6 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 25 ตัน/ชั่วโมง และที่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร กำลังการผลิตไฟฟ้า 7.5 เมกะวัตต์
639SCGDSETPROPCONCONMATบริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจกระเบื้องปูพื้น บุผนัง ทั้งในไทยและต่างประเทศ ธุรกิจสุขภัณฑ์ในไทย และธุรกิจให้บริการนิคมอุตสาหกรรม
640SCGPSETINDUSPKGบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (ซึ่งมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก คือ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ และสายธุรกิจรีไซเคิลและส่วนงานอื่น
641SCISETRESOURCENERGบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ1.ผลิตและจำหน่ายตู้สวิทช์บอร์ด รางเดินสายไฟและอุปกรณ์รองรับ 2.ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และโครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนซ์และบริการชุบสังกะสี 3.ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ปัจจุบันมีธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก)4.ธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้งระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าจำหน่าย
642SCLmaiINDUS-บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)ธุรกิจจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์
643SCMSETSERVICECOMMบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปแบบเครือข่าย หรือ Multi-level Marketing (MLM) โดยแบ่งได้เป็น 3 ธุรกิจหลักได้แก่ (1) ธุรกิจเครื่อข่ายเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศและต่างประเทศ (2) ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายและรับจัดงานสัมมนา และ (3) ธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และโรงงานผลิตสินค้า
644SCNSETRESOURCENERGบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบ ผลิต รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจการขายกระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่นๆ
645SCPSETPROPCONCONMATบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงชนิดต่างๆ งานบริการขนส่ง, ตอก และการติดตั้ง ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้า รายใหญ่ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วประเทศ
646SDCSETTECHICTบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. Digital Network 2. Digital Content
647SEmaiSERVICE-บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ กระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ (Service Business) และกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และเภสัชภัณฑ์ (Medical supplies)
648SE-EDSETSERVICEMEDIAบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 5 ส่วน คือ 1.ธุรกิจร้านหนังสือ-เป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และเครือข่าย, 2.ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ-จัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่นๆ, 3.ธุรกิจสำนักพิมพ์-ผลิตหนังสือ โดยผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่างๆ รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็น nonbook เช่น CD เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ และรับจ้างพิมพ์, 4.โรงเรียนเพลินพัฒนา-สถาบันการศึกษาเอกชน, 5.บริษัท เบสแล็บ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นธุรกิจให้คำปรึกษา การจัดหา จำหน่ายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา จำหน่ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
649SEAFCOSETPROPCONCONSบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)ผู้รับก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ งานฐานรากและงานโยธาทั่วไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน บริษัทสามารถรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) ภาพรวมของบริการของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) งานเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) 2) งานกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) 3) งานก่อสร้างโยธา ซึ่งรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร 4) งานบริการทดสอบต่างๆ
650SEAOILmaiRESOURC-บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)1. ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้กับลูกค้าทางทะเล ได้แก่ เรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลูกค้าทางบก ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทางบก ธุรกิจให้บริการรถโดยสาร เป็นต้น 2. ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่เรือเดินทะเล และพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management)
651SECUREmaiTECH-บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย
652SELICmaiINDUS-บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน)SELIC และ บริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย (ทั้งในและต่างประเทศ) รวมทั้งวิจัยและพัฒนา ใน 3 สายการดำเนินการหลัก คือ-ธุรกิจกาวอุตสาหกรรม-ธุรกิจสติ๊กเกอร์ หรือฉลากที่มีกาวในตัว-ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
653SENASETPROPCONPROPบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)- ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮมและอาคารชุด - ประกอบธุรกิจเช่า ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ศูนย์การค้าขนาดเล็ก (Community Mall) ธุรกิจอาคารสำนักงาน- ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ- ประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์- ประกอบธุรกิจบริหารงานนิติบุคคล- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัย- ประกอบธุรกิจตัวแทนและนายหน้าให้บริการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
654SENXmaiPROPCON-บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่าย
655SFLEXSETINDUSPKGบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) สำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภค ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ประเภทม้วน (Roll Form) และบรรจุภัณฑ์ประเภทซอง (Pre Form Pouch)
656SFTmaiINDUS-บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)การประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระบบการพิมพ์ได้แก่ ระบบการพิมพ์กราเวียร์ และระบบการพิมพ์ดิจิตอล 2. บรรจุภัณฑ์อ่อน (Flexible Packaging) 3.ผลิตภัณฑ์อื่น ได้แก่ แม่พิมพ์ (Printing Cylinder) และฟิล์มยืด (Stretch Film)
657SGCSETFINCIALFINบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ให้บริการ (1) สินเชื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ และเครื่องจักร (2) สินเชื่อประเภทให้เช่าซื้อรถยนต์แบบโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียน และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (3) สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน และ (4) สินเชื่อผ่อนทอง (Click2Gold) ภายใต้ชื่อ "เอสจี แคปปิตอล"
658SGFmaiFINCIAL-บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย สินเชื่อจำนำทะเบียน สินเชื่อที่ดิน สินเชื่อเงินให้กู้ยืม สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
659SGPSETRESOURCENERGบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)แบ่งเป็น 13 กลุ่ม ดังนี้ 1. ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า สยามแก๊ส และ ยูนิคแก๊ส แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 2. ธุรกิจขนส่ง : ขนส่งก๊าซ LPG, ขนส่งน้ำมัน และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซ LPG 4. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล
660SHANGSETSERVICETOURISMบริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)ธุรกิจโรงแรมชั้นหนึ่ง เพื่อให้บริการที่พักอาศัย จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่นๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม เช่น ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง บริการศูนย์ธุรกิจ และบริการศูนย์สุขภาพ เป็นต้น และลงทุนในบริษัทอื่น
661SHRSETSERVICETOURISMบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติ
662SIAMSETCONSUMPHOMEบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็กภายใต้เครื่องหมายการค้า LUCKY KINGDOM OKAMURA CHITOSE และ PILOT และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทั้งแบบลอยตัว และแบบ built-in ภายใต้เครื่องหมายการค้า KINGDOM และมีบริการรับตกแต่งภายใน ทั้งในอาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัย รวมทั้งผลิตและจำหน่ายอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ LUCKY Hi-Tech Building System
663SICTmaiTECH-บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) หรือไมโครชิพ (microchip) โดยการว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้า ?SIC?
664SIMATmaiTECH-บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)- ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์ และการให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ - ให้บริการออกแบบ พัฒนา และแปรรูปสิ่งพิมพ์มีกาว สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการจัดหาและพัฒนาวัตถุดิบ และออกแบบกระบวนการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามความต้องการของลูกค้า - ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ "SINET" - จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ้ค พริ้นเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะขายเป็นโครงการใหญ่ ให้แก่ หน่วยงานรัฐบาล และ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ในประเทศมาเลเซีย
665SINGERSETSERVICECOMMบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ?ซิงเกอร์? เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ตู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ ผ่านร้านค้าปลีกซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตัวแทนจำหน่ายต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการขายแบบเช่าซื้อ โดยบริษัทให้เช่าซื้อผ่านทาง บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ซึ่ง บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99
666SINOSETSERVICETRANSบริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทั้งทางทะเล (Sea Freight) ทางอากาศ (Air Freight) และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation) รวมถึงการให้บริการให้เช่าคลังสินค้า การให้บริการขนส่งทางบก การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และบริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์
667SIRISETPROPCONPROPบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจเพื่อขาย โดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบและแนวสูง 2. ธุรกิจเพื่อให้เช่าอาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ขายสิทธิการเช่า และธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็นธุรกิจบริหารงานขายโครงการ ธุรกิจนายหน้า และบริการด้านการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์
668SIRIPSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) ที่ดิน อาคารสำนักงานสิริภิญโญ งานระบบและสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องของอาคาร บนที่ดิน 2 ไร่ 3 งาน 13.4 ตร.วา พื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 41,758 ตร.ม. เป็นพื้นที่ให้เช่า 18,364 ตร.ม.
669SISSETTECHICTบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ขายส่งคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก เช่น Asus, Acer, Brother, Dell, Fortinet, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc, Lenovo, Samsung, Xiaomi เป็นต้น
670SISBSETSERVICEPROFบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์เป็นหลักสูตรพื้นฐาน โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติภายในกลุ่มบริษัท 5 โรงเรียน
671SITHAISETINDUSPKGบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากเมลามีน 2. ธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ ให้บริการผลิตและจัดหาแม่พิมพ์ และจัดหาสินค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจำหน่าย
672SJWDSETSERVICETRANSบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรภายในภูมิภาคอาเซียน แบ่งธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เชี่ยวชาญกลุ่มสินค้าที่ต้องการความชำนาญพิเศษในการบริหารจัดการ เช่น สินค้าอันตราย ยานยนต์และสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง เป็นต้น 2. กลุ่มธุรกิจอาหาร 3. กลุ่มธุรกิจไอทีโซลูชั่น 4. กลุ่มธุรกิจการลงทุน
673SKmaiPROPCON-บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และรับเหมาก่อสร้างโยธา สายส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้า
674SKESETRESOURCENERGบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)1. สถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (Private Mother Station: PMS) ให้บริการบรรจุก๊าซ NGV รวมถึงดำเนินการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดให้รถขนส่งก๊าซของ ปตท. เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ2. โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง (MKP) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำลังการผลิตติดตั้ง 9.90 เมกะวัตต์3. บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด (N15 Technology) บริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายจากทั้งชุมชน และอุตสาหกรรมโดยการคัดแยกและแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF4. บริษัท แวนต้า แคปปิตอล จํากัด (VANTA Capital) ดำเนินธุรกิจ Financial Technology ที่พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
675SKNSETPROPCONCONMATบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard : MDF) ซึ่งเป็นแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ
676SKRSETSERVICEHELTHบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในเขตตะวันออกของกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการและอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
677SKYSETTECHICTบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษาระบบงาน จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบเบ็ดเสร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น ?ผู้รับเหมาระบบไอซีที?
678SLMmaiSERVICE-บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)มีเดียเอเจนซี่ ผลิตสื่อรายการออนไลน์ และบริหารจัดการสื่อออนไลน์ ผลิตสื่อ ผลิตละครโทรทัศน์และซีรีส์
679SLPSETINDUSPKGบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจรับผลิตฉลากสินค้าและงานพิมพ์คุณภาพสูง โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย ส่งผลให้ฉลากที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูง
680SMSETFINCIALFINบริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน)จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งในรูปแบบขายเงินสดและขายเงินผ่อน และให้บริการปล่อยสินเชื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ (1) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (2) สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (3) สินเชื่อที่มีหลักประกัน เช่น ทะเบียนรถ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
681SMARTmaiPROPCON-บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกั้นผนังภายในอาคาร ภายใต้ชื่อ "SMART บล็อคเย็น"
682SMDmaiCONSUMP-บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนำเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่สถานพยาบาลในประเทศและบุคคลทั่วไป
683SMITSETINDUSSTEELบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)ดําเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
684SMKSETFINCIALINSURบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)รับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่ 1) การประกันภัยทางรถยนต์ 2) การประกันอัคคีภัย 3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
685SMPCSETINDUSPKGบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว และถังทนความดันต่ำแบบต่างๆ
686SMTSETTECHETRONบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
687SNCSETINDUSIMMบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทและบริษัทย่อยผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้สำหรับยานพาหนะ และเครื่องทำความเย็น รับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย ทำความเย็น ซ่อมและผลิตแม่พิมพ์
688SNNPSETAGROFOODบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว เช่น เยลลี่พร้อมดื่มและเยลลี่คาราจีแนน ภายใต้ตราสินค้าเจเล่ ปลาหมึกอบ ปลาหมึกเส้น และปลาเส้น ภายใต้ตราสินค้าเบนโตะ และขนมขึ้นรูปและขนมปังแท่งภายใต้ตราสินค้าดอกบัว โลตัส เป็นต้น
689SNPSETAGROFOODบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)ธุรกิจร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 1) ร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ในประเทศ 2) ร้านอาหาร ในต่างประเทศ 3) ผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ผ่านสาขาร้านอาหารและเบเกอรี่ และซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ 4)ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน และบริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่
690SOSETSERVICEPROFบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ พนักงานสำนักงาน พนักงานช่างเทคนิค และบริการงานบันทึกข้อมูล (2) ธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ 2. ธุรกิจให้เช่าและบริการ เป็นการให้บริการรถยนต์ให้เช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
691SOLARSETRESOURCENERGบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่าง ๆ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ
692SONICmaiSERVICE-บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ? หรือ ?SONIC?) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร (International Logistics Services Provider) ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออกทั้งทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการกรมศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดน (cross border) รวมถึงให้บริการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า
693SORKONSETAGROFOODบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหาร ซึ่งจำแนกธุรกิจหลักออกเป็น 4 ประเภทธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร 2) ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป 3) ธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant (QSR) ภายใต้ตราสินค้า ?Zaap Classic? และ ร้านข้าวขาหมู ภายใต้ตราสินค้า ?Yunnan? และ 4) ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกร
694SPAmaiSERVICE-บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสปา โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ 1.ธุรกิจสปา ภายใต้แบรนด์ "Let's Relax" แบรนด์ "RarinJinda Wellness Spa" แบรนด์ บ้านสวนมาสสาจ แบรนด์ Stretch me by Let's Relax และแบรนด์ Dr. Spiller Pure Skin Care Solutions 2.ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ในนาม "โรงแรม ระรินจินดา เวลเนส สปา รีสอร์ท" เป็นโรงแรมสไตล์บูติก ที่จังหวัดเชียงใหม่ และรับบริหาร "ระริน วิลล่าส์ เชียงใหม่" และร้านอาหารภายใต้ชื่อ "Deck 1" และรับบริหารร้าน "ORB Cafe & Bar" ที่จังหวัดเชียงใหม่และเมืองพัทยา 3.ธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาภายใต้แบรนด์ LRL (Let's Relax Lifestyle)" และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปานำเข้าจากต่างประเทศ "Dr.Spiller, Biomimetic Skin Care Solutions" 4.กิจการโรงเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยในนาม "โรงเรียนสอนนวดไทยและสปาสยามเวลเนส" เพื่อให้การอบรมบริการนวดและสปาแก่พนักงานเทอราพิสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
695SPACKSETINDUSPKGบริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ประเภทกล่องกระดาษ ได้แก่ กล่องพิมพ์พาณิชย์หรือกล่องพิมพ์ออฟเซ็ท กล่องลูกฟูก
696SPALISETPROPCONPROPบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท 1) ที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านและที่ดินจัดสรร อาคารชุด ในทำเลทั่วเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด 2) เพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ อาคารสำนักงานให้เช่า และ 3) ธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมในต่างจังหวัด
697SPCSETSERVICECOMMบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกช่องทางการขาย และมีเครือข่ายกว้างขวางในการกระจายสินค้าหลายรายการและหลากหลายแบรนด์สู่ครอบครัวคนไทยทั่วประเทศ
698SPCGSETRESOURCENERGบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน โดยการถือหุ้นบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินธุรกิจ 4 ด้าน ดังนี้(1) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (?Engineering, Procurement and Construction: EPC?) และธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (?Operation, Maintenance and Monitoring: OM&M?)(2) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof)(3) ผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อย่างเป็นทางการ (Authorised Sales & Service Partnership) ของ SMA Solar Technology AG (SMA) ประเทศเยอรมนี(4) ธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้งหลังคาเหล็ก (Metal Sheet Roofing) พร้อมบริการครบวงจร
699SPGSETINDUSAUTOบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
700SPISETSERVICECOMMบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค 2) ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ 3) ธุรกิจการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
701SPRCSETRESOURCENERGบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)โรงกลั่นน้ามันของบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วเกรดพิเศษและเกรดธรรมดา น้ามันดีเซลหมุนเร็ว น้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน และน้ามันเตา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีซึ่งใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีนเกรดโพลิเมอร์ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แนฟทาเกรดปิโตรเคมี ก๊าซผสม C4 และรีฟอร์เมท
702SPRIMESETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรทลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนและพื้นที่สำนักงาน พื้นที่ห้องประชุม พื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และงานระบบของอาคารซันทาวเวอร์สเป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนสิทธิการเช่าซึ่งคือวันที่ 18 มกราคม 2562
703SPVImaiTECH-บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจการบริการให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการสำหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม iCenter
704SQSETPROPCONCONSบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ให้บริการงานด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร โดยให้บริการทำเหมืองถ่านหินแบบบ่อเปิด (Open Pit Mining) ครอบคลุมงาน การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง การปฎิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การเป็นที่ปรึกษางานเหมือง และการบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบำรุง โดยปัจจุบันดำเนินโครงการเหมืองแม่เมาะโครงการ 8 และโครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว
705SRmaiRESOURC-บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)SR มีธุรกิจ 5 กลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวัดและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 2. กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก 3. กลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจบริษัทย่อย 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจสถานีอัตราการไหลของของเหลว 2. กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจงานบริหารอาคารจอดรถ
706SRICHASETPROPCONCONSบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Mechanical Construction) ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ขอบเขตการให้บริการของบริษัทคลอบคลุมถึงงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม (Detailed Engineering) งานจัดหาวัตถุดิบในการผลิต (Procurement) และงานรับเหมาก่อสร้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (Construction) หรือที่รวมเรียกว่า EPC โดยบริษัทจะมุ่งเน้นในส่วนของงานก่อสร้างในโรงงานอุตสาหกรรมหนักมากกว่าในส่วนอื่นๆ
707SRIPANWASETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวาลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และระบบสาธารณูปโภคของโครงการโรงแรมศรีพันวา ประกอบด้วย ที่ดิน 27 ไร่ อาคารบ้านพักแบบวิลล่า 39 หลัง อาคารโรงแรม 30 ห้อง เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 7 ห้อง และอาคารส่วนกลางที่ใช้ในโครงการโรงแรมศรีพันวา
708SRSmaiTECH-บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน)ให้คำปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กร
709SSCSETAGROFOODบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)บริษัทเป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม เครื่องดื่มน้ำอัดลม "เอส" และ "ซาสี่" น้ำดื่ม "คริสตัล" ชาเขียว "โออิชิ" เครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพ "100พลัส" เครื่องดื่มสมุนไพร "จับใจ" น้ำโซดา "ร็อค เมาเท่น" เครื่องดื่มบำรุงกำลัง "แรงเจอร์" เครื่องดื่มเกลือแร่ "พาวเวอร์พลัส" และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ?วีบูสท์?
710SSFSETAGROFOODบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็ง ทั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพร้อมปรุง (Ready-to-cook) และกลุ่มพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat) ที่มีคุณภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระหว่างประเทศ เช่น GHPs, BRC, HACCP, ISO 22000
711SSPSETRESOURCENERGบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้มีบริษัท เสริมสร้าง พลังงาน จำกัด เป็นบริษัทแกน ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ จ.ลพบุรี มีปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 40 เมกะวัตต์
712SSPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทรลงทุน (freehold) ในอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน ศาลาแอทสาทร
713SSSmaiPROPCON-บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)รีไซเคิล จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วิศวกรรมบริการ และสื่อโฆษณา
714SSSCSETINDUSSTEELบริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)ผลิตชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ การตัดเหล็กจำหน่ายและการรับจ้างตัดเหล็ก ผลิตชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง เช่นโครงสร้างอาคาร และผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
715SSTSETAGROFOODบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน ให้เช่าและบริหารพื้นที่เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้า รับบริหารจัดการสต๊อกสินค้า กิจการท่าเทียบเรือ รวมทั้งลงทุนในกิจการอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าแฟชั่นผ่านการถือหุ้นของบริษัทย่อย
716SSTRTSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทยลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารคลังเอกสาร 5 อาคาร ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
717STASETAGROAGRIบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลากหลายประเทศ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำการทำสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจกลางน้ำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ทั้งยางแท่ง (TSR) ยางแผ่นรมควัน (RSS) และน้ำยางข้น (Concentrated Latex) รวมถึงธุรกิจปลายน้ำในการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยาง และสินค้าสำเร็จรูป อาทิ ท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง
718STANLYSETINDUSAUTOบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ได้แก่ หลอดไฟ ชุดโคมไฟ และแม่พิมพ์ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
719STARKSETINDUSIMMบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ในการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลมามากกว่า 50 ปี นอกจากธุรกิจสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล STARK ยังมีบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
720STCmaiPROPCON-บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และคอนกรีตผสมเสร็จ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "STC" พร้อมทั้งให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตอกเสาเข็ม ปั๊มคอนกรีต เป็นต้น
721STECSETPROPCONCONSบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)ธุรกิจก่อสร้างงานทุกประเภททั้งงานโยธาและ งานเครื่องกล เช่น งานด้านระบบสาธารณูปโภค งานด้านอาคาร งานด้านพลังงาน งานด้านอุตสาหกรรม และ งานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
722STECHSETPROPCONCONMATบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงภายใต้เครื่องหมายการค้า "STEC" ได้แก่ เสาเข็ม เสาไฟฟ้า เป็นต้น และให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็ม รวมทั้งให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
723STGTSETCONSUMPPERSONบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้ง ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางไนไตรล์
724STHAISETCONSUMPPERSONบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์เป็นหลัก นอกนั้นเพื่อใช้ในครัวเรือน และอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ผลิตภายใต้เครื่องหมายทางการค้าของลูกค้า และส่งออกจำหน่ายต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
725STISETPROPCONCONSบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน งานระบบราง และงานสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน
726STOWERmaiRESOURC-บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเสาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม โครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย และให้เช่าเสาโทรคมนาคมในต่างประเทศ
727STPmaiINDUS-บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)รับพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
728STPISETPROPCONCONSบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) โรงงานสำเร็จรูป (Module) และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย
729SUCSETCONSUMPFASHIONบริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทแกนนำของกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน โดยกลุ่มบริษัทแบ่งการดำเนินธุรกิจ เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ (1) ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต : สิ่งทอและอุปกรณ์ตัดเย็บ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ยางและโลหะ (2) ธุรกิจคอมพิวเตอร์ (3) ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและอื่นๆ ในประเทศจีน (4) ธุรกิจโรงแรม และ (5) ธุรกิจการลงทุนและอื่นๆ
730SUNSETAGROFOODบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท "KC" และภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า รวมทั้งธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร
731SUPERSETRESOURCENERGบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน, ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
732SUPEREIFSETRESOURCENERGกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยีลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (17AYH) และบริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (HPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) โดยระยะเวลาการลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิประมาณ 22 ปี (วันสิ้นสุดสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิคือวันที่ 26 ธันวาคม 2584)
733SUSCOSETRESOURCENERGบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และจำหน่ายสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการบิน การผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การขนส่งและบริการ ทั้งที่เป็นผู้ใช้โดยตรงและแก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นที่ซื้อน้ำมันไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ซึ่งรวมการจำหน่ายให้ผู้ค้าน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านด้วย
734SUTHASETINDUSPETROบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และจำหน่ายสินค้า/บริการอื่น รวมทั้งให้บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตปูนขาว
735SVISETTECHETRONบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Electronics Manufacturing Service?EMS) ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer: OEM) และลูกค้าที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design House) โดยบริษัทฯ เริ่มดำเนินงานจากการรับจ้างประกอบแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาเมื่อมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เป็นการมุ่งเน้นด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Turnkey Box-Build) และการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทงานระบบ (System-Build)
736SVOASETTECHICTบริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)ผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศและมีฐานการผลิตของตนเองภายใต้ชื่อทางการค้า SVOA รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาวางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายขนาดใหญ่ (Mainframe) จัดหาผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์เสริม ให้กับหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ และสถาบันการศึกษาต่างๆ
737SVRmaiPROPCON-บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อจำหน่าย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์
738SVTSETSERVICECOMMบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)จำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "SUNVENDING "
739SWCmaiINDUS-บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน อุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน และเคมีเคหะภัณฑ์เพื่อการเกษตร โดยทุกผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์ที่กำหนดว่าต้องขึ้นทะเบียนจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงอุตสาหกรรม
740SYMCSETTECHICTบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบครบวงจร โดยให้บริการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง บริการอินเทอร์เน็ต บริการระบบคลาวด์ บริการศูนย์ข้อมูล และบริหารจัดการโซลูชั่นสารสนเทศ
741SYNEXSETTECHICTบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก และมีฐานลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านอุปกรณ์ เครื่องเขียน
742SYNTECSETPROPCONCONSบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)รับเหมาก่อสร้าง ให้บริการรับงานทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน โดยให้บริการตั้งแต่งานวางฐานราก จนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะที่เรียกว่า บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
743TACCmaiAGRO-บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)TACC ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ และสินค้าไลฟสไตล์ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ เครื่องดื่มในโถกดในร้าน 7-Eleven, เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงที่จัดจำหน่ายให้กับร้าน All Cafe ในร้าน 7-Eleven และผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนาเพื่อจำหน่ายเป็นครั้งคราวหรือตามฤดูกาล, เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา "ณ อรุณ" (Na-Arun), ธุรกิจคาแรคเตอร์ และไซรัปผลไม้ ตรา ทรีว่า (TRIVA)
744TAESETRESOURCENERGบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลแปลงสภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
745TAKUNImaiRESOURC-บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัททาคูนิ ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 7 กลุ่ม คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จำหน่ายแก๊ส LPG บริษัทฯ เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 2.ธุรกิจขนส่งทางบก เป็นผู้ให้บริการขนส่งแก๊สLPG และแอมโมเนีย 3. ธุรกิจ ให้บริการก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC)4. ธุรกิจติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV สำหรับยานยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม สำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการและตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด 6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7. ธุรกิจประกอบ และจัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
746TANSETSERVICECOMMบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นจากต่างประเทศ 3 แบรนด์ ได้แก่ Pandora , Marimekko และ Cath Kidston และเป็นเจ้าของสินค้าสปาแบรนด์หาญ (HARNN) และสินค้าเครื่องหอมแบรนด์วุฒิ (Vuudh)
747TAPACmaiPROPCON-บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ โดยมีบริษัทย่อย ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้ ได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสวีเดน นอกจากนี้ ยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอางและลงทุนในบริษัทอื่นผ่านบริษัทย่อยอีกด้วย
748TASCOSETPROPCONCONMATบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทร่วม ("กลุ่มบริษัทฯ") เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลง ของสนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ
749TBNmaiTECH-บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลแบบครบวงจร เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและพัฒนาโซลูชันตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ MENDIX รายแรกในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีเพียงรายเดียว ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ Low-code Development Platform ที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชัน เว็ปไซต์ หรืองานดิจิทัลโซลูชันสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว
750TCSETAGROFOODบริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและซอง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ1)กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Regular Tuna Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาทูน่าในน้ำแร่ ปลาทูน่าในน้ำเกลือ ปลาทูน่าในน้ำมัน2)กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมทานบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Ready-To-Serve Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ ปลาทูน่าแปรรูปพร้อมทาน ปลาแซลมอนแปรรูปพร้อมทาน3)กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Pet Food) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบปลาซาร์ดีน อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบปลาทูน่า และ อาหารสัตว์เลี้ยงจากวัตถุดิบเครื่องในสัตว์
751TCAPSETFINCIALBANKบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม
752TCCSETRESOURCENERGบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงานในบริษัทต่างๆ (Holding Company)
753TCJSETINDUSIMMบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)1.นำเข้า ส่งออก จำหน่าย เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้าง รถยกหรือยานยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการจัดการคลังสินค้า เครนติดหลังรถบรรทุก 2.นำเข้า ส่งออก แปรรูป จำหน่ายและติดตั้ง สินค้าประเภทเหล็กกล้าไร้สนิม ประเภท ท่อแบน แผ่น เพลา อุปกรณ์และเหล็กรูปพรรณ
754TCMCSETCONSUMPHOMEบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 1. TCM Surface: เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุตกแต่งพื้นผิว โดยเฉพาะพรมทอด้วยเครื่องจักรและทอด้วยมือ เพื่อใช้ประดับตกแต่ง โรงแรม โรงภาพยนต์ สนามบิน พระราชวังและบ้าน เป็นต้น โดยใช้เครื่องหมายการค้า Royal Thai และ Carpets Inter จำหน่ายทั้งในไทยและส่งออกต่างประเทศ 2. TCM Living: ลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะโซฟาและโซฟาปรับนอนได้ ทั้งชนิดหุ้มผ้าและหุ้มหนัง โดยใช้เครื่องหมายการค้า Alstons, Ashley Manor, AMX Design, และ Alexander & James 3. TCM Automotive: ลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งทอ พรม และวัสดุหุ้มบุในรถโดยสาร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
755TCOATSETINDUSPKGบริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสติกสาน ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล ปุ๋ย และข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
756TEAMSETTECHETRONบริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)พัฒนา ออกแบบ ผลิต ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป รวมทั้งให้บริการจัดหาวัตถุดิบและจัดส่ง โดยให้บริการกับลูกค้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ สินค้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม อุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสารไร้สายต่างๆ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ สินค้าอุปโภคและบริโภค
757TEAMGSETPROPCONCONSบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดทำรายงาน บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
758TEGHSETAGROAGRIบริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ยางธรรมชาติ น้ำมันปาล์มดิบ และพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์
759TEKASETPROPCONCONSบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)รับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ (Main Contractor) ซึ่งครอบคลุมงานตั้งแต่งานโครงสร้าง (Structure) งานสถาปัตยกรรม (Architecture) และงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical : M&E)
760TFFIFSETSERVICETRANSกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยTFFIF ลงทุนในสิทธิที่จะได้รับรายได้ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ 29 ตุลาคม 2563 (วันโอนสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้)
761TFGSETAGROFOODบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็นและแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
762TFISETINDUSPKGบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจผลิตฟิลม์ประเภทบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ ได้แก่ BOPP Film, Polyester Film, CPP Film และ Metallized Film เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
763TFMSETAGROAGRIบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา และอาหารสัตว์บก
764TFMAMASETAGROFOODบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ ผลิตและจำหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ
765TGESETRESOURCENERGบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยปัจจุบันประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะชุมชน
766TGHSETFINCIALINSURบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)TGH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจการเงิน (ลีสซิ่งและสินเชื่อองค์กร) โดยมีบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SELIC) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก
767TGPROSETINDUSSTEELบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจโดยการผลิตและจำหน่ายท่อสเตนเลส ภายใต้เครื่องหมายการค้า TGPRO เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล อาหาร ยาและเคมีภัณฑ์ โดยจะใช้ในส่วนของหม้อต้มน้ำ (BOILER), เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (HEAT EXCHANGER) และเครื่องระเหย (EVAPORATOR) และใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างในส่วนของการตบแต่งอาคารและเฟอร์นิเจอร์
768THSETFINCIALFINบริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุน
769THAISETSERVICETRANSบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)เป็นสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศโดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง
770THANAmaiPROPCON-บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล และสำหรับบริษัทย่อย เน้นการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะพัฒนาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนัก
771THANISETFINCIALFINบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงินรถเพื่อการพาณิชย์ ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่น รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร
772THCOMSETTECHICTบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง 2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ 3. ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ 4. ธุรกิจร่วมทุนอื่น
773THESETINDUSSTEELบริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลายทั้งในรูปแบบวัตถุดิบที่ยังมิได้แปรรูป ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) และที่แปรรูปแล้วทั้งเหล็กม้วนสลิต เหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณประเภทขึ้นรูปร้อน และเหล็กรูปพรรณประเภทขึ้นรูปเย็นรวมทั้งผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กบางประเภท ได้แก่ เหล็กแผ่น เหล็กม้วนสลิต เหล็กแบน เหล็กฉากพับ เหล็กรางพับ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี
774THGSETSERVICEHELTHบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลธนบุรี"
775THIPSETINDUSPKGบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
776THMUImaiSERVICE-บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลวดสลิง สลิงผ้าใบ โซ่ อุปกรณ์ยกหิ้ว และอื่นๆ รวมทั้งการให้บริการเปลี่ยนลวดสลิง ทดสอบความสามารถในการรับแรงดึง ตรวจสอบเครนและลวดสลิง และการให้คำแนะนำการใช้งาน ติดตั้ง ซ่อมแซม และอบรม
777THRESETFINCIALINSURบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) ครอบคลุมทั้งการรับประกันภัยทรัพย์สิน อุบัติเหตุ วิศวกรรม ภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศ มีเพียงบางส่วนเป็นลูกค้าจากตลาดต่างประเทศ
778THRELSETFINCIALINSURบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อด้านการประกันชีวิตทุกประเภท โดยเบี้ยประกันภัยรับส่วนหนึ่งจะถูกกันไว้เป็นเงินสำรองประกันชีวิต และดำเนินการบริหารเงินสำรองประกันชีวิตส่วนนี้โดยนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้น
779TIDLORSETFINCIALFINบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)ให้บริการสินเชื่อ ให้บริการเช่าซื้อ และให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และบริการที่เกี่ยวเนี่องอื่น ๆ
780TIF1SETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วเสร็จทุกรายการ (freehold) โดยได้ดำเนินการลงทุนในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
781TIGERmaiPROPCON-บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)TIGER ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด (TEC) เป็นบริษัทแกน ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท รวมทั้งงานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
782TIPCOSETAGROFOODบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติพร้อมดื่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้าหลัก ออรา
783TIPHSETFINCIALINSURบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)TIPH ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
784TISCOSETFINCIALBANKบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน
785TITLEmaiPROPCON-บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แบรนด์ "The Title"
786TKSETFINCIALFINบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
787TKCSETTECHICTบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ให้บริการออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษางานวิศวกรรมในสายงาน (1) ระบบโทรคมนาคม (Telecommunications) (2) ระบบสื่อสารข้อมูล (Data Communications) และ (3) ระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) ในลักษณะรับเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) รวมถึงให้บริการงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา (Service and MA) และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
788TKNSETAGROFOODบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า "เถ้าแก่น้อย" รวมถึงขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
789TKSSETSERVICEMEDIAบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายแบบพิมพ์ธุรกิจ แบบพิมพ์ซิเคียวริตี้ บริการพิมพ์ระบบดิจิตอลกระดาษพิมพ์ต่อเนื่องสำหรับคอมพิวเตอร์ และบริการคลังสินค้าแบบพิมพ์
790TKTSETINDUSAUTOบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
791TLHPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้TLHPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนโดยการซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคาร ของโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท (Freehold) ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว บนเนื้อที่ดินรวมประมาณ 31-2-22 ไร่ ประกอบด้วยอาคารห้องพัก จำนวน 85 อาคาร ห้องพัก 128 ห้อง โดยนำโครงการดังกล่าวให้เช่าเหมาแก่บริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด เป็นระยะเวลา 3 ปี และ TLHPF มีสิทธิพิจารณาให้มีการต่อระยะเวลาการเช่าออกไปอีก 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี เป็นระยะเวลา 15 ปี และบริษัท พี พี ฮอลิเดย์ จำกัด ได้ว่าจ้าง Holiday Inns (Thailand) Ltd. เป็นผู้บริหารโครงการโรงแรมพีพี ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท
792TLISETFINCIALINSURบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ธุรกิจประกันชีวิต
793TMmaiCONSUMP-บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลีนิค และบุคคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น Exclusive Distributor จากผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศทั้งหมด 49 ราย จาก หลากหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สวีเดน เดนมาร์ก ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศไทย โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่บริษัทจำหน่าย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง (2) กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
794TMCmaiINDUS-บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูง เช่น เครื่องเพรสไฮดรอลิค, เครนระบบไฮดรอลิค, เครื่องทุ่นแรงระบบไฮดรอลิค, นำเข้าเครื่องจักรมือสองมาปรับปรุงเพื่อจำหน่าย บริการแปรรูปโลหะ บริการซ่อมแซมดูแลรักษาเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค เครื่องแมคคานิคเพรส และการออกแบบระบบ Automatic เพื่อใช้ในการผลิต
795TMDSETINDUSPKGบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร,ขวด PET และธุรกิจให้เช่าอาคารชุด
796TMImaiINDUS-บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลอดไฟ และโคมไฟ ให้แก่ลูกค้าและเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
797TMILLmaiAGRO-บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายแป้งสาลี ได้แก่ แป้งบะหมี่สด แป้งขนมปัง แป้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แป้งบิสกิต แป้งเอนกประสงค์ แป้งอาหารสัตว์ เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง โดยเป็นการ spin off มาจาก TSTE
798TMTSETINDUSSTEELบริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
799TMWmaiINDUS-บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)รับจ้างผลิต พิมพ์สี พ่นสีและประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน 2.ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ 4.ให้บริการรับซ่อมและปรับปรุงแก้ไขแม่พิมพ์ 5. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนแมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป
800TNDTmaiSERVICE-บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)TNDT ประกอบธุรกิจวิชาชีพให้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองผลความปลอดภัยต่อการใช้งานด้านวิศวกรรม ด้วยกระบวนการทางเทคนิคไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing ? NDT) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความพิเศษเฉพาะทาง (Professional Specialist) สามารถใช้ตรวจหาข้อมูลโครงสร้างภายในของชิ้นงานที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สัมผัส หรืออุปกรณ์อื่นใดได้โดยง่าย โดยชิ้นงานยังคงสภาพเดิมไว้ได้ทุกประการ ทั้งก่อน ขณะ หรือหลังการทดสอบ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ตามจุดมุ่งหมายของผู้รับบริการ
801TNHmaiSERVICE-บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลไทยนครินทร์" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่" ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
802TNITYSETFINCIALFINบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)ธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน 2) ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและวาณิชธนกิจ และ 3) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)
803TNLSETCONSUMPFASHIONบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก
804TNPmaiSERVICE-บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)TNP ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดภายใต้ชื่อ "ธนพิริยะ" ปัจจุบันมีสาขารวมทั้งสิ้น 42 สาขา แบ่งออกเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต 41 สาขา และศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา
805TNPCSETINDUSAUTOบริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูป- หนังเทียมและแผ่นผืนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ รองเท้ากีฬา เฟอร์นิเจอร์และเครื่องหนังแฟชั่น- แผ่นผืนพลาสติกชนิดอ่อนที่ใช้ในครัวเรือน งานวิศวกรรมโยธาและงานเกษตร
806TNPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ลงทุน 1) มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (freehold) ของอาคารตรีนิตี้ สีลม พื้นที่พาณิชยกรรมซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารตรีนิตี้ สีลม และห้องชุดของตรีนิตี้ มอลล์ (อาคารศูนย์การค้า) 2) กรรมสิทธิ์ (freehold) ในที่ดินและอาคารตรีทิพย์ 2 ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่พักอาศัย และการพาณิชย์ 3) สิทธิการเช่า (leasehold) ห้องชุด 5 unit ในอาคารชุดตรีนิตี้ คอมเพล็กซ์ เพื่อประกอบเป็นพื้นที่พาณิชยกรรม
807TNRSETCONSUMPPERSONบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้ 1) บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัย และเจลหล่อลื่น 2) บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ
808TOASETPROPCONCONMATบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นสำหรับผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไป
809TOGSETCONSUMPPERSONบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตและจำหน่ายเลนส์สายตา แม่แบบแก้วและบริการเคลือบเลนส์สายตาเพื่อคุณสมบัติต่างๆ
810TOPSETRESOURCENERGบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ โรงกลั่นนํ้ามัน ปัจจุบันมีกำลังการกลั่น 275,000 บาร์เรลต่อวันนอกจากนี้ ไทยออยล์ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์และสายโอเลฟิน ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลายและเคมีภัณฑ์ ธุรกิจบริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด ธุรกิจให้บริการด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสำหรับกลุ่มไทยออยล์ รวมถึงมีศูนย์บริหารการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มไทยออยล์
811TOPPSETINDUSPKGบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายประเภทคือ ฟิล์มพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้บรรจุภัณฑ์และหีบห่อ บริการงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือฟิล์มพลาสติกแบบม้วน และผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต เพื่อใช้บรรจุยาสีฟัน
812TPASETINDUSPETROบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยโพลีอะคริลิคจำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่า "TPA" เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิคและผลิตภัณฑ์แผ่นพลาสติกอื่นๆในระบบเครื่องรีดชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย
813TPACSETINDUSPKGบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)บรรจุภัณฑ์พลาสติค
814TPBISETINDUSPKGบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)บริษัทเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ประกอบด้วย 1) กลุ่มสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ถุงพลาสติกประเภทต่างๆ เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงพลาสติกประเภทใช้ซ้ำ ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารและถุงขยะ 2) กลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค (Flexible Packaging) และฟิล์มประเภทต่างๆ เช่น ฟิล์มลามิเนต ฟิล์มแบริเออร์ ฟิล์มหุ้ม และฟิล์มหด เป็นต้น 3) กลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษทั้งแบบเคลือบพลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพ (สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ) และถุงกระดาษ 4) กลุ่มธุรกิจซื้อมาขายไป ได้แก่ ถุงปอสาน ถุงพลาสติกสาน เป็นต้น
815TPCHmaiRESOURC-บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีบริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวล เป็นบริษัทแกน
816TPCSSETINDUSIMMบริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผ้าไม่ทอ (non woven) สินค้าที่ทำจากผ้าไม่ทอ เช่น ชิ้นส่วนสำหรับใช้ในรถยนต์ ที่กรองอากาศ หน้ากากอนามัย สินค้าของใช้ในครัวเรือน และวัตถุดิบจากสิ่งทอที่ใช้ในอุตสาหกรรม และรวมถึงรับจ้างทำของ
817TPIPLSETPROPCONCONMATบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และเม็ดพลาสติค LDPE/EVA โดยร่วมทุนในธุรกิจแอมโมเนียมไนเตรทและกรดไนตริก และมีการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเหล็กและธุรกิจประกันชีวิต เป็นต้น
818TPIPPSETRESOURCENERGบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)
819TPLmaiSERVICE-บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)ให้บริการจัดส่งสินค้าหรือสิ่งของในประเทศไทยทั้งสำหรับภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป รวมถึงให้บริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง
820TPLASmaiINDUS-บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังนี้1. ถุงบรรจุอาหารประเภท Polypropylene ภายใต้ตราสัญลักษณ์ ?หมากรุก?2. ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้วประเภท High Density Polyethylene ภายใต้ตราสัญลักษณ์ ?หมากรุก? 3. ฟิล์มถนอมอาหาร Polyvinyl Chloride ภายใต้ตราสัญลักษณ์ ?Vow Wrap?4. บรรจุภัณฑ์กระดาษ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ ?BEAT BOX?
821TPOLYSETPROPCONCONSบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)รับเหมาก่อสร้าง ครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา และงานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ซึ่งลูกค้าของบริษัท ประกอบด้วย ลูกค้าภาคเอกชนและลูกค้าภาครัฐ โดยลูกค้าภาคเอกชนมี ทั้งลูกค้าโดยตรง และผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main contractor)
822TPPSETINDUSPKGบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ประเภทกล่องกระดาษพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด กล่องบรรจุสินค้าจำแนกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ คือ ของเด็กเล่น สินค้าอุปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ในบ้านและครัวเรือน และอาหาร
823TPRIMESETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้TPRIME ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ และลงทุนทางอ้อมโดยการซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยมีบริษัท ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ตามลำดับ
824TPSmaiTECH-บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Solutions Provider : ITP )
825TQMSETFINCIALINSURบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย ดังต่อไปนี้1. กลุ่มธุรกิจนายหน้าประกัน แบ่งเป็นธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท ทรู เอกซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด, ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และบริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด, ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ ได้แก่ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทย่อยที่สนับสนุนธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด (ลงทุนในต่างประเทศ), บริษัท แคสแมท จำกัด (บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์), บริษัท ทีคิวซี จำกัด (บริหารจัดการสินไหมประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ)2. กลุ่มธุรกิจการเงิน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่ บริษัท อีซี่ เลนดิ้ง จำกัด, ธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน ได้แก่ บริษัท แคชนาว พลัส จำกัด 3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ได้แก่ บริษัท ชัวร์ครับ.คอม จำกัด, บริษัท ทีคิวดี จำกัด และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
826TQRmaiFINCIAL-บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)นายหน้าประกันภัยต่อ
827TRSETCONSUMPFASHIONบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)ผลิตเส้นใยประดิษฐ์เรยอนจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
828TRCSETPROPCONCONSบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)รับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน
829TRITNSETPROPCONCONSบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)ธุรกิจด้านการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ โดยมีนโยบายในการกระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสด และสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจพลังงาน
830TRPmaiSERVICE-บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)ดำเนินกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรมภายใต้ชื่อ “ธีรพรคลินิก” เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้า ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี นำโดยนายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ อดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 40 ปี
831TRTmaiRESOURC-บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Engineering to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถผลิตได้ถึงขนาด 300 MVA 230 kV รวมถึงการให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
832TRUSETINDUSAUTOบริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)ออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดสำหรับการผลิต ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก และผลิตเบาะรถยนต์ รับจ้างพ่นสี รับจ้างประกอบและดัดแปลงรถยนต์ต่าง ๆ
833TRUBBSETAGROAGRIบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ ธุรกิจปลูกสวนยางพาราในประเทศไทย ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบจากยางพารา ได้แก่ น้ำยางข้น ยางแท่ง ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด และที่นอนยางพารา นอกจากนี้บริษัทยังประกอบธุรกิจนายหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
834TRUESETTECHICTบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม บริการด้านดิจิทัลครบวงจร และดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ครอบคลุมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ บอรดแบนด์อินเทอร์เน็ต WiFi โทรทัศน์ คอนเทนต์ และดิจิทัลมีเดียแพลตฟอร์ม
835TRVmaiINDUS-บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ
836TSCSETINDUSAUTOบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)ธุรกิจสายควบคุม (Control Cable) สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ตลอดจนศูนย์อะไหล่และผู้ค้ารายย่อยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
837TSESETRESOURCENERGบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ (Solar PV) และธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plants)
838TSISETFINCIALINSURบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)ให้บริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลัก ได้แก่ อัคคีภัย การขนส่งสินค้าทางทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด และมีธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ
839TSTESETSERVICETRANSบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)ให้บริการขนถ่ายและขนส่งน้ำตาลและสินค้าเกษตรบางประเภท ให้เช่าคลังสินค้า ประกอบกิจการค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดิน และทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นบนที่ดินเพื่อจำหน่าย ให้เช่า เช่าซื้อเพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการ อาคารพาณิชย์
840TSTHSETINDUSSTEELบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ในบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเหล็กเส้น เหล็กลวด และเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
841TTASETSERVICETRANSบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยลงทุนในธุรกิจหลัก 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มการลงทุนอื่น
842TTBSETFINCIALBANKธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบแก่ลูกค้า 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย โดยมีกลุ่ม ไอเอ็นจี สถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับกระทรวงการคลัง
843TTCLSETPROPCONCONSบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร ให้แก่ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
844TTISETCONSUMPFASHIONบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)ผลิต นำเข้า และจำหน่ายฝ้ายดิบ ด้ายฝ้าย ด้ายใยผสม ด้ายใยสังเคราะห์ ผ้าผืน ได้แก่ ผ้าขาว ผ้าย้อมสี ผ้าทอลวดลาย และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ตามที่ลูกค้าต้องการทั้งในและต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า TTI
845TTLPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไทลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) สิ่งปลูกสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (บางส่วน) ในโครงการตลาดไท
846TTTSETCONSUMPFASHIONบริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอได้แก่ การปั่นด้าย ทอ ถัก ย้อมสี และแต่งสำเร็จ ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าสปัน ผ้าฟิลาเม้นท์ เส้นด้ายสำหรับผ้ายีนส์ ผ้าทอ ผ้าถัก และ (2) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ผ้าสำหรับผลิตถุงลมนิรภัย เส้นด้ายสำหรับเสริมความแข็งแรงของท่อยาง และผ้าเบาะรถยนต์
847TTWSETRESOURCENERGบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)ประกอบกิจการสาธารณูปโภคในการผลิตและจ่ายน้ำประปา
848TUSETAGROFOODบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง และขยายธุรกิจให้ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่าง โดยเน้นอาหารทะเล ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่าย
849TU-PFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 2 งาน 50.289 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้าง โครงการ "ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์" ซึ่งประกอบด้วย อาคารพักอาศัยพร้อมพื้นที่พลาซ่า จำนวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ สูง 10 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร อาคารหอพักนักศึกษา สูง 9 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน จำนวน 3 อาคาร
850TURTLEmaiSERVICE-บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)(1) ธุรกิจค้าปลีก (2) ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ และ (3) ธุรกิจสิ่งพิมพ์
851TVDHmaiSERVICE-บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) โดยธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือ จำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาดที่หลากหลายช่องทาง รวมทั้งผลิตรายการโทรทัศน์และรับจ้างโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์
852TVHSETFINCIALINSURบริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)TVH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
853TVOSETAGROFOODบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถั่วเหลือง, ดีฮัล ซอยมีล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย รวมทั้ง เลซิติน ซอยฮัล น้ำมันข้าวโพด น้ำมันทานตะวัน น้ำมันคาโนลา และน้ำมันมะกอก
854TVTmaiSERVICE-บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)ผลิตรายการโทรทัศน์และรายการบันเทิง โดยแบ่งลักษณะธุรกิจเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจโฆษณา ซึ่งเกิดจากการผลิตรายการโทรทัศน์ 2) ธุรกิจให้บริการ ซึ่งเกิดจากการรับจ้างผลิตรายการ การจัดกิจกรรม และวางแผนสื่อวิดีโอออนไลน์ 3) ธุรกิจบริหารศิลปิน 4) ผลิตและจำหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ขายสื่อโฆษณา
855TWPSETINDUSSTEELบริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง
856TWPCSETAGROAGRIบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลังและที่เกี่ยวข้อง และอาหารจากแป้ง ประเภทวุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว และสาคู
857TWZSETTECHICTบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และอุปกรณ์เสริม
858TYCNSETINDUSSTEELบริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่าย เหล็กลวด เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า?เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต?) ลวดเหล็ก สกรู สลักเกลียว และแท่งเกลียว
859UACSETINDUSPETROบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)นำเข้า ขาย สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรเคมี โดยกลุ่มลูกค้าได้แก่ กลุ่มน้ำมัน ก๊าซ โรงกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น โรงงานอุตสาหกรรมโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และระบบสาธารณูปโภค
860UBAmaiSERVICE-บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)ให้บริการจัดการน้ำเดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (Integrated Operation and Maintenance หรือ "IOM") พร้อมทั้งการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร
861UBESETRESOURCENERGบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลัง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เอทานอล แป้งมันสำปะหลัง แป้งฟลาวมันสำปะหลัง รวมถึงผลิตภัณฑ์อินทรีย์อื่นๆ
862UBISmaiINDUS-บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋อง และแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตภาชนะ กระป๋องโลหะ และฝาโลหะ ในการบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
863UECmaiINDUS-บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า เช่น ภาชนะทนแรงดัน, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, ถังที่ไม่ใช้แรงดัน, โครงสร้างเหล็ก และ การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
864UKEMmaiINDUS-บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยสินค้าประกอบด้วยสารทำละลาย (Solvents) ซึ่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายทั่วไป (Commodity Solvent) สำหรับใช้เป็นสารทำละลายซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ
865UMISETPROPCONCONMATบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย- กระเบื้องโมเสก ?ยูเอ็มไอ?- กระเบื้องเซรามิคปูพื้น ?ดูราเกรส?- กระเบื้องเซรามิคบุผนัง ?ดูราเกรส ลีลา?
866UMSmaiRESOURC-บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)บริษัทนำเข้าถ่านหินคุณภาพดีหรือซื้อจากผู้นำเข้าในประเทศ ซึ่งเป็นถ่านที่มีค่าความร้อนในระดับปานกลาง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง
867UNIQSETPROPCONCONSบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)รับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ทั้งงานแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Design Services) ซึ่งให้บริการครบวงจรทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง และงานรับก่อสร้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยมุ่งเน้นที่งานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากนั้นมีธุรกิจพัฒนาที่ดินและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮาส์ โดยเน้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
868UOBKHSETFINCIALFINบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาการลงทุนธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
869UPSETINDUSPETROบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)รับจ้างฉีดชิ้นส่วนพลาสติกและผลิตแม่พิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมการชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน เป็นต้น
870UPFSETCONSUMPFASHIONบริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)สินค้าของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางธรรมชาติ ได่แก่ เส้นยางยืด แถบยางยืด ยางรัดห้ามเลือด แถบยางรัดสำหรับเจาะเลือด ผ้าก๊อซพันแผลชนิดยืด ยางยืดเพื่อการออกกำลังกายและกายภาพบำบัด ยางยืดถัก ยางยืดทอและโครเชต์ เส้นยางหุ้ม ผ้ายืดพันเคล็ด ยางยืดสำหรับใช้ผลิตหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัย บริษัทฯผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา "Venus" รวมถึงรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าอื่นๆด้วย
871UPOICSETAGROAGRIบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)ดำเนินกิจการปลูกปาล์มน้ำมัน และมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น เช่น น้ำมันปรุงอาหาร เนยเทียม ไอศครีม สบู่ แชมพู ส่วนผสมอาหาร เคมีภัณฑ์ อาหารสัตว์ เป็นต้น และน้ำมันปาล์มยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก
872URBNPFSETPROPCONPF&REITกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานาลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว (leasehold) ในที่ดิน อาคารพักอาศัยบางส่วนซึ่งประกอบด้วยห้องชุดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ สิ่งปลูกสร้าง พร้อมส่วนควบรวมบนที่ดินที่เช่าซึ่งใช้ในการดำเนินโครงการเออร์บานา หลังสวน
873UREKAmaiINDUS-บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยธุรกิจหลักในปัจจุบันประกอบด้วยธุรกิจผลิตน้ำและธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
874UTPSETINDUSPAPERบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายกระดาษคราฟท์ซึ่งใช้สำหรับอุตสาหกรรมหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ ประเภทกล่องลูกฟูกและกระดาษทำผิวกล่อง
875UVSETPROPCONPROPบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)ลงทุนในกิจการอื่น โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก 3 สายธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจการลงทุน ซึ่งปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจตู้แช่เชิงพาณิชย์ และธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ (3) ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์
876UVANSETAGROAGRIบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)ธุรกิจหลัก คือ สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ เมล็ดในปาล์ม กากเมล็ดในปาล์มและกะลาปาล์ม นอกจากนี้ยังผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
877VAROSETINDUSIMMบริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอลูมิเนียมด้วยการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปประเภทแผ่นและม้วนชนิดต่าง ๆ จำหน่ายให้กับผู้ผลิตอื่น ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นสินค้า หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ ต่อไป โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015
878VCOMmaiTECH-บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)VCOM ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Distributor) และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยมีบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการหลังการขาย 2) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำกัด ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ให้บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการให้บริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในเมียนมาร์ 3) บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ประกอบธุรกิจธุรกิจการดำเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย หรือบริการ MSSP (Managed Security Service Provider)
879VGISETSERVICEMEDIAบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์
880VIBHASETSERVICEHELTHบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)โรงพยาบาล
881VIHSETSERVICEHELTHบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) และมีโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 โรงพยาบาล ได้แก่ 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และ 4) โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ (1) กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation) ได้แก่ ลูกค้าบุคคลทั่วไป ลูกค้าประกันชีวิต ลูกค้าประเภทคู่สัญญา ลูกค้าผู้ประสบภัยจากรถ ลูกค้าโครงการกองทุนเงินทดแทน (2) กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation) ได้แก่ ลูกค้าโครงการกองทุนประกันสังคม
882VLmaiSERVICE-บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งทางทะเล ซึ่งสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.น้ำมันดิบ 2.น้ำมันเตา 3.น้ำมันใส 4.น้ำมันหล่อลื่น และ 5.น้ำมันปาล์ม
883VNGSETPROPCONCONMATบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ (Panel Board) เพื่อใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ แผ่นเอ็มดีเอฟ และแผ่นปาร์ติเกิ้ล จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
884VPOSETAGROAGRIบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ รวมถึงธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากของเสียหรือสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ
885VRANDASETSERVICETOURISMบริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัย กลุ่มบริษัท มีโครงการโรงแรมทั้งหมด 6 แห่ง คือ 1) โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท หัวหิน 2) โรงแรมวีรันดา เดอะ ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่ 3) โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงค็อก 4) โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท พัทยา 5) โรงแรม ร็อคกี้ บูติค รีสอร์ท 6) โรงแรมเวอโซ หัวหิน และมีโครงการอาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย จำนวน 3 แห่ง คือ 1) โครงการวีรันดา ไฮ เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่ และ 2) โครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ พัทยา และ 3) โครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน
886WSETAGROFOODบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจอาหาร
887WACOALSETCONSUMPFASHIONบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ได้แก่ ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรี และชุดเด็ก โดยผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี ภายใต้เครื่องหมายการค้า WACOAL จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
888WARRIXmaiCONSUMP-บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)จำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และบริการคลีนิคกายภาพบำบัด
889WAVESETSERVICEMEDIAบริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ และบันเทิง
890WFXSETCONSUMPFASHIONบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้งและเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน ซึ่งสินค้าเส้นด้ายยางยืดจะนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปประเภทต่างๆ ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ถุงเท้า ชุดชั้นใน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
891WGESETPROPCONCONSบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น คอนโดมิเนียมแนวราบและแนวสูง โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน
892WHASETPROPCONPROPบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ เป็นผู้นำในการให้บริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยสามารถจำแนกส่วนธุรกิจได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Logistics Hub) ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development Hub) ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power Hub) และธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Platform Hub) อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ฯ (WHART WHAIR และ WHABT) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ และกองทุนรวมฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านการลงทุนในกองทรัสต์ฯ และ/หรือกองทุนรวมฯ เพื่อผลตอบแทนในรูปเงินปันผลสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
893WHABTSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ลงทุนในในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน 2 โครงการ ประกอบด้วยกรรมสิทธิในที่ดินและอาคารโครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี และสิทธิการเช่าที่ดินและกรรมสิทธิในอาคารโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด
894WHAIRSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน 128 ยูนิต และอาคารคลังสินค้า 32 ยูนิต เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีพื้นที่อาคารให้เช่า 428,818 ตร.ม. ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHAID
895WHARTSETPROPCONPF&REITทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรททรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (?กองทรัสต์ฯ?) เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (?พระราชบัญญัติฯ?) ที่ก่อตั้งขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพหรือจำหน่ายทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทรัสต์ฯ ได้ลงทุนหรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง ขายหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สินเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์ฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นหรือหลักทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
896WHAUPSETRESOURCENERGบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
897WICESETSERVICETRANSบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศทั้งทางทะเลและทางอากาศแบบครบวงจร (International Logistics Services and Solutions Provider) ทั้งการนำเข้าและส่งออก และการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร และการขนส่งในประเทศ โดยสามารถให้บริการขนส่งสินค้าแบบประตูสู่ประตู (Door to Door) คือการให้บริการรับจัดการขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานลูกค้าต้นทางเพื่อส่งมอบไปยังหน้าประตูโรงงานลูกค้าปลายทาง และแบบ Exwork คือการให้บริการรับจัดการขนส่งที่ผู้นำเข้ารับผิดชอบภาระค่าขนส่งตั้งแต่หน้าประตูโรงงานผู้ส่งออกไปจนถึงผู้รับปลายทาง
898WIIKSETPROPCONCONMATบริษัท วิค จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิต, จำหน่าย และให้บริการที่ปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนงานติดตั้งระบบท่อ และให้บริการติดตั้งท่อและข้อต่อท่อพลาสติกชนิด HDPE (High Density Polyethylene) ชนิด LDPE (Low Density Polyethylene) ชนิดโพลีโพรไพลีน (Polypropylene) ท่อ Weholite Spiro และ WehoTank โดยเป็นผู้ผลิตที่มีศักยภาพในการผลิตสูงและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
899WINSETPROPCONPROPบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน)ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ประเภทพื้นที่ อาคารโรงงาน บริเวณติดถนนบางนา-ตราด ก.ม 52 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) พื้นที่ให้เช่าและบริการในเขตปลอดอากร (Free Zone)2) พื้นที่ให้เช่าและบริการนอกเขตปลอดอากร3) พื้นที่ให้เช่าและบริการบนหลังคา
900WINDOWSETPROPCONCONMATบริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)ผลิตและจำหน่ายประตูหน้าต่างสำเร็จรูปจากเส้นอลูมิเนียม (Aluminium) และเส้นยูพีวีซี (Unplasticized Polyvinyl Chloride: UPVC) ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และรับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า
901WINMEDmaiCONSUMP-บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายเครื่อง และชุดอุปกรณ์ สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์
902WINNERmaiSERVICE-บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหารที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร ได้แก่ วัตถุดิบและส่วนผสมที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร (Food Ingredient) สารเติมแต่งและสารเสริมสร้างคุณสมบัติของอาหาร (Food Additive) โดยมีที่มาจากแหล่งกำเนิดสินค้าทั่วโลกและโดยการผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ เอง และดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำระดับโลก เช่น ป๊อปคอร์นสำหรับไมโครเวฟ สาหร่ายปรุงรส พาสต้า น้ำมันมะกอก แยมผลไม้ น้ำผลไม้ ฯลฯนอกจากนี้ ยังมีบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจ OEM ผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิว เครื่องสำอาง อาหารเสริมและสมุนไพร
903WORKSETSERVICEMEDIAบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศและขายโฆษณาในสถานีโทรทัศน์ของบริษัท ซึ่งออกอากาศในระบบดิจิทัล
904WORLDSET-REHABCOบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
905WPSETRESOURCENERGบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)ธุรกิจจัดหา จำหน่ายและขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG)
906WPHSETSERVICEHELTHบริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง"
907XOmaiAGRO-บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร เช่น ซอสพริก น้ำจิ้มไก่ และซอสต่างๆ 2.ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบอาหาร เช่น กะทิและเครื่องแกงต่าง ๆ 3. ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น ข้าวแกงเขียวหวานและก๋วยเตี๋ยวผัดไทย และ 4. ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น สินค้าในน้ำมันและน้ำเกลือ, ผักและผลไม้กระป๋อง, ผลิตภัณฑ์จากข้าว, ของแห้งและของดองต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น EXOTIC FOOD, THAI PRIDE และ FLYING GOOSE เป็นต้น
908XPGSETFINCIALFINบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)ธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ
909YGGmaiSERVICE-บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม
910YONGmaiPROPCON-บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และให้บริการติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป
911YUASAmaiINDUS-บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)ผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ทั้งยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ
912ZAASETSERVICEMEDIAบริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน)บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านภาพยนตร์ โดยผ่านทางบริษัทย่อยต่างๆ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ และธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย เพื่อจัดจำหน่ายผ่านโรงภาพยนตร์ พร้อมทั้งการขายลิขสิทธิ์ให้สื่อทางทีวีในรูปแบบของ Cable TV, Free TV, Internet, IPTV, Video on Demand เป็นต้น
913ZENSETAGROFOODบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทแกน คือ บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้แบรนด์ "ZEN" และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น
914ZIGAmaiINDUS-บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า "ZIGA" และท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท Pre-zinc ภายใต้ตราสินค้า "DAIWA"